Thứ Sáu, 7/10/2022
Móng Cái: Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở
 
Lãnh đạo TP Móng Cái đối thoại trực tiếp với người dân 


Nhận thức được vị trí, tầm quan trọng của QCDC ở cơ sở, các cấp ủy đảng, chính quyền từ Thành phố tới cơ sở đã tích cực triển khai và thực hiện. Qua đó, đã làm chuyển biến phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chính quyền cơ sở theo hướng gần dân, sát dân, tôn trọng và có trách nhiệm với nhân dân.

TP Móng Cái đã xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện QCDC ở cơ sở với nội dung triển khai thực hiện sát với tình hình thực tiễn của địa phương. Đặc biệt, với những nội dung “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” quy định của Pháp lệnh 34/2007/PL- UBTVQH11 đã được UBND các xã, phường thực hiện nghiêm túc. Các địa phương đều niêm yết công khai các thủ tục hành chính, các khoản phí, lệ phí, chế độ, chính sách của nhà nước, quỹ đóng góp của nhân nhân, danh sách đăng ký‎ gia đình văn hoá, khu dân cư văn hóa; kế hoạch thực hiện xây dựng thôn NTM kiểu mẫu, vườn kiểu mẫu; các nguồn vốn nhà nước đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, chính sách hỗ trợ, vay vốn phát triển sản xuất, các quy hoạch… qua hình thức niêm yết tại trụ sở UBND xã, phường, nhà văn hóa các thôn, khu và thông báo qua họp thôn, qua hệ thống loa truyền thanh của 101 thôn, khu phố. Công khai hòm thư, số điện thoại đường dây nóng theo quy định tại Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ về tiếp nhận, phản ánh của người dân tại Trụ sở làm việc của các xã, phường.

Việc triển khai rà soát, bổ sung xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước ở khu dân cư gắn với thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” và chủ đề năm của tỉnh, thành phố về thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh được đảng bộ các xã quan tâm lãnh đạo thực hiện đạt kết quả. Các chính sách xã hội đã được công khai minh bạch. 101/101 thôn, khu phố đã hoàn thành việc rà soát, bổ sung hương ước, quy ước.

Hoạt động của Ban thanh tra nhân dân đã bước đầu phát huy hiệu quả. Trong năm, Ban Thanh tra nhân dân các xã, phường đã xây dựng và tổ chức thực hiện 31/31 cuộc giám sát các nội dung liên quan thực hiện QCDC ở cơ sở; các chế độ chính sách; chương trình phát triển kinh tế - xã hội… Thành phố duy trì lịch tiếp công dân định kỳ 2 lần/tháng vào các ngày mùng 1 và 15 hàng tháng; các xã, phường tổ chức tiếp công dân định kỳ 1 lần/tuần tại trụ sở UBND và thực hiện công tác tiếp công dân đột xuất theo đúng quy định pháp luật. Từ đầu năm đến nay, Thành phố đã tiếp nhận, phân loại và xử lý 166 đơn với 168 vụ việc, tăng 40 vụ so với cùng kỳ, trong đó: Đơn khiếu nại 11 đơn với 11 vụ việc; Đơn kiến nghị 155 đơn với 157 vụ việc, tăng 46 đơn, 48 vụ so với cùng kỳ. Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo đã thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình thanh tra hành chính, tiếp công dân và giải quyết đơn thư trong đó kết hợp với tuyên truyền, tập huấn nâng cao hiểu biết pháp luật về khiếu nại, tố cáo trong cán bộ công chức và nhân dân, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

TP Móng Cái có tổng số 141 công đoàn cơ sở, trong đó có 49 Công đoàn cơ sở trong các loại hình doanh nghiệp với hơn 4.880 lao động. Dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng trực tiếp tới 45 đơn vị doanh nghiệp, trong đó, một số doanh nghiệp bị ảnh hưởng sâu như Lợi Lai, Vĩnh Thuận, Hồng Vận, khách sạn Majestic,... với hơn 3.000 CNLĐ phải tạm nghỉ việc hoặc giãn việc, thậm chí mất việc làm. Đã có 6 công đoàn cơ sở loại hình doanh nghiệp, nghiệp đoàn đã giải thể. Công tác chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho CNVCLĐ được các cấp công đoàn quan tâm làm tốt; quy chế dân chủ trong cơ quan đơn vị được chú trọng, góp phần động viên khích lệ CNVCLĐ hăng hái thi đua lao động sản xuất, hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đặt ra.

(baoquangninh.com.vn)

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất