Thứ Bảy, 25/5/2024
Sóc Trăng đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở
 

TP. Sóc Trăng (Sóc Trăng) phát huy quyền làm chủ của nhân dân
trong triển khai thực hiện các công trình, dự án


Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Thị Hồng Cẩm cho biết, trong năm 2021, các cấp ủy đảng, chính quyền trong tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện có hiệu quả việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở, trọng tâm là Kết luận số 120, ngày 7/1/2016 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 09, ngày 11/11/2016 của Tỉnh ủy và các văn bản liên quan đến quyền làm chủ của nhân dân, QCDC ở cơ sở được nêu trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, bảo đảm phù hợp với đặc điểm của địa phương, đơn vị. Các cấp chính quyền đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đạo đức công vụ, thái độ phục vụ nhân dân, làm giảm bớt phiền hà cho tổ chức, cá nhân. Quan tâm công tác tiếp công dân, giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

Quan tâm xây dựng mô hình, điển hình thực hiện QCDC ở cơ sở trong các loại hình, kịp thời biểu dương, khen thưởng và nhân rộng các điển hình tiêu biểu. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội phát huy vai trò nòng cốt trong thực hiện quyền làm chủ của nhân dân, đẩy mạnh hoạt động giám sát, phản biện xã hội, nhất là những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân; tạo điều kiện để hội viên, đoàn viên và nhân dân phát huy quyền làm chủ tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu của xã hội.

Bên cạnh đó, việc thực hiện dân chủ trực tiếp, dân chủ đại diện, thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” cũng được các địa phương thực hiện khá tốt, phù hợp với tình hình cơ sở. Việc công khai các chương trình, dự án đầu tư xây dựng, các chính sách an sinh xã hội… được nhân dân đồng tình ủng hộ, tạo sự gắn kết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.

Thực tế tại TP. Sóc Trăng (Sóc Trăng), trong năm qua, thành phố tập trung nguồn lực thực hiện mục tiêu phát triển đô thị, phấn đấu đưa TP. Sóc Trăng đạt chuẩn đô thị loại II, nhiều công trình, dự án nâng cấp đô thị được triển khai trên địa bàn, các cấp chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tập trung triển khai những nội dung công khai để dân biết, dân bàn, quyết định trực tiếp và nhân dân giám sát. Đồng chí Đào Ngọc Ngưng - Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Sóc Trăng cho biết, trong năm 2021, TP. Sóc Trăng có 30 công trình được triển khai, đến nay đã đưa vào sử dụng 18 công trình, các công trình còn lại đang triển khai thi công. Việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong việc bàn, quyết định về các khoản huy động nhân dân đóng góp xây dựng nâng cấp hẻm, bình chọn các đối tượng hưởng chính sách xã hội, các công trình phúc lợi liên quan đến địa phương; tạo điều kiện để các tổ chức, nhân dân tham gia giám sát, kiểm tra việc thực hiện chương trình, dự án, phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư, thu hồi, giao đất… đã tạo được sự đồng thuận của nhân dân, tạo điều kiện cho các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành mục tiêu đưa TP. Sóc Trăng trở thành đô thị loại II.

Đồng chí Dương Thanh Kiệt - Phó Chủ tịch UBND Phường 8, TP. Sóc Trăng (Sóc Trăng) cho biết: “Khi có chủ trương triển khai các công trình, dự án trên địa bàn, chúng tôi đều họp dân đưa ra bàn bạc công khai tại khóm, khi nhân dân thống nhất mới triển khai thực hiện. Quá trình thực hiện từ khâu lập kế hoạch, thiết kế bản vẽ, hạch toán kinh phí, mức bồi thường giải phóng mặt bằng đến kiểm tra, giám sát đều tổ chức lấy ý kiến và có sự tham gia của nhân dân. Sau khi hoàn thành, chúng tôi công khai cụ thể từng khoản chi với nhân dân một cách rõ ràng, minh bạch. Nhờ đó, trong quá trình vận động thu hồi đất, huy động các nguồn lực xây dựng các công trình phúc lợi xã hội đều được nhân dân đồng tình hưởng ứng”.

Ông Nguyễn Thanh Đấu, ở Khóm 5, Phường 8 (TP. Sóc Trăng) chia sẻ: “Tuyến đường Vành Đai II trên địa bàn Phường 8, Nhà nước giải phóng mặt bằng qua đất tôi gần 1ha, qua các cuộc họp dân, về kinh phí xây dựng, bản vẽ thiết kế, mức giá đền bù đều được phổ biến đến người dân. Người dân được tham gia giám sát công trình, thấy được lợi ích của công trình Nhà nước triển khai, từ đó người dân đồng tình cao với chủ trương của Nhà nước”.

Còn tại huyện Long Phú, cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị của huyện luôn nhận thức sâu sắc rằng việc thực hiện QCDC là một trong những giải pháp hiệu quả giải quyết mọi vấn đề của đời sống xã hội. Vì vậy, khi triển khai xây dựng nông thôn mới, huyện làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, góp phần cổ vũ, động viên, tạo niềm tin cho nhân dân, từ đó tự giác góp công, góp sức, trí tuệ trong xây dựng nông thôn mới; đồng thời phổ biến những kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo có hiệu quả, biểu dương những điển hình, điểm sáng thực hiện QCDC về xây dựng nông thôn mới, tạo sức lan tỏa sâu rộng cho phong trào.

Theo đồng chí Dương Thanh Toàn - Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Long Phú, việc thực hiện QCDC ở cơ sở, các xã, thị trấn tiếp tục góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy đảng, quản lý, điều hành của chính quyền cơ sở theo hướng dân chủ, cụ thể, bám sát thực tiễn, khắc phục biểu hiện quan liêu, cửa quyền, phát huy được sức mạnh tổng hợp của nhân dân thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân.

Từ những kết quả đạt được, thời gian tới, Thường trực Tỉnh ủy Sóc Trăng yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện hiệu quả Kết luận số 07, ngày 31/10/2021 của Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 09 của Tỉnh ủy (khóa XIII) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở, các văn bản về thực hiện QCDC ở cơ sở của Trung ương. Quan tâm đẩy mạnh việc thực hiện dân chủ, nhất là ở xã, phường, thị trấn, trong doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước, ở những lĩnh vực liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích của người dân, những địa phương, đơn vị có vấn đề phức tạp phát sinh. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, đề cao trách nhiệm người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị trong kiểm tra, giám sát việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở; chú trọng công tác cải cách hành chính, công tác tiếp công dân, đối thoại, giải quyết kịp thời những phản ánh, kiến nghị, đơn thư khiếu nại, tố cáo của người dân. Thực hiện tốt Quy chế số 07, ngày 19/5/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp với nhân dân…

(baosoctrang.org.vn) 

Gửi cho bạn bè

Xem nhiều nhất