Thứ Sáu, 12/8/2022
Các cấp Công đoàn TP Cần Thơ phát huy Quy chế dân chủ ở cơ sở

Không khí lao động sản xuất tại Công ty TNHH Quốc tế Tri-Viet


Là nơi tập trung đông công nhân lao động (CNLÐ), hằng năm, Công đoàn các Khu Chế xuất và Công nghiệp (KCX&CN) Cần Thơ đều chỉ đạo các công đoàn cơ sở (CÐCS) phối hợp chặt chẽ với thủ trưởng cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện tốt QCDC ở cơ sở. Trong quý I-2021, có 20/61 doanh nghiệp đã tổ chức hội nghị Người lao động (NLÐ); 58/62 doanh nghiệp có tổ chức công đoàn xây dựng thỏa ước lao động tập thể (TƯLÐTT); 70% CNLÐ trong các doanh nghiệp được ký kết hợp đồng lao động theo quy định.

Công ty TNHH Kwong Lung Meko hiện có 2.200 CNLÐ. Theo ông Phạm Trường Dũng, Chủ tịch CÐCS Công ty TNHH Kwong Lung Meko, CÐCS Công ty luôn chú trọng việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho CNLÐ. Cụ thể, thực hiện đầy đủ việc ký hợp đồng lao động cá nhân; xây dựng, thương lượng ký kết TƯLÐTT theo đúng quy định. Hằng năm, Ban Chấp hành CÐCS đều phối hợp với lãnh đạo Công ty tổ chức hội nghị NLÐ. Qua đó, CNLÐ góp ý trực tiếp và đều được lãnh đạo trả lời, tiếp thu, giải quyết thỏa đáng. Tại Công ty, 100% công nhân có hợp đồng lao động được tham gia đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn. Các chế độ làm thêm giờ và chế độ trợ cấp thôi việc được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Công ty TNHH Quốc tế Tri - Viet luôn quan tâm, thực hiện tốt QCDC. Ông Quách Minh Thảo, Chủ tịch Công đoàn Công ty, cho biết: “Công ty hiện có khoảng 700 CNLÐ. Nhiều năm qua, Ban Giám đốc luôn tạo điều kiện tốt nhất để CNLÐ an tâm làm việc. Mỗi năm, CÐCS Công ty đều duy trì tổ chức hội nghị NLÐ theo đúng quy định. Hầu hết ý kiến đóng góp của công nhân đều được lãnh đạo Công ty trả lời, tiếp thu, giải quyết thỏa đáng”.

Theo thống kê của LÐLÐ TP Cần Thơ, hiện nay, LÐLÐ thành phố đang trực tiếp quản lý 1.233 CÐCS với 80.795 công đoàn viên. Bên cạnh những kết quả nổi bật trong công tác chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLÐ, LÐLÐ thành phố luôn đặc biệt quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền; lãnh đạo, chỉ đạo các cấp công đoàn chủ động tham gia và phối hợp với chính quyền đồng cấp phát huy tốt dân chủ ở cơ sở. Qua kiểm tra, giám sát, các cấp công đoàn nắm tình hình thực tế đời sống, việc làm và việc thực hiện các chế độ chính sách theo quy định của pháp luật lao động đối với NLÐ, từ đó có ý kiến với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có biện pháp thực hiện ngày càng tốt hơn các quy định của Ðảng và Nhà nước. Việc giải quyết chế độ chính sách cho công nhân, viên chức, lao động được các cơ quan, đơn vị, chủ sử dụng lao động quan tâm; việc tổ chức hội nghị cán bộ công chức, viên chức, hội nghị NLÐ ngày càng đi vào nền nếp, đúng quy định. Tỷ lệ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức hội nghị cán bộ công chức, viên chức và hội nghị NLÐ năm sau cao hơn năm trước. Nếu như năm 2016, chỉ có 70,45% doanh nghiệp có tổ chức công đoàn tổ chức hội nghị NLÐ và 70,22% doanh nghiệp tổ chức đối thoại thì đến năm 2020, đã có 87,2% doanh nghiệp có tổ chức công đoàn tổ chức hội nghị NLÐ và 92,16% doanh nghiệp tổ chức đối thoại với NLÐ.

Bên cạnh đó, công tác thương lượng, ký kết TƯLÐTT có những chuyển biến tích cực ở nhiều đơn vị, địa phương. Hiện nay, 78,66% doanh nghiệp có xây dựng TƯLÐTT (trong đó có nhiều TƯLÐTT có lợi hơn cho NLÐ so với luật quy định); có trên 80% CNLÐ trong các doanh nghiệp được ký kết hợp đồng lao động theo đúng pháp luật. Từ năm 2016 đến nay, các doanh nghiệp đã tổ chức được 918 cuộc đối thoại định kỳ và 29 cuộc đối thoại đột xuất tại nơi làm việc giữa người sử dụng lao động với NLÐ. Thông qua đối thoại, nhiều doanh nghiệp đã kịp thời giải quyết những kiến nghị chính đáng, những vướng mắc của NLÐ, tạo mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hiện nay, việc triển khai thực hiện QCDC trong doanh nghiệp vẫn còn gặp nhiều khó khăn, nhất là đối với doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, hộ gia đình, cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng. Một số doanh nghiệp vẫn chưa quan tâm tổ chức hội nghị NLÐ và đối thoại với NLÐ; có nơi còn vi phạm pháp luật lao động, nợ bảo hiểm xã hội, nợ lương,… Mặt khác, công tác giám sát thực hiện các chế độ đối với NLÐ chưa thật sự rộng khắp; chất lượng các bản TƯLÐTT tuy đã được cải thiện nhưng vẫn chưa đáp ứng được nguyện vọng của NLÐ. Theo lãnh đạo LÐLÐ thành phố, thời gian tới, LÐLÐ thành phố sẽ tập trung chỉ đạo công đoàn các cấp triển khai thực hiện nghiêm các nghị định liên quan đến thực hiện QCDC ở cơ sở; phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức các lớp tập huấn cho người sử dụng lao động và cán bộ công đoàn triển khai thực hiện QCDC ở cơ sở tại nơi làm việc. Ðồng thời, chỉ đạo hướng dẫn CÐCS chủ động trong việc tham gia với người đứng đầu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp xây dựng, thực hiện QCDC; tập trung nâng cao số lượng, chất lượng hội nghị cán bộ công chức, viên chức và hội nghị NLÐ; tăng cường tổ chức đối thoại tại nơi làm việc… Qua đó, góp phần nâng cao vai trò đại diện của tổ chức công đoàn; phát huy quyền dân chủ trực tiếp của NLÐ, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tại cơ quan, đơn vị.

(baocantho.com.vn)


Gửi cho bạn bè

Xem nhiều nhất