Thứ Sáu, 7/10/2022
Quy chế dân chủ ở cơ sở ngày càng được quan tâm, mở rộng

 Đồng chí Trương Thị Mai phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Các đồng chí: Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương; Nguyễn Lam, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương tham gia chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Hồng Lĩnh, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Hà Ban, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội và thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương.

Báo cáo kết quả thực hiện QCDC ở cơ sở năm 2020, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương Nguyễn Lam cho biết: Năm 2020, các cấp ủy đảng tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thực hiện QCDC ở cơ sở gắn với quán triệt, triển khai thực hiện chủ trương của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội, nhất là trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa tập trung phát triển kinh tế - xã hội; tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy; thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia và năm “Dân vận khéo” 2020. Các cơ quan nhà nước và chính quyền các cấp tiếp tục thể chế hoá, cụ thể hoá chủ trương, đường lối của Đảng thành chính sách, pháp luật, trong đó nhiều lĩnh vực trực tiếp liên quan đến đời sống, quyền và lợi ích của nhân dân.

Thông qua triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp về thực hiện QCDC ở cơ sở của các cấp, các ngành và tổ chức trong hệ thống chính trị, nhận thức về dân chủ, thực hành dân chủ và kết quả thực hiện QCDC ở cơ sở trên các loại hình hoạt động tiếp tục được nâng lên, dân chủ trong Đảng, trong quản lý, điều hành của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp ngày càng thực chất, nhất là thực hành dân chủ trong Đảng qua Đại hội các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trong nhiệm kỳ 2016 - 2021, Ban Chỉ đạo Trung ương thường xuyên củng cố, kiện toàn, tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, kịp thời sửa đổi, bổ sung quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cho các thành viên; đồng thời, thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Ban Chấp hành Trung ương Đảng, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư về những chủ trương, giải pháp nhằm mở rộng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân… Ngoài ra, Ban Chỉ đạo đổi mới phương thức kiểm tra, trao đổi kinh nghiệm, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở; thúc đẩy việc nâng cao chất lượng và hiệu quả thực hiện QCDC ở cơ sở trên phạm vi cả nước…


 Quang cảnh Hội nghị

Nhìn lại kết quả thực hiện QCDC ở cơ sở năm 2020 và của cả nhiệm kỳ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đánh giá, công tác chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương có nhiều đổi mới với nhiều hoạt động hướng vào những vấn đề xã hội đang nổi lên. Tuy nhiên theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, trong bối cảnh thông tin phát triển mạnh mẽ, công tác tuyên truyền vận động ngoài việc ứng dụng khoa học công nghệ yêu cầu đặt ra đối với đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác dân vận phải có kỹ năng tiếp xúc với dân để đối thoại, tuyên truyền giải thích hiệu quả.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị Ban Chỉ đạo trong nhiệm kỳ tới, cần xác định một số vấn đề, phân công rất cụ thể bộ ngành thành viên chủ trì và những đơn vị phối hợp để giải quyết; phải có cơ chế để minh bạch thông tin hoạt động, điều hành của bộ máy chính quyền, bộ máy Đảng, Nhà nước, đồng thời tiếp nhận các ý kiến đóng góp của người dân…

Để tiếp tục thực hiện tốt QCDC ở cơ sở, các cấp các ngành cần quan tâm tới các hoạt động đối thoại với người dân, coi hoạt động đối thoại là việc làm thường xuyên để quyết kịp thời những vấn đề mà người dân đặt ra - Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ khẳng định.

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng cho rằng, việc thực hiện QCDC ở cơ sở cần gắn với việc ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện hiệu quả chương trình cải cách hành chính, không để xảy ra nhũng nhiễu, tiêu cực của cán bộ, công chức viên chức. Bên cạnh đó cần nâng cao chất lượng của công tác thông tin truyền thông nâng cao nhận thức tiếp cận thông tin nhất là các chính sách pháp luật liên quan trực tiếp để người dân trên cơ sở đó tự giác thực thi pháp luật và thực hiện tốt quyền dân chủ trực tiếp theo quy định của pháp luật.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận, khẳng định những kết quả quan trọng mà Ban chỉ đạo thực hiện QCDC các cấp đã đạt được trong năm 2020, đồng thời cũng thẳng thắn chỉ ra những mặt còn hạn chế, các vướng mắc chưa được khắc phục triệt để, từ đó kiến nghị, đề xuất các biện pháp khắc phục phù hợp, hiệu quả trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai khẳng định, các ý kiến tại Hội nghị đã nhận định chung, nhất trí cao việc thực hiện QCDC ở cơ sở ngày càng được quan tâm, tạo nên mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị với nhân dân; tạo điều kiện phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

Đồng chí Trương Thị Mai cho biết, nhiều văn bản pháp luật được ban hành để triển khai đường lối, quan điểm của Đảng về QCDC cơ sở trên tinh thần "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra"; từ đó, quan điểm, đường lối, chính sách pháp luật đi vào cuộc sống tốt hơn, người dân nhận thức và nêu cao trách nhiệm đối với quyền làm chủ của chính mình. "Những kết quả toàn diện về kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, đối ngoại, công tác xây dựng Đảng, phòng chống tham nhũng, sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên... đều có sự tham gia, đóng góp tích cực của nhân dân". Đây chính là những minh chứng cho thấy sự quan tâm của Đảng đối với QCDC cơ sở.

Bên cạnh công tác vận động, tuyên truyền theo hình thức truyền thống, Trưởng Ban Dân vận Trung ương đề nghị đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để giải quyết các vấn đề liên quan đến nhân dân như cải cách hành chính, tiếp dân, tiếp xúc cử tri, đối thoại, lắng nghe phản ảnh ý kiến của nhân dân, hoạt động của các cơ quan dân cử, sự thay đổi của các cơ quan chính quyền... tạo nên một không gian rộng mở hơn để phát huy quyền làm chủ của nhân dân, trong đó trực tiếp thực hiện QCDC cơ sở.

Trích lại lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác dân vận "Bao nhiêu lợi ích đều vì dân, bao nhiêu quyền hạn đều là do dân", đồng chí Trương Thị Mai đề nghị, trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC cơ sở các cấp cần tiếp tục phát huy và mở rộng dân chủ trong Đảng cũng như hoạt động quản lý và điều hành của cơ quan nhà nước, chính quyền, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các lĩnh vực của đời sống xã hội…; tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân, từ đó đảm bảo sự phát triển của đất nước./.

Hoàng Phong

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất