Thứ Ba, 27/9/2022
Huyện U Minh: Tăng cường thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở góp phần nâng cao đời sống nhân dân
 
Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương Nguyễn Hồng Lĩnh đánh giá cao
kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của huyện U Minh
 


Tại U Minh, việc tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Kết luận số 120-KL/TW đã được triển khai đồng bộ, tạo ra sự đồng thuận sâu rộng trong toàn hệ thống chính trị và xã hội.

Vai trò, trách nhiệm của cấp uỷ và người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở được nâng cao, bằng nhiều hình thức thiết thực, hiệu quả. Từ đó, tạo ra không khí tin tưởng, phấn khởi trong Nhân dân, khẳng định vai trò làm chủ của Nhân dân.

Các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của U Minh thường xuyên tham gia sinh hoạt chi bộ ở cơ sở, nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của người dân, góp phần tháo gỡ, vướng mắc ở địa phương.

Kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở xã, thị trấn đã tạo ra không khí minh bạch, công khai, vai trò làm chủ của người dân được khẳng định. Nhân dân tham gia bàn bạc, giám sát và quyết định những công việc chung.

Công tác cải cách hành chính tại U Minh có chuyển biến tích cực, đặc biệt là mô hình “một cửa” trong giải quyết các thủ tục hành chính ở xã, thị trấn; lịch tiếp công dân để tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, khiếu kiện theo thẩm quyền.

Huyện U Minh cũng tiên phong trong việc giải quyết và gửi kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho công dân qua đường bưu điện ở tuyến huyện. Các yêu cầu, khiếu nại, tố cáo của công dân được kịp thời xem xét, giải quyết.

Hoạt động của Ban Giám sát đầu tư cộng đồng, Ban Thanh tra Nhân dân, Tổ hoà giải cơ sở ngày càng hiệu quả. Tổ Nhân dân tự quản ở ấp được củng cố, đảm bảo về số lượng, chất lượng hoạt động.

Kết quả thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập tại U Minh có chuyển biến rõ nét, tích cực. 100% cơ quan, đơn vị cấp huyện (60 cơ quan, đơn vị) đã xây dựng, bổ sung và hoàn thiện nội dung thực hiện Quy chế dân chủ. Thực hiện Quy chế dân chủ tại các cơ quan, đơn vị gắn với nhiệm vụ, cải tiến phương pháp làm việc, thực hành tiết kiệm, phòng chống tiêu cực, lãng phí, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong giải quyết công việc và thái độ phục vụ Nhân dân.

Những vấn đề cán bộ, công chức phải biết và tham gia ý kiến được lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt với nhiều hình thức phù hợp, sát thực tiễn. Thực hiện Quy chế dân chủ gắn với đại hội đảng bộ, chi bộ cơ quan, đơn vị đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy định. Tiếp tục đổi mới cơ chế hoạt động, củng cố bộ máy tổ chức của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc ở U Minh được thực hiện tốt.

Do là huyện thuần nông nên doanh nghiệp tại địa phương khá ít. Tuy nhiên, việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở vẫn được triển khai bài bản, có tổ chức thực hiện các hoạt động. Trong đó là việc thành lập công đoàn cơ sở, xây dựng Quy chế dân chủ ở cơ sở.

Thông qua đối thoại và hội nghị người lao động đã giải quyết kịp thời các kiến nghị chính đáng, vướng mắc của người lao động về các quyền lợi liên quan. Công đoàn tại các doanh nghiệp, công ty thực hiện tốt chức năng bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho người lao động.

Quy chế dân chủ ở cơ sở đã tác động tích cực, góp phần thúc đẩy sự phát triển vươn lên mạnh mẽ của huyện U Minh. Từ một huyện nghèo nhất tỉnh Cà Mau với tỷ lệ 21,4% hộ nghèo, nay U Minh chỉ còn 2,46% hộ nghèo.

Việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở đã từng bước nâng cao nhận thức, trách nhiệm thực hành dân chủ xã hội chủ nghĩa. Mối quan hệ giữa Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý và Nhân dân làm chủ ngày càng được tăng cường; công tác giám sát, phản biện xã hội ngày càng hiệu quả. Quy chế dân chủ ở cơ sở góp phần thúc đẩy phát triển toàn diện xã hội và hệ thống chính trị của địa phương.

U Minh cũng đã rút ra những bài học kinh nghiệm trong việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, nhìn thẳng vào những hạn chế, tồn tại và đề ra phương hướng, giải pháp thực hiện trong thời gian tới. Trong đó, phát huy cao độ vai trò làm chủ của Nhân dân; nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân được xác định là những vấn đề then chốt, tạo bước đột phá trong việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở trong thời gian tới.

Sau khi lắng nghe ý kiến các thành viên của đoàn công tác Ban Dân vận Trung ương, phần giải trình và thông tin thêm từ phía địa phương U Minh và tỉnh Cà Mau, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh cho rằng: Quy chế dân chủ cơ sở khẳng định vai trò làm chủ của người dân. Đây là bản chất của vấn đề ở 3 nội dung dân chủ: Dân chủ ở xã, phường, thị trấn; dân chủ ở cơ quan, đơn vị và dân chủ ở doanh nghiệp.

Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở là để niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước được củng cố vững chắc. Đây cũng là điều kiện để toàn hệ thống chính trị thực hiện mục tiêu phục vụ, “công bộc” cho Nhân dân ngày càng tốt hơn.

Đồng thời, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh lưu ý với U Minh một số vấn đề. Đó là người dân phải tham gia trực tiếp vào quá trình xây dựng, thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở. Làm tốt cơ chế dân làm chủ, dân biết, dân bàn, dân làm, dân giám sát, kiểm tra, dân phản biện. Quy chế dân chủ ở cơ sở phải được phổ biến, tuyên truyền dễ hiểu, phải được cụ thể hoá bằng các công việc thực tế.

Buổi chiều, đoàn công tác tiếp tục chương trình làm việc kiểm tra kết quả 5 năm thực hiện Kết luận số 120-KL/TW của Bộ Chính trị tại Công ty Xăng dầu Cà Mau với sự chủ trì của Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Phó Trưởng đoàn công tác Nguyễn Hồng Lĩnh. Đồng thời, Trưởng đoàn công tác Ban Dân vận Trung ương, Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai sẽ đến Cà Mau và bắt đầu chuỗi hoạt động thăm hỏi các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh Minh Hải, Cà Mau qua các thời kỳ; dâng hương, dâng hoa tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ngày mai, 2/3, đoàn công tác của Ban Dân vận Trung ương do đồng chí Trương Thị Mai dẫn đầu sẽ tiếp tục chương trình làm việc với nhiều nội dung quan trọng liên quan đến kết quả thực hiện Kết luận số 120-120/TW của Bộ Chính trị tại huyện Ngọc Hiển và có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Cà Mau.

(baocamau.com.vn)

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất