Thứ Sáu, 21/6/2024
Bắc Hà quan tâm thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở

Năm 2019, thôn Bảo Tân 1 đưa nội dung này ra họp bàn, lấy ý kiến trong nhân dân. Khi ấy, một số hộ cho rằng, thôn ở trung tâm xã nên để tiết kiệm chi phí, khi thôn tổ chức hoạt động có thể mượn tạm nhà văn hóa đa năng của xã. Do bà con chưa đồng thuận hoàn toàn trong việc xây mới nhà văn hóa nên phương án này tạm dừng.

Tuy nhiên, sau 1 năm, nhận thấy việc đi mượn nhà văn hóa đa năng của xã có những bất tiện, thôn tiếp tục họp, lấy ý kiến người dân. Khi đó, bà con đồng thuận và đi đến thống nhất xây dựng mới nhà văn hóa thôn, với sự đóng góp của đảng viên, người dân. Năm 2021, nhà văn hóa được xây dựng và hoàn thiện, đưa vào sử dụng, với tổng diện tích 270 m2, kinh phí 500 triệu đồng.

Bà Nguyễn Thị Quý, Trưởng thôn Bảo Tân 1 cho biết: Để đảm bảo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, trong suốt 2 năm (2019 - 2020), thôn nhiều lần tổ chức họp, khi người dân nhất trí cao mới bắt đầu triển khai thực hiện. Để minh bạch trong thi công công trình, người dân bầu ban giám sát của thôn với 10 thành viên, giám sát việc triển khai từng hạng mục. Không chỉ xây dựng nhà văn hóa mà trong suốt thời gian qua, tất cả các phần việc, hoạt động chung của thôn đều tổ chức họp bàn, lấy ý kiến người dân.

Mới đây, Huyện ủy Bắc Hà tổ chức Hội nghị gặp mặt bí thư chi bộ, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, người có uy tín trên địa bàn huyện năm 2022. Bên cạnh việc cung cấp thông tin, phổ biến những chủ trương, chính sách mới để bí thư chi bộ, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, người có uy tín tiếp thu và truyền tải đến các đảng viên, nhân dân, hội nghị cũng là dịp để cấp ủy đảng, chính quyền huyện Bắc Hà lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của đội ngũ này, qua đó kịp thời nắm tình hình và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở, tạo quyết tâm cao trong thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp.

 

Các thành viên Ban giám sát cộng đồng thôn Bảo Tân 1, xã Bảo Nhai
phát huy vai trò khi triển khai xây dựng nhà văn hóa thôn.

Thời gian qua, việc triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở luôn được các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể của huyện Bắc Hà quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Trên cơ sở thực hiện các chỉ thị, kết luận của Đảng, văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước liên quan đến việc thực hành dân chủ và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Huyện ủy, việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn huyện có nhiều chuyển biến. Nhận thức về dân chủ và thực hành dân chủ của cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp Nhân dân ngày càng được nâng lên. Công tác đối thoại, tiếp công dân, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo và những kiến nghị, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của người dân, doanh nghiệp được quan tâm.

Ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư của cộng đồng, tổ hòa giải ở cơ sở nhiều nơi hoạt động hiệu quả. Hoạt động giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đạt nhiều kết quả. Quyền làm chủ của nhân dân, các hình thức dân chủ đại diện được phát huy; dân chủ trực tiếp được mở rộng; phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” được cụ thể hóa trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội.

Đơn cử như việc thực hiện quy chế dân chủ trong thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn, Huyện ủy Bắc Hà đã chỉ đạo tập trung, chủ động thực hiện thông qua nhiều nội dung bằng các hình thức công khai, minh bạch và được người dân đồng tình ủng hộ. Đây là cơ sở để địa phương có thể triển khai sớm các hạng mục ngay khi Trung ương, tỉnh ban hành các quy định và giao vốn.

Đồng chí Tráng A Sơn, Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Bắc Hà cho biết: Thực hiện vai trò, nhiệm vụ được giao, Ban Dân vận Huyện ủy đẩy mạnh tham mưu cho Huyện ủy tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả của việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Trong 9 tháng qua, ban tham mưu cho Huyện ủy tổ chức 2 hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với Nhân dân, ghi nhận 75 ý kiến của người dân trên nhiều lĩnh vực.

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ huyện Bắc Hà, việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở đã góp phần phát huy vai trò, tiềm năng, sức sáng tạo của cán bộ, đảng viên và nhân dân khi tham gia những công việc của địa phương; đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền. Nhiều khó khăn, vướng mắc tại cơ sở được kịp thời tháo gỡ, giải quyết hiệu quả, góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, tạo niềm tin và quyết tâm cao của cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

(baolaocai.vn) 


Gửi cho bạn bè

Xem nhiều nhất