Thứ Sáu, 7/10/2022
Thực hiện Quy chế dân chủ ở Đảng bộ Quân sự tỉnh Thái Bình
 
Bộ CHQS tỉnh thường xuyên tổ chức giao lưu thể thao giữa các cơ quan, đơn vị. 


Buổi sinh hoạt ngày chính trị, văn hóa tinh thần tuần đầu tháng 12/2020 của Đảng ủy, Ban CHQS huyện Thái Thụy diễn ra trong không khí cởi mở, dân chủ. Nhiều cán bộ, nhân viên bày tỏ tâm tư, nguyện vọng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và mạnh dạn đề xuất một số nội dung liên quan đến công tác chuyên môn, quyền lợi của quân nhân. Thiếu tá Nguyễn Xuân Thủy, Trợ lý dân quân Ban CHQS huyện Thái Thụy cho biết: Qua những buổi sinh hoạt, đối thoại dân chủ như thế này, những thuận lợi, khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ của chúng tôi đều được đưa ra bàn luận, phân tích, đánh giá để có giải pháp tháo gỡ.

Từ những buổi sinh hoạt ngày chính trị, văn hóa tinh thần như thế, dân chủ ở Ban CHQS huyện Thái Thụy được phát huy và mở rộng. Các chế độ sinh hoạt của Đảng ủy, chi bộ và hoạt động của Hội đồng quân nhân được duy trì nền nếp, hiệu quả với nội dung đổi mới, ngắn gọn, cụ thể, sát thực tế, tạo không khí dân chủ, đoàn kết, thống nhất cao trong toàn đơn vị. Trung tá Tạ Bá Thành, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng, Chủ tịch Hội đồng quân nhân Ban CHQS huyện nhấn mạnh: Điểm nổi bật trong thực hiện QCDC tại đơn vị chính là việc duy trì tốt chế độ đối thoại sao cho mọi quân nhân được biết, được bàn, được làm, được kiểm tra, giám sát các công việc. Từ đầu năm đến nay, Hội đồng quân nhân đã tổ chức hàng chục buổi sinh hoạt tham gia đóng góp cho tổ chức đảng và đảng viên, kịp thời giải quyết vướng mắc, khó khăn nảy sinh ngay từ cơ sở.

Sau khi Bộ CHQS tỉnh công bố quyết định giải thể Trường Quân sự tỉnh và tổ chức lại Trung đoàn 568, Đảng ủy, Chỉ huy Trung đoàn đã tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng để cán bộ, nhân viên trong đơn vị yên tâm công tác, hoàn thành nhiệm vụ, chức trách được giao. Để ổn định hoạt động, xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, Đảng ủy Trung đoàn đã chú trọng xây dựng sự đoàn kết, dân chủ trong đơn vị, trước hết là trong tổ chức đảng các cấp, coi trọng giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt Đảng; đồng thời, xây dựng mối đoàn kết, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ huy. Thượng tá Đặng Văn Đảng, Chính ủy Trung đoàn chia sẻ: Trong quá trình thực hiện, Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo toàn diện các nhiệm vụ, giải quyết triệt để khâu yếu, mặt yếu làm chuyển biến tình hình đơn vị. Nhờ vậy, trình độ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên được nâng lên, vai trò tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên được phát huy. Cùng với nhiệm vụ chuyên môn, Trung đoàn đã hoàn thành tốt nhiệm vụ tỉnh giao là tiếp nhận, quản lý và tổ chức hoạt động cách ly tập trung công dân Việt Nam về nước.

Thời gian qua, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các cấp thường xuyên quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết, quy định của các cấp ủy đảng về QCDC ở cơ sở. Quá trình thực hiện quy chế gắn với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, trong đó tập trung vào xây dựng và triển khai tổ chức thực hiện nghiêm quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu như: tài chính, quân lực, cán bộ, hậu cần, thi đua - khen thưởng. Cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị LLVT tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông qua các hình thức học tập chính trị, sinh hoạt đảng, hội đồng quân nhân, sinh hoạt của các tổ chức quần chúng, thực hiện công tác dân vận nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ trong đơn vị, đặc biệt là cấp ủy, chỉ huy các cấp về vị trí, tầm quan trọng của việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở. Cùng với đó, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã có nhiều chủ trương, giải pháp, coi việc triển khai thực hiện QCDC ở cơ sở là một trong những nhiệm vụ quan trọng của hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị của cấp ủy, người chỉ huy các cấp. Tổ chức quán triệt, gắn thực hiện QCDC với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 87 của Quân ủy Trung ương về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cùng với đó, gắn kết việc thực hiện QCDC với nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ LLVT tỉnh và tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua quyết thắng của quân đội, phong trào thi đua yêu nước của địa phương.

Đại tá Phạm Đức Kiên, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh khẳng định: Qua việc thực hiện QCDC, tư tưởng cán bộ, đảng viên, chiến sĩ LLVT tỉnh luôn ổn định; phương thức lãnh đạo của cấp ủy, tác phong công tác của người chỉ huy có nhiều đổi mới. Các biểu hiện tiêu cực, thiếu dân chủ, lãng phí, đơn thư khiếu nại, tố cáo hoặc lợi dụng dân chủ để vụ lợi cá nhân ở các đơn vị đã giảm rõ rệt. Các cơ quan, đơn vị không xảy ra vụ việc phức tạp, vi phạm kỷ luật thông thường giảm nhiều so với năm trước, mọi ý kiến thắc mắc đều giải quyết kịp thời, thỏa đáng, tạo bầu không khí cởi mở trong cơ quan, đơn vị. Quyền làm chủ của quân nhân được bảo đảm; quan hệ đoàn kết, thống nhất trong nội bộ và đoàn kết quân - dân ngày càng được tăng cường. Tỷ lệ tổ chức đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đơn vị đạt vững mạnh toàn diện hàng năm đều tăng. Chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của LLVT tỉnh được nâng lên, thực sự là lực lượng chiến đấu tin cậy, trung thành của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương.

(baothaibinh.com.vn)

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất