Thứ Năm, 23/5/2024
Chuyển biến trong thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở ở Bắc Giang

Đoàn thanh niên hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến tại
bộ phận một cửa UBND phường Dĩnh Kế (TP Bắc Giang).


Đề cao vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội

Ngay sau khi có Chỉ thị, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ, tổ chức chính trị - xã hội và các sở, ban, ngành tỉnh đã xây dựng văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy, chính quyền các cấp đối với việc thực hiện QCDC ở cơ sở. 

Trong nhiều giải pháp, các địa phương đều nêu cao vai trò, trách nhiệm của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong tuyên truyền, phổ biến, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân; chủ động nắm tình hình tư tưởng, nâng cao nhận thức cho người dân về quyền lợi, trách nhiệm trong việc tham gia xây dựng chính quyền cơ sở. 

Cùng đó, phát huy tốt vai trò giám sát, củng cố hệ thống chính trị. Hoạt động của các ban giám sát đầu tư cộng đồng là một trong những hình thức giám sát quan trọng của MTTQ ở cơ sở nhằm thực hiện tốt phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”.

Nhiều tháng nay, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng xã Lan Mẫu (Lục Nam) duy trì phân công các thành viên có mặt tại Trường Tiểu học để giám sát tiến độ, chất lượng công trình. 

Đồng chí Dương Ngọc Chiến, Trưởng Ban Giám sát đầu tư cộng đồng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã cho biết: “Công trình xây dựng mới Trường Tiểu học do UBND xã làm chủ đầu tư có tổng kinh phí hơn 17 tỷ đồng. Quá trình thi công, chúng tôi thường xuyên nắm bắt, ghi chép cẩn thận việc chấp hành quy định pháp luật của chủ đầu tư, nhà thầu ở tất cả các khâu từ chủ trương đầu tư, kế hoạch xây dựng, bàn giao mặt bằng đến kiểm đếm nguyên vật liệu. 

Đơn cử như khi kiểm tra chất lượng vật liệu thi công, thấy đá lát, gạch chưa đúng kích cỡ, chủng loại, các thành viên Ban Giám sát đã kịp thời có ý kiến yêu cầu nhà thầu khắc phục”.

Hay như phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong bầu cử trưởng thôn, tổ trưởng dân phố nhiệm kỳ 2022-2025, ban công tác mặt trận các khu dân cư trong toàn tỉnh đã tổ chức hơn 2.000 hội nghị cử tri dưới hình thức đại biểu và toàn thể để hiệp thương, giới thiệu người ứng cử trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố. 

Kết quả, 2.115/2.128 thôn, tổ dân phố đã tổ chức bầu và chỉ định lâm thời trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố với tỷ lệ đảng viên tham gia đạt 91,6%. Công tác bầu cử được thực hiện theo đúng quy trình, bảo đảm khách quan, phát huy dân chủ trong nhân dân.

Coi trọng thực hiện QCDC tại các xã, thị trấn

Đồng chí Phạm Văn Thịnh, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đánh giá: “Xã, phường, thị trấn là cấp trực tiếp triển khai, đưa các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống. Khắc phục những hạn chế trước đây trong thực hiện QCDC, các cấp ủy đảng, chính quyền cơ sở đã thực hiện tốt việc công khai các nội dung cho nhân dân biết. 

Đó là các chương trình, dự án phát triển KT-XH; quy hoạch, kế hoạch bồi thường giải phóng mặt bằng, xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng nông thôn mới; các chính sách an sinh xã hội, khoản thu phí, lệ phí, quy định về thủ tục hành chính, giải quyết công việc liên quan đến nhân dân”.

Xác định rõ thực hiện QCDC gắn với đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, giúp cấp xã thực hiện tốt hơn nhiệm vụ này, năm vừa qua, Ban Dân vận Tỉnh ủy cũng triển khai thí điểm mô hình chính quyền thân thiện ở 3 xã, phường, thị trấn của các huyện, TP (Lục Nam, Tân Yên, TP Bắc Giang); đến nay đã nhân rộng ở 7 huyện, TP với 43 xã, phường thực hiện. 

Đến bộ phận một cửa của phường làm thủ tục cấp lại giấy khai sinh, chị Nguyễn Thị Minh ở phường Dĩnh Kế (TP Bắc Giang) bày tỏ: “Ấn tượng đầu tiên của tôi khi đến đây là không khí làm việc khẩn trương, chuyên nghiệp. Không gian rộng, thoáng mát. Cán bộ, đoàn viên thanh niên hướng dẫn nhiệt tình việc tra cứu thủ tục hành chính bằng mã QR”.

Qua thống kê, từ thực hiện QCDC, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới, năm vừa qua, người dân trên địa bàn toàn tỉnh đã tự nguyện tháo dỡ hơn 100 nghìn m2 tường rào, hiến hơn 3,1 triệu m2 đất cùng hàng vạn ngày công để xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn. Đến nay, toàn tỉnh có 6 huyện hoàn thành xây dựng nông thôn mới, 138 xã nông thôn mới, 23 xã nông thôn mới nâng cao và 146 thôn nông thôn mới kiểu mẫu.

Lắng nghe, giải quyết việc dân cần, các địa phương cũng đẩy mạnh thực hiện quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân.

Từ đầu năm đến nay, các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đã tổ chức 154 cuộc tiếp xúc, đối thoại, thu hút hơn 10 nghìn lượt người dân tham gia, qua đó tiếp thu hàng trăm ý kiến. 

Tại các cuộc tiếp xúc, đối thoại, tỷ lệ trả lời, giải quyết trực tiếp các kiến nghị, đề xuất, phản ánh của người dân đạt hơn 85%. 

Đồng chí Nguyễn Công Trì, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Khối Dân vận xã Đại Lâm (Lạng Giang) nói: “Sau mỗi lần đối thoại, trên cơ sở ý kiến của người dân, với những việc thuộc thẩm quyền, xã đều tổ chức làm việc với các bộ phận liên quan để bàn giải pháp giải quyết. 

Đơn cử như đầu năm nay, qua đối thoại với nhân dân thôn Hậu về thực hiện các tiêu chí thôn nông thôn mới kiểu mẫu, một số ý kiến, đề xuất của người dân đã được đáp ứng như: Xây dựng mới nhà văn hóa; mở rộng đường ngõ xóm từ 3 m lên 5,5 m; vẽ tranh bích họa và lắp hệ thống đèn chiếu sáng của thôn".

Qua thống kê, từ thực hiện QCDC, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới, năm vừa qua, người dân trên địa bàn toàn tỉnh đã tự nguyện tháo dỡ hơn 100 nghìn m2 tường rào, hiến hơn 3,1 triệu m2 đất cùng hàng vạn ngày công để xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn. Đến nay, toàn tỉnh có 6 huyện hoàn thành xây dựng nông thôn mới, 138 xã nông thôn mới, 23 xã nông thôn mới nâng cao và 146 thôn nông thôn mới kiểu mẫu.

Với những chuyển biến tích cực ở cơ sở, có thể khẳng định, việc thực hiện QCDC đã có kết quả thiết thực, góp phần nâng cao vai trò của chính quyền các cấp. Đây cũng chính là tiền đề để các địa phương tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 09 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện QCDC ở cơ sở trong những năm tiếp theo.

(baobacgiang.com.vn) 

Gửi cho bạn bè