Thứ Hai, 28/11/2022
Đồng Nai: Tạo đồng thuận xã hội nhờ thực hiện tốt Quy chế dân chủ
 
Tuyến đường giao thông nông thôn do chính quyền và nhân dân cùng làm trên địa bàn xã Xuân Tây 

 

Kết quả thực hiện QCDC ở cơ sở trên địa bàn tỉnh đã tạo sức mạnh tổng hợp trong nhân dân tham gia đóng góp tích cực vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh, hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng.

* Phát huy quyền làm chủ của nhân dân

Xã Xuân Định (H.Xuân Lộc) có hơn 92% dân số theo đạo Công giáo; đời sống nhân dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Dưới sự lãnh đạo của Ban chấp hành Đảng bộ xã, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong xã luôn đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của Đảng bộ xã đề ra. Theo đó, kết quả nổi bật nhất mà xã Xuân Định đã đạt được là xây dựng nông thôn mới. Ngay từ năm 2014, Xuân Định đã là một trong những xã đầu tiên của cả nước hoàn thành việc xây dựng nông thôn mới; năm 2016 đạt nông thôn mới nâng cao và hiện nay đang tập trung hoàn thành nông thôn mới kiểu mẫu.

Đồng chí Huỳnh Văn Hồng, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Phó trưởng ban chỉ đạo thực hiện QCDC cơ sở của tỉnh nêu rõ, các cấp ủy Đảng cần tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Thông tri 04-TT/TU của Ban TVTU về thực hiện Kết luận 120-KL/TW của Bộ Chính trị về Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở và các chỉ thị, pháp lệnh, nghị định của Bộ Chính trị, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ về thực hiện QCDC ở các loại hình. Qua đó, xác định dân chủ vừa là mục tiêu, đồng thời là động lực thúc đẩy mọi người tham gia đóng góp vào sự phát triển của cơ quan, đơn vị, quê hương, đất nước.

Bí thư Đảng ủy xã Xuân Định Nguyễn Văn Quá chia sẻ, quá trình xây dựng nông thôn mới ở Xuân Định đã tạo được sự chung sức, đồng lòng của người dân. Tất cả chủ trương, chính sách, giải pháp liên quan đến sự phát triển của địa phương đều được công khai, theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”; luôn đặt lợi ích của dân lên trên hết.

Cụ thể, khi có chủ trương xây dựng một công trình nào đó, Đảng ủy xã chỉ đạo chính quyền công khai đầy đủ các nội dung theo quy định, nếu dân đồng thuận thì mới triển khai. Khi triển khai công trình, xã mời dân tham gia giám sát, nếu dân phát hiện điều gì chưa hợp lý, chưa đúng quy định, cấp ủy, chính quyền sẵn sàng tiếp thu, kịp thời khắc phục. Từ đó nhân dân rất phấn khởi và tin tưởng vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy; sự quản lý điều hành của chính quyền.

QCDC được phát huy đã tạo đồng thuận xã hội, vận động toàn dân chung tay góp sức xây dựng quê hương. Từ năm 2015-2019, xã Xuân Định đã bê tông, nhựa hóa 14 tuyến đường, với tổng kinh phí hơn 8 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp 2,6 tỷ đồng, hàng chục ngàn ngày công lao động và hiến gần 1.400m2 đất để làm đường giao thông nông thôn.

Những năm qua, Xuân Định cũng làm rất tốt việc đối thoại giữa Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND xã với bí thư chi bộ, trưởng ấp và đại diện các hộ dân trong xã. Thông qua đó, nhiều ý kiến, kiến nghị, phản ánh của nhân dân được giải quyết, không có đơn thư khiếu nại, tố cáo tồn đọng; mối quan hệ giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân được gắn bó mật thiết hơn; mở rộng quyền dân chủ của nhân dân.

* Xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa

Theo nhận xét của Ban Dân vận Tỉnh ủy - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC cơ sở tỉnh, việc triển khai thực hiện QCDC ở cơ sở đã được các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Trong đó ở xã, phường, thị trấn đã triển khai đầy đủ các nội dung theo Pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn. Các xã, phường, thị trấn đều tổ chức lấy ý kiến nhân dân về chủ trương huy động đóng góp làm nhà tình thương, xây dựng đường giao thông nông thôn, xây dựng quy ước, hương ước, lập thu chi các quỹ, dự thảo phân vạch điều chỉnh địa giới hành chính…

Trong năm 2019, khi lấy ý kiến người dân về việc chia tách, giải thể 6 xã của H.Long Thành; thành lập thị trấn của các huyện Nhơn Trạch, Thống Nhất và thành lập TP.Long Khánh, có hơn 98% ý kiến người dân đã thống nhất các chủ trương này.

Đối với các cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập đã thực hiện tốt QCDC theo Nghị định 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, luôn kịp thời rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh các quy định, quy chế làm việc cho phù hợp với QCDC ở cơ sở. Đồng thời thực hiện công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt, bổ nhiệm, bố trí cán bộ theo đúng quy định, quy trình, đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ.

Bên cạnh quan tâm thực hiện QCDC ở xã, phường, thị trấn và cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, Đồng Nai đặc biệt quan tâm thực hiện QCDC trong doanh nghiệp, vì đây là tỉnh có nhiều khu công nghiệp nhất cả nước, thu hút nhiều dự án đầu tư và lực lượng lao động đến làm việc. UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chức năng thường xuyên tuyên truyền và hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện QCDC ở cơ sở tại nơi làm việc theo Nghị định 149/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Khoản 3 Điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.

Qua tuyên truyền, nhiều doanh nghiệp nhận thức rõ tác động quan trọng từ thực hiện QCDC cơ sở trong phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết, xây dựng mối quan hệ hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Công ty hữu hạn Chế tạo công nghiệp và gia công chế biến hàng xuất khẩu Việt Nam (VMEP) là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư của Đài Loan. Hiện nay, công ty có hơn 1 ngàn nhân viên, sản phẩm chính của công ty là các dòng xe 2 bánh, đến nay công ty có hơn 26 năm kinh doanh tại thị trường Việt Nam.

Thực hiện Nghị định 149/2018/NĐ-CP, hằng năm Ban chấp hành Công đoàn cơ sở và Ban giám đốc công ty đã công bố công khai về kế hoạch sản xuất xe trong năm, phương châm hành động của năm, các chính sách về quản lý chất lượng, chính sách an toàn vệ sinh lao động cho công nhân… Khi xây dựng quy chế lương, thưởng, các chế độ khen thưởng, phòng, chống cháy, nổ đều có sự tham gia góp ý kiến của đại diện người lao động và được thông báo rộng rãi trên bảng thông tin nội bộ của công ty. Các khoản thu nhập hằng tháng, việc đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, các khoản khấu trừ được thể hiện rõ qua phiếu báo tiền lương và người lao động có thể tra cứu qua mạng điện tử của công ty.

Vào mỗi buổi sáng đầu giờ, công ty tổ chức họp ngắn để thông tin những vấn đề của công ty và nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động, qua đó những ý kiến, kiến nghị chính đáng được công ty nhanh chóng giải quyết ngay tại buổi họp này. Anh Lưu Chí Vỹ, công nhân Công ty VMEP bộc bạch, các chế độ lương, thưởng ở VMEP rất rõ ràng, minh bạch nên đã khuyến khích người lao động nỗ lực sản xuất để đạt thành tích tốt, nhận được các khoản tiền thưởng tương xứng với công sức bỏ ra.

Cụ thể, như Ngày quốc tế Lao động 1-5, người lao động được thưởng 5 ngày lương; Ngày Quốc khánh 2-9 được thưởng 8 ngày lương… Khi các chính sách được đảm bảo, người lao động yên tâm làm việc, không xảy ra tình trạng lãn công, ngừng việc tập thể, góp phần ổn định sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, hoàn thành các đơn hàng đúng thời hạn, thúc đẩy sự phát triển của công ty. Đó chính là những hiệu quả lớn mà việc thực hiện QCDC nơi làm việc mang lại cho VMEP.

Đồng chí Đỗ Văn Phớn, Vụ trưởng, Trưởng cơ quan thường trực Ban Dân vận Trung ương tại TP.HCM cho rằng, việc thực hiện QCDC ở cơ sở đã có một bước tiến dài, đạt nhiều kết quả quan trọng, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Dân chủ vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy mọi người tham gia đóng góp vào sự phát triển của cơ quan, đơn vị, địa phương. Thực hiện QCDC cơ sở là khâu quan trọng tạo sự đồng thuận trong từng cơ quan, địa bàn dân cư. Nơi nào có dân chủ thì không khí cởi mở, nơi nào dân chủ không được thực thi tốt dễ dẫn đến mất đoàn kết.

Đồng chí Đỗ Văn Phớn nhấn mạnh: “Ở Đồng Nai trong những năm qua đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực, nổi bật là đi đầu cả nước về việc xây dựng nông thôn mới. Một trong những yếu tố để Đồng Nai đạt được những kết quả nổi bật đó là làm tốt QCDC ở cơ sở”.               

(baodongnai.com.vn)

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất