Thứ Bảy, 13/4/2024
Hiệu quả thực hiện Quy chế dân chủ ở Gia Bình
Nhân dân thôn Đông Bình, thị trấn Gia Bình hiến đất mở rộng đường giao thông tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội.

Thôn Đông Bình, thị trấn Gia Bình là địa phương tiêu biểu thực hiện QCDC trong xây dựng Nông thôn mới với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” là biện pháp quan trọng để khơi dậy sức dân cùng chung tay góp sức. Năm 2021, thôn triển khai cải tạo, nâng cấp, mở rộng toàn bộ hệ thống giao thông nông thôn với tổng chiều dài 10 km. Thôn đẩy mạnh tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của việc mở rộng đường giao thông; công khai, minh bạch các khâu, bước trong quá trình triển khai thực hiện, tạo đồng thuận cao trong nhân dân. Hưởng ứng chủ trương của địa phương, hơn 200 hộ gia đình tự nguyện hiến 2.000 m2 đất, tháo dỡ hàng rào và nhiều công trình phụ trợ của gia đình, bàn giao mặt bằng cho thôn. Ông Đàm Xuân Tiến, Trưởng thôn Đông Bình cho biết: “Trước đây do mặt đường hẹp, lầy lội vào mùa mưa, nên việc đi lại của người dân rất khó khăn. Với sự đầu tư hỗ trợ từ ngân sách huyện và sự chung tay góp sức của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thôn, đường giao thông được mở rộng từ 1,5 đến 3 m lên từ 3 đến 5,5m, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương trao đổi hàng hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển”.

Thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Gia Bình phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu địa phương, đơn vị trong xây dựng và thực hiện QCDC. Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo cấp ủy các cấp trong huyện đưa việc thực hiện QCDC vào chương trình công tác hàng năm, gắn kết quả thực hiện với xét thi đua. UBND huyện ban hành các văn bản chỉ đạo về thực hiện đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính Nhà nước, chính quyền các cấp; xây dựng bộ tiêu chí đánh giá công tác dân vận đối với các phòng, ban. HĐND, UBND huyện ban hành quy chế hoạt động; quy chế chi tiêu nội bộ. Các cơ quan, đơn vị xây dựng, ban hành các quy chế, quy định trong việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức nhằm phát huy dân chủ.

Thực hiện QCDC, UBND các xã, thị trấn thông tin rộng rãi đến người dân những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, các nguồn vốn đầu tư kết cấu hạ tầng, chính sách hỗ trợ vay vốn phát triển sản xuất, mức thu các loại quỹ,… Tổ chức cho nhân dân bàn, tham gia ý kiến và quyết định trực tiếp những vấn đề liên quan đến lợi ích của người dân như: Mức hỗ trợ đóng góp xây dựng các công trình phúc lợi công cộng, bình chọn các đối tượng được thụ hưởng chính sách xã hội, xây dựng hương ước Làng văn hóa…

 Ủy ban MTTQ huyện và các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, giúp các tầng lớp nhân dân nhận thức rõ hơn về quyền, nghĩa vụ trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở; phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong giám sát việc triển khai các chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước. Qua đó, góp phần tăng cường niềm tin của nhân dân với Đảng, chính quyền, huy động nội lực sức dân tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước.

Với việc thực hiện đồng bộ các giải pháp trong xây dựng và thực hiện QCDC trên địa bàn huyện Gia Bình tạo đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh toàn dân tham gia thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương. Năm 2021, huyện tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 với tỷ lệ cử tri đi bầu cao nhất tỉnh, đạt 99,77%; thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19 và đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội. Tổng giá trị sản xuất (theo giá so sánh năm 2010)  đạt gần 9 nghìn tỷ đồng, tăng 2,2% so với năm 2020; tổng thu ngân sách Nhà nước đạt gần 250 tỷ đồng, vượt 15,2% kế hoạch tỉnh giao; thu nhập bình quân đầu người đạt gần 60 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,7%; huyện có 2 xã Nhân Thắng và Đại Lai đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao, các xã còn lại đạt từ 11 đến 15 tiêu chí;  92,5% số hộ đạt Gia đình văn hoá, 97,3% thôn, làng đạt danh hiệu Làng văn hóa, 91,5% cơ quan, đơn vị được công nhận “Cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa”. An ninh chính trị giữ vững, trật tự an toàn xã hội ổn định.

(baobacninh.com.vn) 

Gửi cho bạn bè

Xem nhiều nhất