Thứ Sáu, 7/10/2022
An Giang: Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở
 
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang Nguyễn Tiếc Hùng thăm và động viên lực lượng kiểm soát phòng,
chống dịch bệnh COVID-19 xã Phú Hữu (An Phú)
 


Năm 2020, việc thực hiện QCDC đã được các cơ quan, đơn vị tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện mạnh mẽ ở các loại hình. Các cấp chính quyền, cơ quan, đơn vị đã gắn công tác dân vận chính quyền với việc xây dựng và thực hiện QCDC, thực hiện tốt nội quy, quy chế cơ quan, chú trọng công tác cải cách hành chính gắn với thực hành dân chủ, nhất là những cơ quan, đơn vị thường xuyên tiếp xúc với nhân dân; thực hiện tốt việc niêm yết công khai các thủ tục hành chính, công khai hóa các hoạt động, tạo sự đồng thuận, phát huy dân chủ trong nhân dân.

Việc lãnh đạo triển khai thực hiện QCDC luôn gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua yêu nước và công tác xây dựng Đảng, nhất là việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết số 04-NQ/TW (Khóa XII) và tạo mọi điều kiện thuận lợi để phát huy vai trò của cán bộ, nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Qua thực hiện QCDC góp phần chấn chỉnh lề lối, phương pháp, tác phong làm việc của cán bộ, công chức, viên chức của Đảng và chính quyền theo hướng gần dân, tôn trọng, lắng nghe ý kiến nhân dân. Nhờ vậy, thời gian qua, nhiều vụ bức xúc trong nội bộ nhân dân được giải quyết tại chỗ, công tác hòa giải ở cơ sở được MTTQ tỉnh phối hợp Sở Tư pháp chỉ đạo như: thường xuyên củng cố các tổ hòa giải ở khóm, ấp; tập trung hướng dẫn hoạt động hòa giải những tranh chấp tại cộng đồng. Thực hiện QCDC được các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể, các ngành trong tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện, tạo sự chuyển biến tích cực, mang lại kết quả cụ thể trên từng lĩnh vực, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Qua đó, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về mục tiêu mở rộng dân chủ ở cơ sở, làm chuyển biến về phương thức lãnh đạo của Đảng, điều hành quản lý của chính quyền và hoạt động của các đoàn thể.

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 bùng phát, tỉnh đã tập trung chỉ đạo và huy động cả hệ thống chính trị, người dân chung tay tham gia phòng, chống dịch bệnh; các lực lượng phối hợp nhịp nhàng, đồng bộ nên công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đạt hiệu quả, được Trung ương đánh giá cao. Tỉnh đã xây dựng kế hoạch điều hành phát triển kinh tế để tập trung chỉ đạo, điều hành nhằm khôi phục sản xuất kinh doanh, tháo gỡ khó khăn của doanh nghiệp, thúc đẩy triển khai các dự án đầu tư của doanh nghiệp, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công… sau ảnh hưởng COVID-19. Đồng thời, xây dựng kế hoạch đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh để điều hành trong thời gian tới nhằm giảm thiểu khó khăn cho những đối tượng yếu thế, đảm bảo ổn định đời sống nhân dân.

Năm 2020, toàn tỉnh có 2.374 mô hình đăng ký thực hiện ở 2 nhóm danh hiệu “Dân vận khéo” và “Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới”. Đến nay, có 1.772 mô hình thực hiện trên 4 lĩnh vực gồm: phát triển kinh tế 450/598 mô hình đăng ký, văn hóa - xã hội 1.193/1.546 mô hình đăng ký, đảm bảo quốc phòng - an ninh 226/288 mô hình đăng ký, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh 247/274 mô hình đăng ký. Trong đó, nhiều mô hình “Dân vận khéo” đã triển khai có hiệu quả những năm trước được duy trì phát triển... Thông qua phong trào, các tập thể, cá nhân ở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đã đóng góp và vận động đóng góp hơn 100 tỷ đồng để phục vụ công tác an sinh xã hội, góp phần thực hiện đạt các tiêu chí, chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn tỉnh.

Theo Ban Dân vận Tỉnh ủy An Giang, việc thực hiện QCDC của cơ quan, đơn vị ngày càng có nhiều chuyển biến tích cực, đạt được kết quả tốt, góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy đảng, sự điều hành, quản lý của cơ quan, đơn vị. Thủ trưởng cơ quan đã nêu cao được vai trò lãnh đạo, chịu trách nhiệm trước mọi công việc và quyết định của mình; phát huy trí tuệ tập thể và của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, có trách nhiệm trong công việc, không quan liêu, mệnh lệnh. Mối quan hệ giữa Đảng và chính quyền gắn bó hơn, tạo niềm tin, sự an tâm công tác cho cán bộ, công chức, đảm bảo được sự đoàn kết trong nội bộ; phát huy vai trò các tổ chức đoàn thể, góp phần hoàn thành nhiệm vụ.


(baoangiang.com.vn)

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất