Thứ Hai, 15/7/2024
Quảng Xương phát huy Quy chế dân chủ cơ sở, tạo đồng thuận trong nhân dân
 

Từ nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước và đóng góp của nhân dân, nhiều tuyến đường giao thông
ở xã Quảng Đức được đầu tư xây dựng khang trang


Về thăm xã Quảng Đức, chúng tôi cảm nhận được sự đổi thay vượt bậc của vùng quê nơi đây. Có được thành quả ấy là nhờ cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đã thực hiện tốt QCDC ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

Để việc thực hiện Quy chế đi vào chiều sâu, hiệu quả, xã đã công khai, thông báo để Nhân dân biết các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, những chương trình, dự án, chính sách hỗ trợ, việc sử dụng các khoản huy động đóng góp của nhân dân, bằng hình thức niêm yết tại trụ sở UBND xã, qua hệ thống loa truyền thanh, họp khu dân cư, hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân. Trên cơ sở nắm bắt thông tin, người dân được tham gia bàn bạc, quyết định những công việc quan trọng, thiết thực gắn với lợi ích của mình. Đáng chú ý, đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức xã luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm, thường xuyên gần gũi, lắng nghe tâm tư, tình cảm, đề xuất, kiến nghị của nhân dân trong giải quyết các vụ việc phát sinh từ cơ sở. Năm 2010, thời điểm xã bắt đầu triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), hệ thống đường giao thông vẫn còn nhiều khó khăn, nhiều thôn chưa có nhà văn hóa, giao thông nội đồng, kênh mương thủy lợi phục vụ sản xuất của người dân thiếu và yếu. Trên tinh thần lấy người dân làm “chủ thể” trong xây dựng NTM và phát huy dân chủ ở cơ sở, đảng ủy, chính quyền xã đã đưa công tác đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng nông thôn ra bàn bạc với nhân dân để tạo sự đồng thuận, thống nhất. Đồng thời, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội của xã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân hiến đất, giải phóng mặt bằng tạo điều kiện thuận lợi để nhà thầu thi công các công trình. Với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, đến nay xã đã cơ bản hoàn thành các tiêu chí NTM nâng cao. Hiện bình quân thu nhập đầu người của xã đạt 61,4 triệu đồng/năm.

Không chỉ ở xã Quảng Đức, việc thực hiện QCDC theo Pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về “Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn” đều được các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Quảng Xương thực hiện hiệu quả. Phó trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Quảng Xương Nguyễn Thị Hương cho biết: Thực hiện QCDC ở cơ sở, chính quyền và nhân dân trong huyện ngoài thực hiện tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình còn tạo sức mạnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh tại địa phương. Điều đó được khẳng định rõ trong phong trào thi đua “Chung sức xây dựng NTM”, các xã đã tiến hành công khai, tạo điều kiện để người dân tham gia bàn bạc, cùng quyết định những vấn đề quan trọng liên quan đến công tác dồn điền, đổi thửa, đóng góp xây dựng nhà văn hóa, đường giao thông liên thôn. Tại một số địa phương, đơn vị, dưới các hình thức công khai hóa, đông đảo người dân được tham gia bàn bạc các vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền lợi của mình như: mức đóng góp, bình xét các đối tượng được hưởng chính sách xã hội, hộ nghèo, cận nghèo, chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương...

Bên cạnh đó, thực hiện Pháp lệnh 34, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện cũng thường xuyên tổ chức cho nhân dân tham gia bàn bạc và quyết định trực tiếp các vấn đề xây dựng, bổ sung quy ước, hương ước, quy định những nội dung để nhân dân được biết, bàn bạc và quyết định; bảo vệ môi trường; thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh; công tác khuyến học - khuyến tài... Từ đó, ý thức làm chủ của nhân dân được thực hiện tốt hơn, tạo bầu không khí dân chủ, cởi mở, đoàn kết, động viên người dân tích cực góp công, góp của chung tay xây dựng NTM...

Trong thời gian tới, huyện sẽ tập trung cụ thể hóa các chủ trương, chính sách xây dựng cơ sở và thực hiện QCDC gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống người dân. Phát huy tính dân chủ của cán bộ, đảng viên để đẩy mạnh và nâng cao hơn nữa chất lượng thực hiện QCDC theo Pháp lệnh 34 tại các xã, thị trấn. Đổi mới hoạt động hệ thống dân vận, MTTQ, các đoàn thể theo hướng thiết thực, hiệu quả. Quan tâm cải cách thủ tục hành chính, nêu cao tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức. Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực quản lý đất đai, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của người dân, doanh nghiệp.

(baothanhhoa.vn) 

Gửi cho bạn bè

Xem nhiều nhất