Thứ Bảy, 30/9/2023
Hà Nội: Gắn việc thực hiện Quy chế dân chủ với các nhiệm vụ trọng tâm

Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến 
phát biểu tại cuộc kiểm tra
Sáng 29/5, Đoàn kiểm tra số 2 của Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở TP Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo làm trưởng đoàn đã kiểm tra việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở tại phường Gia Thụy và phường Thượng Thanh (quận Long Biên).
Gắn thực hiện QCDC với nhiệm vụ trọng tâm
Báo cáo với đoàn kiểm tra, lãnh đạo phường Gia Thụy và phường Thượng Thanh cho biết, trong năm 2019 và 5 tháng đầu năm 2020, 2 phường đã gắn việc thực hiện QCDC ở cơ sở với các nhiệm vụ trọng tâm. Nhất là tuyên truyền, vận động, phát huy dân chủ trong thực hiện Đề án 21-ĐA/TU của Thành ủy về sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở xã, thị trấn và thôn, tổ dân phố; Đề án 06-ĐA/TU của Thành ủy về sắp xếp lại hệ thống chính trị ở địa bàn dân cư. Việc triển khai 2 Đề án trên được cán bộ, đảng viên và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.
Cụ thể, tại phường Gia Thụy, sau sắp xếp, phường đã giảm 6 tổ dân phố; bố trí 7 người kiêm nhiệm 9 chức danh tại cấp phường và bố trí kiêm nhiệm người hoạt động không chuyên trách ở tổ dân phố, giảm từ 117 người xuồng còn 65 người. Còn tại phường Thượng Thanh, phường đã tiến hành sắp xếp, giảm từ 28 xuống 16 tổ dân phố; sáp nhập, sắp xếp từ 23 chi bộ thành 11 chi bộ.
Đặc biệt, Đảng ủy 2 phường đã lãnh đạo, phát huy dân chủ trong công tác tổ chức Đại hội Đảng các cấp, nhất là trong công tác xây dựng văn kiện và phương án nhân sự. Theo đó, Đại hội Đảng bộ phường Gia Thụy được chọn là Đại hội điểm khối phường của quận Long Biên, được tổ chức thành công trong 2 ngày 11-12/3/2020; còn Đại hội Đảng bộ phường Thượng Thanh đã được tổ chức trong 2 ngày 19-20/5/2020.
Giữ vững ổn định tình hình cơ sở
Phát biểu kết luận, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy 2 phường trong việc xây dựng, thực hiện QCDC ở cơ sở. Nổi bật là, 2 phường đã quan tâm, làm tốt công tác tuyên truyền; chú trọng kiểm tra và phát huy được vai trò của ban thanh tra nhân dân. Đặc biệt, nhờ phát huy dân chủ, tạo đồng thuận, 2 phường đã thực hiện tốt việc sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm đội ngũ người hoạt động không chuyên trách và sắp xếp hệ thống chính trị ở địa bàn dân cư, đảm bảo nguyên tắc ổn định, hoạt động hiệu quả. 
Tuy vậy, Trưởng đoàn kiểm tra cũng cho rằng, công tác quản lý của chính quyền phường còn chưa quyết liệt; công tác giải quyết đơn thư vẫn còn vụ việc tồn đọng; nhận thức về QCDC của một bộ phận người dân chưa cao... Đây là những tồn tại, hạn chế mà 2 phường cần tập trung khắc phục.
“Phát huy dân chủ không chỉ là mục tiêu, nhiệm vụ mà còn là giải pháp để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chính trị, cũng như giữ vững ổn định tình hình cơ sở. Do vậy, 2 phường và quận Long Biên cần tiếp tục quán triệt sâu sắc, toàn diện hơn các quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở; phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện của cấp ủy đảng trong công tác này”- Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh.
Trưởng Ban Dân vận Thành ủy đề nghị, quá trình thực hiện cần gắn việc thực hiện QCDC gắn với các nhiệm vụ trọng tâm của TP, địa phương, nhất là “nhiệm vụ kép” vừa chống dịch Covid, vừa phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt, phát huy dân chủ, tập trung triển khai gói hỗ trợ 62.000 tỷ của Chính phủ đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng.
Trưởng đoàn kiểm tra lưu ý, quận Long Biên cùng 2 phường quan tâm, đẩy mạnh công tác dân vận chính quyền gắn với cải cách hành chính để nâng cao chỉ số PAPI và chỉ số hài lòng của người dân. Thực hiện QCDC gắn với các quy ước, hương ước đã được ban hành và thực hiện tốt QCDC trong các loại hình khác. Tiếp tục phát huy vai trò, sự tham gia của MTTQ, các đoàn thể trong thực hiện QCDC. Trước mắt, quận và các phường cần tập trung chuẩn bị, tổ chức tốt việc bầu tổ trưởng tổ dân phố vào tháng 6 tới đây đảm bảo chọn được những đồng chí cán bộ cơ sở có uy tín, được dân tin tưởng./.

(kinhtedothi.vn)

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi