Thứ Ba, 25/6/2024
“Dễ nghe, dễ nhìn, dễ hiểu” ở Quản Bạ
Người dân làm thủ tục tại bộ phận một cửa UBND xã Quyết Tiến (Quản Bạ).

Đến trụ sở UBND xã Quyết Tiến, tại bộ phận một cửa, các chủ trương, chính sách, văn bản… của Trung ương, tỉnh, huyện đều được niêm yết công khai để người dân tiện tìm hiểu. Thực hiện QCDC ở cơ sở, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện đã chủ động tuyên truyền với phương châm “Dễ nghe, dễ nhìn, dễ hiểu”; bằng hình thức niêm yết công khai các chủ trương, định hướng của Trung ương, tỉnh, huyện, văn bản cụ thể hóa tại địa phương, chế độ, chính sách, số điện thoại, địa chỉ email của người có trách nhiệm... tại trụ sở UBND, trường học và trụ sở các thôn, tổ dân phố, bộ phận một cửa của các cơ quan, đơn vị, thậm chí có những nội dung niêm yết đến từng hộ dân... Từ đó, tác động hiệu quả việc triển khai đến người dân dễ tiếp thu nhanh và hưởng ứng tích cực. Ông Vàng Páng Sèn, thôn Đông Tinh, cho biết: “Các vấn đề của xã liên quan đến người dân đều được xã triển khai xuống các thôn để người dân bàn bạc, tham gia. Do đó, bà con đều đồng thuận với các chủ trương của xã từ xây dựng nông thôn, phát triển KT-XH đến phòng chống dịch bệnh...”.

Phó Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Quản Bạ Viên Thị Mai Lan cho biết: Thực hiện QCDC ở xã, phường, thị trấn, cấp ủy, chính quyền các cấp đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện QCDC ở cơ sở gắn với nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, phong trào thi đua “Dân vận khéo”, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh”; các chính sách an sinh xã hội. UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt các nội dung công khai cho người dân biết như: Công khai phương án đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết; nhiệm vụ quyền hạn của cán bộ, công chức; đối tượng, mức thu các loại phí, lệ phí; các quy định của pháp luật về thủ tục hành chính, giải quyết công việc liên quan đến nhân dân; việc quản lý và sử dụng các loại quỹ, các khoản huy động nhân dân đóng góp; chủ trương, kế hoạch vay vốn cho nhân dân để phát triển sản xuất, giảm nghèo; kết quả bình xét hộ nghèo; kết quả thanh tra, kiểm tra; việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ...

Từ đó, công tác cải cách hành chính có chuyển biến tích cực với việc đẩy mạnh phân cấp cho các cơ quan, đơn vị, địa phương, trong đó đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu. Trong 6 tháng đầu năm, huyện đã tiến hành kiểm tra công vụ được 13 cuộc, tại 15 đơn vị. Việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung hương ước, quy ước của thôn, tổ dân phố được cấp ủy, chính quyền các cấp thường xuyên quan tâm triển khai thực hiện, tổ chức lấy ý kiến nhân dân về sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các quy chế, quy ước, hương ước tiêu chuẩn xây dựng gia đình, thôn, tổ dân phố, xã, thị trấn đạt chuẩn văn hóa và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Cấp ủy, chính quyền các cấp đã làm tốt công tác đối thoại trực tiếp với người dân, công tác tiếp công dân, kịp thời giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân. Trong 6 tháng đầu năm, huyện tổ chức tiếp công dân được 2 cuộc; nhận và giải quyết xong 12 đơn thư kiến nghị, đề nghị xử lý kịp thời đúng quy định. Bên cạnh đó, là làm tốt công tác an sinh xã hội, thực hiện đúng, đủ, kịp thời các chế độ chính sách cho các đối tượng.

Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng, tổ hòa giải, tổ nhân dân tự quản ở các xã, thị trấn thường xuyên được củng cố, kiện toàn và duy trì hoạt động, tổ chức giám sát các nội dung như: Việc triển khai thực hiện Nghị quyết, chương trình phát triển KT-XH; thực hiện chế độ chính sách người có công; chính sách an sinh xã hội; việc vận động nhân dân đóng góp xây dựng các loại quỹ ở cơ sở; xây dựng nhà đại đoàn kết; làm nhà cho người có công, hộ nghèo; chính sách hỗ trợ người dân cải tạo vườn tạp theo Nghị quyết số 05 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh… góp phần phát huy dân chủ, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Thông qua thực hiện QCDC ở cơ sở đã được các tầng lớp nhân nhân đồng tình ủng hộ cao, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị địa phương.

(baohagiang.vn) 


Gửi cho bạn bè

Xem nhiều nhất