Thứ Sáu, 1/7/2022
Công an tỉnh Hòa Bình đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở

Đảng ủy đã ban hành Kế hoạch số 18 ngày 28/4/201 về thực hiện Kết luận số 120 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở; chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc gắn việc thực hiện QCDC với việc thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 11/CT-BCA ngày 28/9/2011 của Bộ Trưởng Bộ Can an về tăng cường thực hiện dân chủ trong công an nhân dân trong tình hình mới.

 
Cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Hòa Bình ưu tiên làm thủ tục cho người cao tuổi
tại điểm thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân phường Đồng Tiến (TP Hòa Bình). 
 


Bên cạnh đó, Đảng ủy đã phát huy trách nhiệm nêu gương, đề vai trò người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng các đơn vị; quan tâm lắng nghe những ý kiến phán ánh, góp ý của cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng và trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành đơn vị. Đồng thời tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống, ý thức trách nhiệm đối với công việc, chức trách nhiệm vụ được giao; coi trọng việc tổ chức phổ biến, quán triệt các văn bản của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định, quy chế của Bộ Công an về thực hiện QCDC, cải cách hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, thực hiện nghiêm Bộ quy chuẩn văn hóa ứng xử Công an tỉnh đưa việc thực hiện QCDC thành một trong những tiêu chí đánh giá thi đua của các đơn vị. Mặt khác, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những cán bộ, chiến sỹ chưa chấp hành nghiêm điều lệnh, không để ảnh hưởng, làm mất lòng tin của quần chúng nhân dân đối với lực lượng công an nhân dân.

Các tổ chức và hoạt động của công an tỉnh được thực hiện theo nguyên tắc tập trung dân chủ, đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin, đảm bảo đúng nguyên tắc, quy trình công tác và lễ tiết, tác phong của cán bộ, chiến sỹ đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân. Công an các đơn vị, địa phương chủ động phân công cán bộ trực 24/24 để tiếp nhận, xử lý thông tin trên các lĩnh vực công tác công an, cán bộ tham gia làm nhiệm vụ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa liên thông”; bố trí trực ban, trực chỉ huy thường trực để giải quyết kịp thời phản ánh của người dân và doanh nghiệp. Các đơn vị tiếp tục thực hiện rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp; đã xây dựng, thực hiện nhiều mô hình cải cách hành chính như: Lực lượng quản lý xuất, nhập cảnh tiếp tục thực hiện mô hình “Công dân được nhận hộ chiếu tại nhà”; lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã phối hợp với Bưu điện chuyển trả chứng minh nhân dân đến đúng địa chỉ đăng ký; tổ chức làm thủ tục cấp phát căn cước công dân tại nơi cư trú…

Trong công tác kiểm tra, giám sát, từ năm 2016 đến nay, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an đã tổ chức 48 cuộc kiểm tra đối với 22 tổ chức đảng và 26 đảng viên. Đảng ủy Công an huyện, thành phố tổ chức 26 cuộc kiểm tra, giám sát. Qua đó đã giúp các chi, đảng bộ hoạt động nền nếp, đảm bảo phát huy quyền làm chủ của cán bộ, chiến sỹ, tạo sự đoàn kết, thống nhất cao.

Đối với công tác tiếp dân, đối thoại, giải quyết khiếu nại, tố cáo luôn được Đảng ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo Thanh tra công an tỉnh thực hiện các cuộc thanh tra, hướng dẫn, giải quyết các đơn thư theo đúng quy định của pháp luật. Trang thông tin điện tử, đường dây nóng, hòm thư góp ý được thông báo công khai rộng rãi để người dân biết, liên hệ giải quyết công việc.

Ngoài ra, để phát huy hiệu quả các mô hình, điển hình về thực hiện QCDC ở cơ sở, Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các chi, đảng bộ công an các huyện, thành phố xây dựng, duy trì nhiều mô hình hiệu quả trong các lĩnh vực công tác và về an ninh trật tự, nổi bật như mô hình “Dòng họ tự quản về an ninh trật tự”, “Tiếp nhận, quản lý hồ sơ, cấp đổi chứng minh nhân dân, hộ chiếu qua mạng”, “camera an ninh”… Cán bộ chiến sỹ các đơn vị duy trì làm việc, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân vào thứ bảy; trực tiếp xuống vùng sâu, vùng xa giải quyết thủ tục hành chính cho người dân… được nhân dân đồng tình ủng hộ.

Với việc ngày càng chú trọng, quan tâm xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở, lực lượng công an tỉnh Hòa Bình chỉ đạo thực hiện công khai, minh bạch các nội dung theo quy định của pháp luật, coi trọng và lắng nghe ý kiến của nhân dân, kịp thời giải quyết nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sỹ công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ, góp phần quan trọng trong việc giữ mối liên hệ với nhân dân, đảm bảo an ninh trật tự, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Nguyễn Mạnh Khương

Gửi cho bạn bè

Xem nhiều nhất