Thứ Ba, 3/10/2023
Thúc đẩy quá trình thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở đi nhanh hơn vào cuộc sống

 Quang cảnh Hội nghị

Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo: Mai Trực, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Xuân Thành, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Triệu Văn Cường, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; Phạm Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Thông tin & Truyền Thông; Nguyễn Thanh Tịnh, Thứ trưởng Bộ Tư pháp; Lê Tấn Dũng, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội; Trung tướng Nguyễn Song Phi, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam; Bùi Quang Huy, Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương tham dự có đồng chí Điểu Kré, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực; các đồng chí Phó Trưởng Ban: Nguyễn Lam; Bùi Tuấn Quang; Nguyễn Phước Lộc, Đỗ Văn Phới; cùng đại diện lãnh đạo các vụ, đơn vị thuộc Ban.

Nhận thức về dân chủ, thực hành dân chủ ngày càng nâng cao

Báo cáo kết quả thực hiện QCDC ở cơ sở 6 tháng đầu năm, đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương cho biết, đại dịch COVID-19 ảnh hưởng toàn diện, sâu rộng đến tất cả các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo quyết liệt của Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; sự nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương và nhân dân, Việt Nam nỗ lực ngăn chặn, quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh. Đến nay, cả nước bước vào giai đoạn thực hiện nhiệm vụ kép: vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa khôi phục phát triển kinh tế - xã hội.


 Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương trình bày Báo cáo

Thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thực hiện QCDC cơ sở gắn với triển khai chỉ thị, nghị quyết Trung ương về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp; đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; xây dựng nông thôn mới; phòng, chống dịch COVID-19... đạt nhiều kết quả tích cực. Nhận thức về dân chủ, thực hành dân chủ và kết quả thực hiện QCDC cơ sở tiếp tục được nâng cao; dân chủ trong Đảng, quản lý, điều hành của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp ngày càng thực chất.

Quốc hội, HĐND các cấp tiếp tục đổi mới chất lượng hoạt động, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trên tinh thần dân chủ, công khai, minh bạch. Chính phủ, chính quyền địa phương chủ động, kịp thời đưa ra quyết sách phù hợp, quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả; bám sát thực tiễn cuộc sống; hỗ trợ doanh nghiệp và người dân vượt qua khó khăn. Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội nhanh nhạy đổi mới hoạt động đáp ứng bối cảnh đại dịch COVID-19; phối hợp chính quyền giám sát, phản biện, chăm lo sức khỏe, đời sống của đoàn viên, hội viên và nhân dân.

Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC các cấp chủ động tham mưu cấp ủy chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện QCDC cơ sở; kịp thời ban hành kế hoạch, nhiệm vụ công tác; củng cố, kiện toàn, phân công nhiệm vụ, rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế hoạt động; tích cực kiểm tra, giám sát, sơ kết đánh giá việc thực hiện QCDC cơ sở.

Bên cạnh đó, việc thực hiện QCDC ổn định tại địa bàn dân cư; trong các cơ quan nhà nước có nhiều tiến bộ, nêu cao trách nhiệm người đứng đầu; thực hiện dân chủ cơ sở tại nơi làm thiết thực.... Qua đó, việc thực hiện QCDC các cấp góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Phát huy những kết quả đạt được trong 6 tháng cuối năm 2020, Ban Chỉ đạo Trung ương Thực hiện QCDC cơ sở yêu tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ: nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị; cụ thể hóa quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Ban Chỉ đạo Trung ương Thực hiện QCDC cơ sở đẩy mạnh, nâng cao chất lượng hoạt động theo Pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQH11, Nghị định 04/2015/NĐ-CP, Nghị định 149/2018/NĐ-CP.

