Thứ Hai, 6/2/2023
Đánh giá kết quả kiểm tra thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở cụm các tỉnh duyên hải miền Trung
 
Quang cảnh hội nghị chiều 23/7 


Hội nghị đánh giá, việc thực hiện các nội dung “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” quy định trong Pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQH11 đã được các xã, phường, thị trấn triển khai tương đối nghiêm túc, sát với đặc điểm, tình hình của địa phương, cơ sở và thực hiện ngày càng hiệu quả, thực chất hơn.

Thực hiện tốt QCDC trong việc vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới; sắp xếp xã, thôn, khối phố, xây dựng hương ước, quy ước; chuẩn bị và tiến hành tổ chức đại hội đảng cấp cơ sở; triển khai thực hiện chính sách đối với người có công, người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, biên giới, chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, được nhân dân đồng tình, hưởng ứng.

Phát biểu kết luận hội nghị, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai cho rằng, việc thực hiện QCDC cơ sở là phần nội dung rất quan trọng trong cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ. Trọng tâm của toàn bộ cơ chế này là hướng đến xây dựng đất nước giàu mạnh, đời sống người dân ngày càng phát triển, ổn định. Thực tiễn cho thấy muốn tổ chức thực thi pháp luật tốt thì phải thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động. Nói với dân thì phải thực hiện, chăm lo giải quyết hài hòa các lợi ích.

Đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh, quá trình triển khai thực hiện QCDC không thể tách rời công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ để tạo niềm tin của nhân dân, từ đó tham gia tích cực vào các nhiệm vụ chính trị tại cơ sở.

(baoquangnam.vn)

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi