Thứ Sáu, 24/5/2024
Hiệu quả Quy chế dân chủ cơ sở ở Châu Thành
Diện mạo nông thôn Châu Thành khởi sắc

Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện Châu Thành Đoàn Hồng Danh cho biết: “Thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền huyện luôn xác định, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở là một trong những nhiệm vụ quan trọng được tiến hành thường xuyên, liên tục, gắn với nhiệm vụ chính trị phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) địa phương. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”; cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; đóng góp Quỹ Vì người nghèo, các chính sách an sinh xã hội. Việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở có nhiều đổi mới, tạo chuyển biến tích cực về dân chủ, thực hành dân chủ trong Đảng và trong xã hội”.

Từ đầu năm đến nay, huyện Châu Thành tuyên truyền thực hiện nghị quyết của Đảng gắn với thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở được 1.506 cuộc, có 44.800 lượt người dự. Qua đó, tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm bắt kịp thời chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. Đồng thời, thảo luận những vấn đề có liên quan đến phát triển KTXH, quốc phòng - an ninh và an sinh xã hội địa phương.

HĐND, UBND huyện thực hiện tốt lịch tiếp công dân hàng tuần, giải quyết kịp thời khiếu nại, tố cáo của công dân, không để phát sinh điểm nóng; nâng cao chất lượng hoạt động, củng cố kiện toàn Ban Thanh tra nhân dân, tổ hòa giải xã, ấp. HĐND các cấp tiếp xúc cử tri theo định kỳ, giải đáp thắc mắc của nhân dân; nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cử tri, kiến nghị những vấn đề bức xúc của địa phương đến các cấp có thẩm quyền.

UBMTTQVN huyện và các tổ chức chính trị - xã hội thường xuyên xây dựng chương trình, kế hoạch, lựa chọn nội dung, đối tượng giám sát, phản biện xã hội phù hợp với định hướng, với các vấn đề nhân dân và đoàn viên, hội viên quan tâm. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, giúp các tầng lớp nhân dân nhận thức rõ hơn về quyền, nghĩa vụ trong tham gia phát triển KTXH, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở. Qua đó, tăng cường niềm tin của nhân dân với Đảng, chính quyền, huy động nội lực sức dân tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Với tinh thần “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, UBMTTQVN cùng tổ chức thành viên các cấp vận động Quỹ Vì người nghèo và Quỹ An sinh xã hội trên 33,8 tỷ đồng.

Phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” được triển khai nghiêm túc, đúng quy định, thông qua nhiều hoạt động: Họp dân, tiếp xúc cử tri, diễn đàn lắng nghe dân nói; niêm yết công khai tại trụ sở và khu vực dân cư, phương tiện thông tin đại chúng…

Những kế hoạch, đầu công việc quan trọng được lấy ý kiến người dân, như: Xuống giống, chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp, huy động sức dân xây dựng nông thôn mới; làm đường, giải phóng mặt bằng, giải quyết việc làm, đào tạo nghề cho lao động nông thôn; chương trình, kế hoạch phát triển KTXH, quy trình bình chọn hộ nghèo, trợ cấp xã hội, cất nhà đại đoàn kết, nhà tình thương, cấp thẻ bảo hiểm y tế.

Huyện Châu Thành còn gắn thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở với việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC). Đến nay, địa phương đã triển khai cơ chế "một cửa" ở 13/13 xã, thị trấn. Nhiều mô hình, cách làm hay trong giải quyết TTHC, như: “Khai tử tại nhà” (xã An Hòa), thiết lập trang zalo thông tin các TTHC đến người dân và mô hình “3 tại nhà” đối với lĩnh vực bảo trợ xã hội (xã Bình Hòa)…

Phong trào thi đua “Dân vận khéo” được triển khai phong phú, gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các phong trào thi đua yêu nước, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng dân cư. Năm 2022, huyện Châu Thành đã thực hiện 403 mô hình thi đua “Dân vận khéo”, “Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới” trên các lĩnh vực: Kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị, tổng trị giá trên 20,5 tỷ đồng.

Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang Nguyễn Tiếc Hùng đánh giá cao những kết quả huyện Châu Thành đạt được trong thực hiện quy chế dân chủ cơ sở thời gian qua. Qua đó đề nghị, Ban Chỉ đạo huyện chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ đối với từng loại hình, gắn với tăng cường công tác kiểm tra, giám sát ngay tại cơ sở; duy trì, nhân rộng mô hình thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở hiệu quả.

Đồng thời, phát huy vai trò, trách nhiệm của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng ở đơn vị, địa phương. Tổ chức tốt hoạt động đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền với nhân dân, góp phần tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát triển KTXH ở địa phương…

(baoangiang.com.vn)


Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất