Thứ Bảy, 30/9/2023
Thành ủy Sóc Trăng thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở
 
Đồng chí Nguyễn Phước Lộc - Phó Trưởng Ban Dân Vận Trung ương kết luận cuộc họp 


Tham dự có các đồng chí: Hồ Thị Cẩm Đào - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Dương Sà Kha - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Thực hiện Kết luận số 120 của Bộ Chính trị khóa XI, về “Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở”, Thành ủy Sóc Trăng đã xây dựng và ban hành kế hoạch triển khai, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với triển khai nghị quyết đại hội đảng các cấp. Việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ được triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, phát huy tối đa trí tuệ tập thể trên cơ sở đề xuất của cá nhân, tập thể thảo luận, bàn bạc dân chủ và quyết định theo đa số, nhất là trong công tác đánh giá, quy hoạch và bố trí, sắp xếp cán bộ, cùng với đó người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp đã tổ chức các cuộc đối thoại trực tiếp với nhân dân trên địa bàn 10 phường. Qua đó, đã tiếp nhận, tiếp thu, trả lời những vấn đề mà nhân dân đặc biệt quan tâm, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân, được nhân dân đồng tình.

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác của Ban Dân vận Trung ương đã đặt ra nhiều vấn đề, tập trung vào nội dung, phương thức để nâng cao năng lực của người dân trong tham gia vào quá trình tập trung dân chủ ở cơ sở; công tác kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ, nhất là việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở ở các doanh nghiệp cũng như công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở.

Qua nghe báo cáo và ý kiến đại biểu, đồng chí Nguyễn Phước Lộc đánh giá cao công tác tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở trên địa bàn TP. Sóc Trăng. Qua đó, đề nghị thời gian tới Thành ủy cần tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân trong thực hiện các văn bản thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Phát huy và nhân rộng những mô hình hay, hiệu quả, nhất là tăng cường trách nhiệm, vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong giải quyết các vấn đề nổi cộm, bức xúc tại địa phương. Trong thực hiện Kết luận số 120 của Bộ Chính trị cần có sự rà soát lại những nội dung phù hợp với cơ sở và có đề xuất về những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc. Đồng thời, nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền, tăng cường khả năng tiếp cận của người dân nhằm nâng cao nhận thức và quyền làm chủ của nhân dân. Rà soát sửa đổi bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền trong thực hiện Quy chế dân chủ, nhất là cần phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức xã hội trong việc tăng cường giám sát, phản biện xã hội với những nội dung liên quan đến đời sống người dân…

(baosoctrang.org.vn)

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi