Thứ Sáu, 14/6/2024
Dân vận khéo gắn với thực hiện Quy chế dân chủ ở huyện biên giới Tân Hưng
 
Việc triển khai mô hình trồng cây, trồng hoa trên các tuyến đường làm cho bộ mặt nông thôn thêm khởi sắc 


Tạo sự đồng thuận cao

Thời gian qua, các cấp, các ngành trên địa bàn huyện tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân góp sức xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông. 6 tháng đầu năm 2023, các cơ quan, đơn vị huyện phối hợp các xã: Vĩnh Thạnh, Vĩnh Châu B, Hưng Thạnh và thị trấn Tân Hưng (tỉnh Long An) vận động người dân đồng thuận giải phóng mặt bằng thi công đoạn Đường tỉnh (ĐT) 819 từ thị trấn Tân Hưng đến xã Hưng Điền; đường Vành đai thị trấn kết nối giữa ĐT819 và ĐT831 đi qua thị trấn; 2 tuyến dân cư cặp đường Vành đai thị trấn. Công trình đang được triển khai xây dựng, mang lại niềm vui và đáp ứng nguyện vọng của người dân. Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị còn tập trung vận động người dân duy trì thực hiện chương trình ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp với tổng diện tích trên 9.300ha; tham gia thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Chị Nguyễn Thị Thùy Trang (ấp Hưng Trung, xã Hưng Thạnh) chia sẻ: “Thời gian qua, địa phương được quan tâm đầu tư nhiều công trình giao thông theo phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm". Từ đó, bộ mặt nông thôn ngày thêm khởi sắc. Gia đình tôi tiếp tục hưởng ứng các phong trào do địa phương phát động và sản xuất bảo đảm vệ sinh môi trường”.

Ban chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở và phong trào thi đua DVK các cấp tập trung hướng dẫn các cơ quan, đơn vị triển khai phong trào thi đua DVK bằng các mô hình thiết thực gắn với nhiệm vụ chính trị, chuyên môn. Đến nay, các địa phương trong huyện duy trì thực hiện hiệu quả 34 mô hình DVK. Trong đó, có 16 mô hình về trồng cây, trồng hoa trên các tuyến đường, bảo vệ môi trường; 8 mô hình an sinh xã hội; 2 mô hình kinh tế hợp tác ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp; 4 mô hình về an ninh, trật tự, an toàn giao thông và 4 mô hình về hoạt động các tổ chức chính trị - xã hội. Cấp huyện tiếp tục triển khai hiệu quả các mô hình: Nâng cao chất lượng bộ máy hoạt động của MTTQ và tổ chức chính trị - xã hội các cấp vững mạnh toàn diện giai đoạn 2020-2025; niêm yết công khai, minh bạch Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, thị trấn trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025 và mô hình dân vận chính quyền với nội dung “Cùng biết - Cùng thực hiện giai đoạn 2021-2025”. Các mô hình mang lại hiệu quả thiết thực, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ chính trị ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Hướng mạnh về cơ sở

Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Tân Hưng - Nguyễn Văn Chi cho biết: “Đội ngũ làm công tác dân vận thường xuyên gần dân, sát dân, nắm bắt kịp thời những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân nên tạo sự đồng thuận cao trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước. MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo phương châm “Hướng mạnh về cơ sở, chăm lo nhu cầu, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân”. Đặc biệt, từ huyện đến cơ sở thực hiện tốt QCDC, phát huy vai trò làm chủ của người dân theo đúng phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Việc thực hiện QCDC ở cơ sở ngày càng đi vào nề nếp. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, Ban Dân vận huyện và Khối Dân vận cấp xã tiếp tục được củng cố, kiện toàn, từng bước đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động. Các cơ quan, đơn vị công khai, minh bạch, cầu thị trong tiếp thu ý kiến đóng góp của người dân; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao đạo đức công vụ, giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng của nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Văn Chi cho biết thêm: “Nhằm phát huy vai trò của công tác dân vận trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, chúng tôi tập trung đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở theo phương châm: “Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”. Ban chỉ đạo QCDC ở cơ sở tiếp tục tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường lãnh đạo thực hiện QCDC ở cơ sở và phong trào thi đua DVK. Thường xuyên khảo sát, nắm tình hình đối với các cấp ủy Đảng, chính quyền và ban chỉ đạo QCDC ở cơ sở các địa phương, đơn vị trong việc cụ thể hóa, tổ chức triển khai Pháp lệnh số 34-PL/UBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện QCDC xã, phường, thị trấn. Quan tâm tổ chức khảo sát, đánh giá chất lượng những mô hình DVK giai đoạn 2020-2023 nhằm nhân rộng các mô hình hiệu quả, tạo sự đồng thuận và lan tỏa trong toàn xã hội”.

Công tác vận động quần chúng gắn với thực hiện QCDC ở cơ sở là yếu tố góp phần cho sự thành công trong công tác DVK tại huyện Tân Hưng. Qua đó, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong tham gia xây dựng Ðảng, chính quyền ngày càng vững mạnh và tạo mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Ðảng, chính quyền với nhân dân./.

(baolongan.vn) 

Gửi cho bạn bè

Xem nhiều nhất