Các cơ quan, ban ngành, địa phương phát huy dân chủ trong Đảng, quản lý, điều hành của chính quyền, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp, các lĩnh vực của đời sống xã hội, đặc biệt chú trọng phát huy dân chủ thực chất trong công tác chuẩn bị, tiến hành đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng thời, nhiệm vụ nêu rõ việc đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, bảo đảm quốc phòng, an ninh, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân sau đại dịch COVID-19…


 Đồng chí Nguyễn Xuân Thành, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ,
thành viên Ban Chỉ đạo phát biểu ý kiến tại Hội nghị

 

Hội nghị cũng đã nghe các thành viên Ban Chỉ đạo tham gia ý kiến đóng góp xây dựng hoàn thiện báo cáo và phương hướng hoạt động trong thời gian tới. Các ý kiến đều tập trung đánh giá những chuyển biến tích cực trong thực hiện QCDC ở cơ sở thời gian qua. Đồng thời thẳng thắn chỉ ra những hạn chế đưa ra những kiến nghị cho hoạt động của Ban Chỉ đạo để phát huy dân chủ ở cơ sở một cách thực chất, hiệu quả hơn.

Thực hiện dân chủ cơ sở tiếp tục có bước tiến lớn

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh: 6 tháng đầu năm, trong điều kiện cả nước vừa phòng chống dịch bệnh COVID-19, vừa triển khai kinh tế - xã hội, tiến hành đại hội đảng các cấp, công tác thực hiện dân chủ nói chung và thực hiện dân chủ cơ sở tiếp tục có bước tiến lớn.


 Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại Hội nghị

Niềm tin của người dân vào Đảng, Nhà nước được củng cố, nâng cao qua công tác đấu tranh chống tham nhũng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương của bộ máy hành chính các cấp. Người dân cũng tự giác tuân thủ các quy định pháp luật. Kỷ cương xã hội được nâng lên.

Phó Thủ tướng đánh giá cao vai trò của người dân trong tham gia phòng chống đại dịch COVID-19; sự tham gia của hệ thống dân vận, tuyên giáo, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong tuyên truyền vận động phòng chống dịch. Bên cạnh đó rất nhiều doanh nghiệp, kể cả doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, dù gặp khó khăn do dịch bệnh nhưng đời sống của người lao động về cơ bản tạm ổn định dù phải giảm lương, tạm nghỉ, giảm thu nhập.

Xác định công tác phòng, chống dịch trong thời gian tới “còn rất dài”, Phó Thủ tướng mong muốn cả hệ thống chính trị tiếp tục vào cuộc nhằm huy động sức mạnh nhân dân bước sang trạng thái “bình thường mới”, vừa tập trung phục hồi, phát triển kinh tế, không chủ quan để phòng, chống dịch hiệu quả. Trong tình hình dịch bệnh hiện nay cần sự vào cuộc của hệ thống dân vận, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội, các đoàn thể, hội quần chúng để vận động người dân thực hiện tốt các quy định, hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh, đưa cuộc sống, hoạt động sản xuất, kinh doanh bước vào trạng thái bình thường mới.

Phó Thủ tướng nêu rõ: Nhiệm vụ phát huy dân chủ, dân trí đi đôi với tăng cường kỷ luật, kỷ cương; bên cạnh nhiệm vụ phổ biến công khai, minh bạch thông tin cần chú trọng việc hướng dẫn, khuyến nghị; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ triển khai thực hiện.

Đồng tình với dự thảo báo cáo đã nêu và ý kiến góp ý của đại biểu tham dự Hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cho rằng thành công của việc thực hiện QCDC ở cơ sở trước tiên phải kể đến sự đồng sức, đồng lòng của nhân dân khi luôn cùng với Đảng, Nhà nước, Chính phủ trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.


 Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Trần Thanh Mẫn cho biết, nhận thức trong lãnh đạo cấp ủy quyền các cấp, nhân dân về QCDC cơ sở được nâng cao rõ rệt; tác động tích cực trong công tác xây dựng Đảng, Nhà nước, đặc biệt công tác phòng chống tham nhũng lãng phí trong những năm gần đây nhận được sự quan tâm, góp ý, phản án và hưởng ứng đồng thuận của nhân dân. Từ không khí dân chủ, Đảng, Nhà nước, các cấp các ngành chú trọng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người dân; lực lượng báo chí tích cực vào cuộc trong các sự việc nói thẳng, nói thật; tạo niềm tin cho nhân dân.

Dự báo diễn biến tình hình dịch bệnh còn phức tạp, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam mong muốn toàn dân tiếp tục ủng hộ, tin tưởng, đồng hành cùng Đảng, Nhà nước thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Nêu rõ nhiệm vụ thực hiện QCDC cơ sở 6 tháng đầu năm 2020 trong bối cảnh cả nước nỗ lực phòng, chống dịch COVID-19, đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam kiến nghị, trong thời gian tới các cấp, các ngành chủ động nắm tình hình nhân dân trong bối cảnh giai tầng thay đổi về số lượng, chất lượng; kịp thời giải quyết kiến nghị, bức xúc chính đáng của nhân dân; chú trọng công tác tôn giáo, công tác xóa đói giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số…

Năm 2020 là năm tổ chức Đại hội Đảng các cấp hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, đồng chí Trần Thanh Mẫn đề nghị Mặt trận và các tổ chức thành viên huy động sự tham gia góp ý của các tầng lớp nhân dân vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng, đồng thời lắng nghe ý kiến của nhân dân để lựa chọn những người có đức, có tài, xứng đáng đứng trong đội ngũ cấp ủy nhiệm kỳ mới.

Thực hiện QCDC ở cơ sở thực chất và hiệu quả

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương Thực hiện QCDC ở cơ sở khẳng định, việc thực hiện QCDC ở cơ sở đã có nhiều thay đổi tích cực, không khí dân chủ trong xã hội có nhiều sự thay đổi phù hợp với tình hình khách quan và chủ quan cùng với sự phát triển của đất nước, đặc biệt sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin. “Nhiều vấn đề người dân phản ánh đúng trên mạng xã hội thay vì đi theo kênh truyền thống, đã được các cấp chính quyền quan tâm xử lý. Quá trình thúc đẩy, phát huy quyền làm chủ của nhân dân để nhân dân gần gũi, tin tưởng vào Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị”, đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh.


 Đồng chí Trương Thị Mai phát biểu kết luận Hội nghị

Đồng thời mong muốn để việc thực hiện QCDC ở cơ sở thực chất và hiệu quả, đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương đề nghị cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cần tăng cường việc lắng nghe, đối thoại, giải quyết công khai, minh bạch những nguyện vọng của người dân. Đặc biệt cần quan tâm đến việc cải cách và xây dựng hệ thống pháp luật để thúc đẩy quá trình thực hiện QCDC ở cơ sở đi nhanh hơn vào cuộc sống.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh việc tiếp tục đẩy mạnh vận động, tuyên truyền nhân dân tham gia thực hiện nhiệm vụ “kép” phù hợp với “điều kiện bình thường mới”, phù hợp với hoàn cảnh phòng, chống dịch bệnh từ nay đến cuối năm.

Cải cách và xây dựng hệ thống pháp luật là một trong những yêu cầu quan trọng nhằm thúc đẩy quá trình dân chủ cơ sở đi vào cuộc sống; thể hiện chủ yếu qua 3 hệ thống văn bản pháp luật: Dự án Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở; thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Dân chủ trong doanh nghiệp thuộc phạm vi Bộ Luật lao động sửa đổi có hiệu lực từ 1/1/2021. Trên cơ sở đó, đồng chí Trương Thị Mai đề nghị Bộ Tư pháp; Bộ Nội vụ; Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội có trách nhiệm chủ động triển khai, thực hiện sớm.

Trong thời gian tới, đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương đề nghị cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội , các đoàn thể, hội tiếp tục vận động, tuyên truyền nhân dân tham gia thực hiện nhiệm vụ kép trạng thái “bình thường mới”, phù hợp với công tác phòng, chống dịch COVID-19 từ nay đến cuối năm.

Đồng thời, đồng chí Trương Thị Mai cũng cho rằng, một nhiệm vụ rất quan trọng, đó là khi dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII được công bố chính thức, hệ thống dân vận và Mặt trận sẽ khởi động quá trình xin ý kiến nhân dân.

Dự kiến từ giữa tháng 10 tới đây sẽ có khoảng 24 Hội nghị lấy ý kiến nhân dân để cùng lắng nghe thêm ý kiến đóng góp, góp ý vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng./.

Hoàng Phong

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi