Thứ Sáu, 12/8/2022
Đoàn công tác của Ban Dân vận Trung ương làm việc với Thành ủy Pleiku về kết quả thực hiện Kết luận số 120-KL/TW

Tham dự buổi làm việc với đoàn có các đồng chí: Võ Thanh Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai; Trịnh Duy Thuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Pleiku và các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở của thành phố.

Thực hiện Kết luận số 120-KL/TW, Ban Thường vụ Thành ủy Pleiku đã ban hành Kế hoạch 21-KH/TU ngày 1/6/2016. Theo đó, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị-xã hội từ thành phố đến cơ sở đã quan tâm quán triệt, triển khai thực hiện tốt QCDC ở cơ sở. Hiện nay, 22 xã, phường và các cơ quan, đơn vị của thành phố đã củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo, ban hành quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ cho các thành viên theo quy định. 

 
Quang cảnh buổi làm việc


Các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp của thành phố đã triển khai thực hiện tốt QCDC gắn với thực hiện “Năm dân vận chính quyền”. Cơ chế “một cửa”, “một cửa hiện đại” triển khai có hiệu quả, 100% hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận và giải quyết trên hệ thống một cửa điện tử; 100% cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp của thành phố đã cài đặt và sử dụng phần mềm quản lý văn bản điều hành. Các xã, phường đã chú trọng thực hiện công khai các vấn đề có liên quan bằng nhiều hình thức để dân biết, dân bàn, dân quyết định. 

Công tác cải cách hành chính được cấp ủy, chính quyền quan tâm chỉ đạo thường xuyên; việc tiếp dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân thực hiện đảm bảo đúng quy định. Giai đoạn 2016-2020, thành phố đã tổ chức 107 cuộc đối thoại trực tiếp với công dân để nắm bắt và giải quyết kịp thời các nguyện vọng chính đáng của nhân dân; triển khai 17 cuộc thanh tra tại 25 đơn vị về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và thực hiện các quy định pháp luật về phòng-chống tham nhũng,…

Việc thực hiện QCDC ở cơ sở đã góp phần nâng cao ý thức làm chủ trong nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị, xây dựng nông thôn mới, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Thành phố Pleiku đã được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2018 và trở thành đô thị loại I trực thuộc tỉnh năm 2020. 

 
Đồng chí Bùi Tuấn Quang, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương phát biểu kết luận tại buổi làm việc. 

 

Các đại biểu tham dự buổi làm việc đã nêu ra một số tồn tại như: việc thực hiện QCDC ở cơ sở có lúc còn hình thức, chưa thường xuyên; một số khu dân cư tổ chức thực hiện hương ước, quy ước chưa tốt, nội dung còn dài, chưa có trọng tâm; tỷ lệ người dân tham gia các cuộc họp ở địa bàn dân cư một số nơi còn thấp…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Tuấn Quang đánh giá cao việc TP. Pleiku đã quan tâm chỉ đạo quyết liệt trong việc triển khai thực hiện Kết luận số 120-KL/TW của Bộ Chính trị, tạo nên nhiều chuyển biến tích cực và đạt kết quả cao.

Đồng chí Bùi Tuấn Quang nhấn mạnh, thời gian tới, thành phố cần tiếp tục quán triệt Kết luận số 120 và các văn bản liên quan về QCDC một cách đầy đủ, có chiều sâu; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nhất là việc tiếp dân và tăng cường đối thoại với nhân dân.

Ban Chỉ đạo, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể cần tiếp tục phát huy, đổi mới trong việc triển khai, thực hiện QCDC ở địa phương, cơ sở. Bên cạnh đó, các cấp, các ngành cần phối hợp nhịp nhàng để tạo sự ổn định cũng như phát huy tính dân chủ trong các doanh nghiệp, địa bàn dân cư, tạo sự đồng thuận nhằm xây dựng thành phố ngày càng giàu đẹp.  

(baogialai.com.vn)

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất