Thứ Bảy, 30/9/2023
Bình Thuận: Quy chế dân chủ ở cơ sở tiếp tục đi vào thực chất

Nhiều kết quả tích cực

Ban chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở tỉnh khẳng định, năm qua trong điều kiện có rất nhiều khó khăn, nhất là tình hình dịch Covid-19 kéo dài đã ảnh hưởng lớn đến tất cả các lĩnh vực kinh tế, đời sống, xã hội. Song, các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh nỗ lực, trách nhiệm, phát huy sức sáng tạo, đoàn kết tiếp tục chỉ đạo và tổ chức thực hiện QCDC đạt được những kết quả tích cực. Nổi rõ, tập trung tổ chức quán triệt, triển khai, cụ thể hóa các chủ trương, quy định về QCDC gắn với quán triệt, triển khai Chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Phát huy dân chủ mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia góp ý các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng các cấp, bầu chọn nhân sự đảm bảo tiêu chuẩn vào cấp ủy Đảng các cấp; thực hiện nhiều công trình, phần việc ý nghĩa, thiết thực chào mừng Đại hội thi đua yêu nước và Đại hội Đảng các cấp.

Bên cạnh đó, công tác tiếp công dân, đối thoại, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân được quan tâm xử lý kịp thời, chặt chẽ, đúng pháp luật, trong đó đã tích cực tập trung giải quyết tốt các vụ khiếu nại, tố cáo mới phát sinh. Công tác phòng chống tham nhũng có chuyển biến tốt, không phát sinh vụ việc, vụ án tham nhũng mới. Việc thực hiện QCDC trong doanh nghiệp có nhiều cố gắng, góp phần bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ trong doanh nghiệp. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được cũng còn một số hạn chế, khuyết điểm. Đáng chú ý là công tác quán triệt, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về QCDC ở một số nơi thực hiện chưa tốt, trong đó có trách nhiệm của người đứng đầu. Nhận thức và trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân về thực hiện QCDC chưa đầy đủ. Cải cách thủ tục hành chính tuy được tập trung chỉ đạo thực hiện nhưng hiệu quả chưa cao. Công tác giám sát việc thực hiện QCDC trong triển khai thực hiện công trình, dự án nhưng chưa được chú trọng đúng mức. 

Nâng cao hiệu quả đối thoại

Chỉ đạo tại hội nghị đánh giá tình hình, kết quả thực hiện QCDC năm 2020, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 mới đây, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo tỉnh Nguyễn Hoài Anh mong muốn nhiệm vụ thực hiện QCDC ở cơ sở trong thời gian tới tiếp tục đi vào thực chất, hiệu quả. Trọng tâm là cấp ủy, chính quyền các cấp cần duy trì và nâng cao hiệu quả công tác đối thoại giữa người đứng đầu với nhân dân, nhất là giải quyết kịp thời những kiến nghị, bức xúc chính đáng của nhân dân; giải quyết công việc liên quan đến nhân dân công khai, minh bạch. Thực hiện công tác tiếp công dân đầy đủ, đúng quy định, giải quyết đúng pháp luật đơn thư của công dân ngay từ cơ sở, hạn chế phát sinh điểm nóng, khiếu kiện đông người, vượt cấp, kéo dài. Cùng với đó, tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, trách nhiệm của chính quyền, nhất là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu đối với việc xây dựng và thực hiện dân chủ ở cơ quan, đơn vị, địa phương. Xây dựng giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm qua kiểm điểm, đánh giá, xếp loại năm 2020.

Mặt khác củng cố, kiện toàn nhân sự Ban chỉ đạo thực hiện QCDC các cấp; rà soát, điều chỉnh bổ sung Quy chế làm việc của Ban chỉ đạo. Đối với Ban chỉ đạo thực hiện QCDC các huyện, thị, thành ủy cần tiếp tục thực hiện kiểm tra việc thực hiện QCDC, chú ý kiểm tra tại các doanh nghiệp; giám sát việc thực hiện các kiến nghị sau kiểm tra, giám sát các công trình, dự án trọng điểm ở địa phương được dư luận quan tâm. Chú trọng phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân; vai trò của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng ở các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp trong việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở…

(baobinhthuan.com.vn)

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi