Thứ Tư, 19/6/2024
Quy chế dân chủ - “Chìa khóa” trong xây dựng nông thôn mới ở huyện Cẩm Thủy
 
Cây củ đậu đã và đang mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân xã Cẩm Châu.


Một trong những yếu tố quan trọng để xã miền núi Cẩm Tú (huyện Cẩm Thủy) xây dựng thành công xã NTM nâng cao chính là phát huy tốt QCDC ở cơ sở, theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. 

Toàn xã có 1.636 hộ dân, với 6.495 nhân khẩu, trong đó, đồng bào dân tộc Mường chiếm gần 52%. Năm 2015, sau khi được UBND tỉnh Thanh Hóa công nhận xã đạt chuẩn NTM, Cẩm Tú tiếp tục được huyện Cẩm Thủy lựa chọn làm điểm về xây dựng NTM nâng cao. Với mục tiêu đến năm 2022, Cẩm Tú về đích NTM nâng cao, đảng ủy, UBND xã đã chủ động rà soát, đánh giá lại mức độ đạt chuẩn của từng tiêu chí để tập trung xây dựng kế hoạch thực hiện, phương án huy động nguồn lực một cách phù hợp, hiệu quả. Đặc biệt, phát huy QCDC ở cơ sở và quyền làm chủ của Nhân dân, đảng ủy, UBND xã đã chỉ đạo các thôn công khai chủ trương, kế hoạch thực hiện xây dựng NTM nâng cao đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân được biết, được tham gia bàn bạc, đóng góp ý kiến, chọn phương án khả thi nhất để tổ chức thực hiện.

Mặt khác, cả hệ thống chính trị từ xã đến thôn cùng vào cuộc đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhằm khơi dậy lòng dân, sức dân trong thực hiện các tiêu chí NTM nâng cao, nhất là việc đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng nông thôn. Nhờ tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, xã Cẩm Tú đã huy động được 368,48 tỷ đồng cho xây dựng NTM nâng cao. Trong đó, ngân sách Trung ương và tỉnh Thanh Hóa hỗ trợ là 39,98 tỷ đồng; ngân sách huyện khoảng 8,4 tỷ đồng; ngân sách xã 19,4 tỷ đồng; vốn lồng ghép 5,8 tỷ đồng; doanh nghiệp 13,42 tỷ đồng; nguồn lực đầu tư của Nhân dân là chủ đạo với hơn 287 tỷ đồng.

Từ nguồn vốn huy động, xã đã đầu tư xây mới, sửa chữa, nâng cấp nhiều công trình kết cấu hạ tầng nông thôn. Minh chứng rõ nét là toàn xã đã nhựa hóa, bê tông hóa được 34,74km đường giao thông; bê tông và cứng hóa 33,7km đường trục chính nội đồng. 8/8 thôn của xã Cẩm Tú đều có nhà văn hóa khang trang, với quy mô xây dựng từ trên 120 chỗ ngồi, được trang bị cơ sở vật chất tương đối đầy đủ, đáp ứng nhu cầu hội họp, sinh hoạt của Nhân dân. Khu thể thao các thôn cũng được quy hoạch xây dựng với diện tích từ 960m2 đến 1.610m2 và có đầy đủ các dụng cụ tập luyện thể dục, thể thao phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân. Từ lòng dân, sức dân, đến đầu năm 2023, Cẩm Tú đã được Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao.

Vốn là xã có vị trí địa lý, điều kiện tự nhiện không thuận lợi, kinh tế - xã hội phát triển chậm nên xã Cẩm Tâm (huyện Cẩm Thủy) bước vào xây dựng NTM với không ít những khó khăn, thách thức. Bên cạnh những thiếu thốn về các công trình cơ sở hạ tầng, thì một bộ phận người dân còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ đầu tư của Nhà nước. Từ những tồn tại trong thực tiễn địa phương, Đại hội Đảng bộ xã Cẩm Tâm nhiệm kỳ 2020-2025 đã quyết nghị chương trình trọng tâm là “Tập trung chỉ đạo tái cơ cấu và phát triển ngành nông nghiệp bền vững; phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ và xây dựng xã NTM”. Để hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2022 Cẩm Tâm trở thành xã NTM, đảng ủy xã đã chỉ đạo UBND xã tập trung cụ thể hóa chương trình trọng tâm bằng đề án, kế hoạch xây dựng NTM. Xác định việc thực hiện QCDC ở cơ sở theo Pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội chính là “chìa khóa” tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, từ xã đến thôn đã phát huy rộng rãi QCDC, bằng việc tổ chức lấy ý kiến đóng góp của người dân vào xây dựng đề án, kế hoạch xây dựng NTM. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, làm thay đổi nhận thức của một bộ phận Nhân dân về trách nhiệm, vai trò chủ thể trong xây dựng NTM, xóa bỏ tư tưởng “trông chờ, ỷ lại” vào sự đầu tư của Nhà nước.

Với phương châm “Đảng lãnh đạo, chính quyền quản lý, Nhân dân làm chủ” nên nhiều nội dung trong xây dựng NTM đã được cấp ủy, chính quyền xã và các thôn công khai để Nhân dân được trực tiếp bàn bạc và quyết định, nhất là các khoản đóng góp xây dựng đường giao thông, nhà văn hóa. Trong quá trình thực hiện, cộng đồng dân cư tham gia giám sát và đóng góp ý kiến cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong chỉ đạo, điều hành. Bằng việc phát huy QCDC ở cơ sở, xã Cẩm Tâm đã khơi dậy được nguồn lực, sức dân cho nhiệm vụ kiến thiết, xây dựng quê hương.

Sau hơn 12 năm triển khai Chương trình xây dựng NTM, xã Cẩm Tâm đã huy động hơn 328,783 tỷ đồng. Trong đó, nguồn lực huy động từ Nhân dân đóng góp xây dựng các công trình phúc lợi là 9,5 tỷ đồng. Nhờ đó, nhiều công trình “ý Đảng - lòng dân” đã được xây dựng. Đến nay, hơn 16km đường giao thông chính của xã và các thôn cơ bản đã được nhựa hóa và bê tông; trung tâm văn hóa - thể thao và thư viện xã được đưa vào sử dụng với diện tích 555m2, có quy mô 300 chỗ ngồi, đầy đủ trang thiết bị phục vụ hội họp, các hoạt động văn hóa, văn nghệ của địa phương; 4/4 thôn có nhà văn hóa và khu thể thao đạt chuẩn... Từ chỗ chỉ có 2 tiêu chí đạt chuẩn NTM vào năm 2012, đến cuối năm 2022, xã Cẩm Tâm đã hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM. Thành quả đó là sự nỗ lực lớn, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân địa phương. Đây còn là nền tảng để Cẩm Tâm tiếp tục xây dựng xã NTM nâng cao.

Để tạo bước phát triển toàn diện về diện mạo nông thôn, cuối năm 2020, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Cẩm Thủy đã ban hành Nghị quyết số 02-NQ/HU về “Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng NTM trên địa bàn huyện giai đoạn 2020-2025”. Cùng với việc đưa nhanh nghị quyết đi vào cuộc sống, huyện Cẩm Thủy xác định, phát huy và thực hiện tốt QCDC ở cơ sở chính là “chìa khóa” để khơi dậy sức dân trong quá trình triển khai thực hiện xây dựng NTM. Do đó, cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã kết hợp giữa việc phát huy tốt QCDC ở cơ sở với “Dân vận khéo”, để khơi dậy lòng dân, sức dân cho xây dựng NTM. Theo báo cáo của huyện Cẩm Thủy, trong nửa nhiệm kỳ qua, tổng số vốn huy động xây dựng NTM là 5.540 tỷ đồng. Thông qua nguồn lực huy động được, huyện đã đầu tư xây dựng mới, nâng cấp hệ thống đường giao thông, thủy lợi, công sở xã, cơ sở vật chất, thiết chế văn hóa theo hướng đồng bộ. Qua đó, phục vụ đắc lực, hiệu quả cho nhiệm vụ kinh tế - xã hội của huyện. Đến nay, Cẩm Thủy đã đạt 4/9 tiêu chí huyện NTM; có 10/16 xã đạt chuẩn NTM; có 1 xã đạt chuẩn NTM cao.

(baothanhhoa.vn)Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất