Thứ Bảy, 25/3/2023
Huyện Vĩnh Lộc phát huy Quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo đồng thuận trong nhân dân
 
Nông dân thị trấn Vĩnh Lộc đưa các giống cây trồng mới vào sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao


Đến thăm xã Vĩnh Long vào những ngày đầu tháng 4 này, chúng tôi được trải nghiệm trên những tuyến đường bê tông phong quang, sạch sẽ từ đường xã đến đường thôn xóm. Nhà cửa của các hộ dân được nâng cấp, sửa chữa, các công trình nhà tiêu, nhà tắm, bể nước sinh hoạt được xây dựng đảm bảo hợp vệ sinh. Có được thành quả ấy là nhờ cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội xã đã thực hiện tốt QCDC ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Hàng năm, cấp ủy, chính quyền xã công khai, thông báo để nhân dân biết các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, những chương trình, dự án, chính sách hỗ trợ, việc sử dụng các khoản huy động đóng góp của nhân dân, bằng hình thức niêm yết tại trụ sở UBND xã, qua hệ thống loa truyền thanh, họp khu dân cư, hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân. Trên cơ sở nắm bắt thông tin, người dân được tham gia bàn bạc, quyết định những công việc quan trọng, thiết thực gắn với lợi ích của mình.

Đáng chú ý, đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức xã luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm thường xuyên gần gũi, lắng nghe tâm tư, tình cảm, đề xuất, kiến nghị của nhân dân trong giải quyết các vụ việc phát sinh từ cơ sở. Năm 2010, thời điểm xã bắt đầu triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới, hệ thống đường giao thông vẫn còn nhiều khó khăn, nhiều thôn chưa có nhà văn hóa, giao thông nội đồng, kênh mương thủy lợi phục vụ sản xuất của người dân thiếu đồng bộ. Trên tinh thần người dân là “chủ thể” trong xây dựng nông thôn mới và phát huy dân chủ ở cơ sở, đảng ủy, chính quyền xã đã đưa công tác đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng nông thôn ra bàn bạc với nhân dân để tạo sự đồng thuận, thống nhất. Đồng thời, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội của xã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân hiến đất, giải phóng mặt bằng tạo điều kiện thuận lợi để nhà thầu thi công các công trình. Với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, sau 9 năm triển khai thực hiện, tháng 8-2019, xã Vĩnh Long đã hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới. Hiện bình quân thu nhập của người dân trong xã đã đạt 42 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 3,29%. Kết quả trên đang là nền tảng, động lực để cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân trong xã bước vào chặng đường xây dựng xã nông thôn mới nâng cao.

Không chỉ ở xã Vĩnh Long, việc thực hiện QCDC theo Pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về “Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn” đều được các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Vĩnh Lộc thực hiện hiệu quả. Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy Vĩnh Lộc, cho biết: Thực hiện QCDC ở cơ sở, chính quyền và nhân dân trong huyện ngoài thực hiện tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình còn tạo sức mạnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng tại địa phương. Điều đó được khẳng định rõ trong phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, các xã đã tiến hành công khai, tạo điều kiện để người dân tham gia bàn bạc, cùng quyết định những vấn đề quan trọng liên quan đến công tác dồn điền, đổi thửa, đóng góp xây dựng nhà văn hóa, đường giao thông liên thôn.

Tại một số địa phương, đơn vị, dưới các hình thức công khai hóa đa dạng như trên hệ thống truyền thanh, các cuộc họp thôn, xóm, tiếp xúc cử tri, niêm yết tại công sở... đông đảo người dân được tham gia bàn bạc các vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền lợi của mình như mức đóng góp, bình xét các đối tượng được hưởng chính sách xã hội, hộ nghèo, cận nghèo, chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương giai đoạn 2015-2020... Bên cạnh đó, thực hiện Pháp lệnh 34 về thực hiện dân chủ ở cơ sở, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện cũng thường xuyên tổ chức cho nhân dân tham gia bàn bạc và quyết định trực tiếp các vấn đề xây dựng, bổ sung quy ước, hương ước, quy định những nội dung nhân dân được biết, bàn bạc và quyết định; bảo vệ môi trường; thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh; công tác khuyến học, khuyến tài... Từ đó, ý thức làm chủ của nhân dân được thực hiện tốt hơn, tạo bầu không khí dân chủ, cởi mở, đoàn kết, động viên người dân tích cực góp công, góp của chung tay xây dựng nông thôn mới, chuyển dịch cơ cấu kinh tế...

Trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền huyện Vĩnh Lộc tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện QCDC ở cơ sở bằng việc công khai, minh bạch kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, chương trình hỗ trợ phát triển sản xuất, giảm nghèo để nhân dân biết và giám sát.

(baothanhhoa.vn)

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất