Thứ Sáu, 7/10/2022
Lạng Sơn: Hiệu quả trong thực hiện Quy chế dân chủ ở cấp xã
 
Cán bộ xã Bắc Hùng, huyện Văn Lãng trao đổi việc cấp xi măng Nhà nước
hỗ trợ làm đường cho các thôn trên địa bàn
 


Ngay từ đầu năm, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở và công tác dân vận chính quyền, dân tộc, tôn giáo… gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị đề ra. Đồng thời, ban chỉ đạo thực hiện QCDC các cấp đã kiện toàn đội ngũ, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện ở cấp mình. Từ việc triển khai, người dân đã được thông tin, thảo luận, đóng góp ý kiến vào nhiều vấn đề của địa phương.

Dẫn chúng tôi tham quan con đường trục thôn được bê tông hóa năm 2020, đồng chí Hứa Quang Thái, Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Chùa Lầy, xã Vân Nham, huyện Hữu Lũng cho biết: Để làm đường, đầu năm 2020, chúng tôi đã tổ chức họp thôn để thảo luận và lấy ý kiến về mức phí đóng góp cho công trình. Trong quá trình triển khai xây dựng, người dân được trực tiếp giám sát và theo dõi, mọi khoản thu chi được công khai, minh bạch và được ghi chép cẩn thận, niêm yết tại nhà văn hoá thôn, từ đó tạo sự đồng thuận cao của người dân. Theo đó, với sự hỗ trợ xi măng của Nhà nước, các hộ trong thôn đã đóng góp hơn 300 triệu đồng và hoàn thành con đường dài hơn 2 km vào tháng 4/2020.

Những năm qua, việc thực hiện tốt QCDC gắn liền với công tác dân vận khéo tại xã Vân Nham đã đạt nhiều kết quả tích cực. Giai đoạn 2016 - 2020, toàn xã đã huy động được hơn 8 tỷ đồng để xây dựng các công trình công cộng. Cùng với đó, năm 2020, chủ trương sáp nhập hai xã: Vân Nham, Đô Lương thành xã Vân Nham đã được đưa ra thảo luận, bàn bạc, lấy ý kiến Nhân dân và nhận được sự đồng thuận cao.

Ngoài Vân Nham, hiện các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đều quan tâm đẩy mạnh thực hiện hiệu quả QCDC. Những vấn đề như: kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán, quyết toán ngân sách hằng năm của cấp xã, phương án bồi thường giải phóng mặt bằng liên quan đến dự án, công trình trên địa bàn,…. được công khai bằng nhiều hình thức như: niêm yết tại nhà văn hoá xã, thôn, trụ sở cấp xã; qua hệ thống truyền thông, các cuộc đối thoại, tiếp xúc cử tri…

Ngoài việc công khai, minh bạch các chủ trương, chính sách, thông tin đến người dân, cấp uỷ, chính quyền cấp xã trên địa bàn cũng chú trọng tiếp công dân, tổ chức đối thoại với Nhân dân. Trong năm qua, cấp ủy, chính quyền cơ sở đã tiếp nhận 148 đơn khiếu nại, tố cáo và giải quyết 80,2% đơn thuộc thẩm quyền; 100% xã, phường, thị trấn đã tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền với Nhân dân. Qua đó, ghi nhận nhiều ý kiến của nhân dân, nhiều vụ việc được giải quyết ngay từ cơ sở.

Trong thực hiện QCDC, các xã, phường, thị trấn luôn coi trọng và phát huy vai trò của các ban thanh tra Nhân dân và ban giám sát đầu tư của cộng đồng. Đồng chí Tô Văn Tuân, Chủ tịch UBND xã Xuất Lễ, huyện Cao Lộc cho biết: Trong năm 2020, xã đã bê tông hóa hơn 20 km đường giao thông nông thôn. Trong quá trình đó, người dân các thôn và thành viên ban giám sát đã theo dõi, phản ánh chất lượng, tiến độ công trình một số tuyến đường đến chính quyền xã. Trên cơ sở đó, chúng tôi kiến nghị cấp trên và giải quyết, xử lý kịp thời các vụ việc.

Năm 2020, các ban thanh tra nhân dân đã giám sát được 181 cuộc liên quan đến chế độ, chính sách, thu - chi các loại quỹ do dân đóng góp, việc bình xét xây nhà hỗ trợ hộ nghèo, giải phóng mặt bằng… Các ban giám sát đầu tư của cộng đồng giám sát được 145 công trình, phát hiện 8 công trình có dấu hiệu vi phạm, kịp thời kiến nghị các cấp và đơn vị có thẩm quyền liên quan xử lý.

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở tỉnh, năm 2020, QCDC trên địa bàn tiếp tục được triển khai tốt, phát huy hiệu quả. Trong đó, việc thực hiện QCDC ở cấp xã có nhiều chuyển biến tích cực, theo đúng phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát”. Với việc triển khai hiệu quả QCDC, tính công khai, dân chủ ngày càng thể hiện rõ, qua đó, tạo sự tin tưởng trong nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế  - xã hội địa phương.

(baolangson.vn)

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất