Thứ Bảy, 25/5/2024
Đồng Tháp: Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy trong công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở
 

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu hội trường Ban Dân vận Tỉnh ủy


Hội nghị do đồng chí Phan Văn Thắng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) thực hiện QCDC ở cơ sở tỉnh và đồng chí Lê Thành Công - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban DV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực BCĐ thực hiện QCDC ở cơ sở tỉnh chủ trì. Dự hội nghị tại điểm cầu chính có đồng chí Vũ Anh Tuấn - Vụ trưởng, Trưởng Cơ quan Thường trực Ban DV Trung ương tại TP Hồ Chí Minh; thành viên BCĐ thực hiện QCDC ở cơ sở tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban, ngành liên quan.

Năm 2021, mặc dù ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 nhưng công tác DV của hệ thống chính trị tiếp tục được quan tâm thực hiện đạt kết quả. Các cấp ủy lãnh đạo triển khai, cụ thể hoá thực hiện Nghị quyết Đại hội về công tác DV; phát huy vai trò của Ban DV, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trong tham gia thực hiện các chương trình, đề án của tỉnh, nhất là trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Chính quyền các cấp tiếp tục nâng cao chất lượng công tác DV, chỉ đạo xây dựng giải pháp thực hiện có hiệu quả QCDC ở cơ sở; cải cách thủ tục hành chính, xây dựng tinh thần, thái độ phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trách nhiệm hơn. Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội cụ thể hoá Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XI gắn với nhiệm vụ chính trị của từng tổ chức; triển khai thực hiện nhiệm vụ có trọng tâm, sát cơ sở, chú trọng củng cố, bồi dưỡng và phát triển các mô hình tự quản, cách làm hiệu quả trong đoàn viên, hội viên và nhân dân. Phát huy hiệu quả hệ thống zalo trong phối hợp tuyên truyền, vận động Nhân dân phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Đại biểu dự hội nghị thảo luận, góp ý kiến nhiều nội dung như: việc thực hiện công tác DV trong giải phóng mặt bằng thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn; công tác DV trong phối hợp bảo đảm an ninh biên giới phòng, chống dịch bệnh Covid-19; những hạn chế, khó khăn và giải pháp khắc phục trong thực hiện QCDC tại cơ sở;...

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Tháp Phan Văn Thắng ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong thực hiện công tác DV, QCDC ở cơ sở trong thời gian qua. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị, năm 2022, các cấp ủy đảng, chính quyền, Ban DV, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp cần tập trung triển khai cụ thể hóa các nghị quyết, kết luận chuyên đề bám sát thực tiễn địa phương, trong đó có Nghị quyết số 01-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XI tiếp tục tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng đối với công tác DV đến năm 2025; quan tâm tham mưu lãnh đạo Đại hội Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các cấp trong tỉnh, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Chính quyền các cấp tiếp tục rà soát thể chế hóa kịp thời, đầy đủ các quyết định, chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác DV; xây dựng kế hoạch thực hiện năm DV chính quyền năm 2022; tiếp tục phát huy hiệu quả các mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư. Đồng thời, cấp ủy, chính quyền các cấp cần tiếp tục quan tâm công tác nắm bắt tình hình nhân dân, dư luận xã hội kịp thời; nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua ở cơ sở; tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy trong công tác DV và thực hiện QCDC ở cơ sở...

(baodongthap.vn) 

Gửi cho bạn bè

Xem nhiều nhất