Thứ Ba, 3/10/2023
Yên Châu: Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở
 
Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Yên Châu phối hợp tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri trước
Kỳ họp thứ XV HĐND tỉnh tại xã Tú Nang.
 


Đồng chí Thào Thị Mai Anh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Yên Châu, cho biết: MTTQ các cấp trong huyện đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, các tổ chức thành viên tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; trong đó, chú trọng đến phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Chủ động tham gia tổ chức các hoạt động để nhân dân có cơ hội bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, đóng góp ý kiến, thông qua các hoạt động tiếp xúc cử tri, công tác tiếp dân, hội nghị đối thoại. Đồng thời, tổ chức các việc thiết thực gắn với lợi ích của cộng đồng để dân bàn, tham gia ý kiến vào chương trình xóa đói, giảm nghèo, phòng chống tệ nạn xã hội, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và các công trình phúc lợi công cộng ở địa phương.

MTTQ các cấp đã phối hợp thực hiện tốt công tác tổ chức các cuộc bầu cử, các đợt tiếp xúc cử tri; từ năm 2015 đến nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện phối hợp với Thường trực HĐND, UBND huyện tổ chức trên 180 hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, trong đó có 978 ý kiến, kiến nghị của cử tri được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổng hợp báo cáo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và trình tại các kỳ họp HĐND huyện giải quyết. Cùng với đó, Mặt trận các cấp triển khai thực hiện quy chế giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh. Trong 5 năm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã tổ chức 35 cuộc giám sát; phối hợp với Thường trực, các Ban của HĐND huyện và Viện Kiểm sát nhân dân huyện giám sát 29 cuộc, tập trung vào việc huy động, quản lý và sử dụng nguồn kinh phí đóng góp của nhân dân xây dựng nông thôn mới; chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; bảo đảm an toàn thực phẩm; quản lý và sử dụng quỹ “Vì người nghèo”.

Sau các đợt giám sát, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã báo cáo kết quả giám sát gửi đến các cơ quan có thẩm quyền và các địa phương, đơn vị, tổ chức được giám sát. Ngoài ra, trên địa bàn huyện hiện có 15 ban thanh tra nhân dân; 15 ban đầu tư giám sát cộng đồng đã phát huy vai trò trong công tác thanh tra, giám sát các công trình, dự án; kịp thời kiến nghị với nhà đầu tư, các cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Công tác cải cách hành chính, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo tiếp tục được MTTQ các cấp phối hợp với các tổ chức thành viên, cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm chỉ đạo. Đến nay, 100% xã, thị trấn đã thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”; các thủ tục hành chính liên quan đến đất đai, nhà ở, hộ tịch, công chứng, chứng thực... được công khai, giải quyết nhanh gọn, giảm bớt phiền hà cho nhân dân; 100% xã, thị trấn đã có phòng tiếp công dân được trang bị đầy đủ cơ sở vật chất cần thiết, niêm yết đầy đủ các nội quy, quy trình, quy định, hướng dẫn phục vụ cho việc tiếp công dân được thuận lợi. Ý thức trách nhiệm, tinh thần thái độ phục vụ công dân của đội ngũ cán bộ, công chức cấp cơ sở đã có nhiều chuyển biến.

Bên cạnh đó, các tổ chức thành viên của Mặt trận các cấp đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của HĐND, quyết định của UBND, chương trình hành động của MTTQ Việt Nam các cấp; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Ngày vì người nghèo”. Từ năm 2015 đến nay, Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong huyện đã vận động được hơn 1,8 tỷ đồng, xây dựng 94 nhà đại đoàn kết, hỗ trợ giống, vốn cho nhiều hộ nghèo phát triển sản xuất... Qua đó, góp phần xây dựng diện mạo nông thôn ngày càng khang trang và có nhiều khởi sắc. Đến nay, huyện Yên Châu đã có 3 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện, đến cuối năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 31%, 60% số hộ gia đình được công nhận là gia đình văn hoá, 41% số bản, tiểu khu đạt danh hiệu văn hoá.

Vai trò của MTTQ các cấp trên địa bàn huyện Yên Châu trong việc tham gia thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở đã góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; quyền làm chủ của nhân dân ngày càng được phát huy. Nhân dân được biết, được bàn, được tham gia ý kiến và giám sát vào nhiều lĩnh vực, giám sát hoạt động của chính quyền, khắc phục tình trạng quan liêu, tham nhũng.

(baosonla.org.vn)

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi