Thứ Tư, 1/2/2023
Huyện Lạc Sơn thực hiện Quy chế dân chủ tạo đồng thuận cao trong nhân dân
 
Cán bộ xã Vũ Bình (Lạc Sơn) xuống cơ sở nắm ý kiến nhân dân về những phần việc liên quan
đến quyền, lợi ích chính đáng của nhân dân.

 

Hiệu quả giải quyết các thắc mắc, kiến nghị của nhân dân được thể hiện qua hoạt động tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương với nhân dân, doanh nghiệp. Trong 3 năm, toàn huyện đã tổ chức được 9 cuộc đối thoại trực tiếp cấp huyện, 1 cuộc với doanh nghiệp và 92 cuộc cấp xã, thị trấn. Các cuộc đối thoại thẳng thắn, cởi mở, không né tránh, đã giải quyết được các vấn đề nhân dân quan tâm như chế độ làm việc, an toàn lao động, chế độ, chính sách, phòng chống dịch Covid-19…

Gắn việc thực hiện QCDC với cải cách hành chính, UBND huyện đẩy mạnh chuẩn hóa bộ thủ tục hành chính (TTHC), kịp thời cập nhật, niêm yết bổ sung các TTHC tại bộ phận một cửa huyện, các xã, thị trấn, trang thông tin điện tử. Xây dựng bộ phận "một cửa hiện đại” tại thị trấn Vụ Bản, các xã: Vũ Bình, Tân Mỹ, Thượng Cốc. Hiện, 100% xã, thị trấn thực hiện cơ chế một cửa và một cửa liên thông, với 103 TTHC trên 11 lĩnh vực, cấp huyện thực hiện 254 thủ tục trên 14 lĩnh vực.

Ban tiếp công dân của huyện đã thực hiện nghiêm túc công tác tiếp nhận, xử lý, tham mưu lãnh đạo UBND huyện giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, với 228 đơn các loại trong 3 năm qua. Nội dung liên quan đến lĩnh vực đất đai 152 đơn, chế độ chính sách 40 đơn, tài sản 4 đơn, nội dung khác 30 đơn. Các đơn thư đều được phân loại, xử lý theo quy định, không để tồn đọng.

Việc thực hiện QCDC còn được thể hiện rõ nét trong xây dựng NTM. Điển hình như xóm Đạn, xã Vũ Bình. Đồng chí Hoàng Trọng Hanh, Bí thư chi bộ xóm Đạn chia sẻ: "Việc vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng NTM ở xóm có nhiều thuận lợi, do người dân có truyền thống đoàn kết, đồng thuận, không có trường hợp nào đi ngược với lợi ích của khu dân cư. Do đó, ngay khi được ban quản lý xóm thông tin chủ trương xây dựng NTM, 100% đảng viên và nhân dân đều nhiệt tình hưởng ứng, tham gia bằng nhiều hình thức. Sau 10 năm xây dựng NTM, có khoảng 70 hộ hiến hơn 1 ha đất xây dựng các công trình, đóng góp tiền và hàng nghìn ngày công lao động”. 

Đến nay, huyện có 7/23 xã đạt chuẩn NTM. Tổng nguồn vốn thực hiện xây dựng NTM trên 1.400 tỷ đồng (vốn đóng góp của nhân dân hơn 236 tỷ đồng). Các phần đóng góp của nhân dân đều được thông báo trong các cuộc họp dân, niêm yết công khai tại trụ sở xã, nhà văn hoá. Nhân dân nắm được cụ thể kế hoạch chi tiết các công trình nhằm giám sát trực tiếp. Hiện, toàn huyện có 24 Ban Giám sát đầu tư cộng đồng với 273 thành viên. Trong 3 năm, đã giám sát 139 cuộc, giám sát đối với 115 công trình sử dụng vốn Nhà nước, 24 công trình có kinh phí do nhân dân đóng góp.

Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện QCDC được tiến hành thường xuyên. Từ năm 2017 đến nay, Ban chỉ đạo thực hiện QCDC huyện đã kiểm tra 11 đơn vị; Ủy ban Kiểm tra Huyện uỷ kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy chế làm việc 48 cuộc. Các đợt kiểm tra, giám sát tập trung vào vấn đề công khai, dân chủ, xây dựng NTM, bồi thường giải phóng mặt bằng…

Đồng chí Bùi Văn Hiền, Phó Bí thư thường trực Huyện uỷ cho biết: "Huyện tiếp tục tăng cường thực hiện dân chủ trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị, để cán bộ, công chức, người lao động phát huy quyền hạn, trách nhiệm của mình, nhất là người đứng đầu. Lấy nhân dân làm chủ thể, từ đó, phát huy tính dân chủ, để nhân dân tham gia bàn bạc trực tiếp các phần việc liên quan đến quyền lợi chính đáng. Tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện, tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp để nắm tình hình nhân dân”.

(baohoabinh.com.vn)

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi