Thứ Bảy, 2/3/2024
Triệu Sơn thực hiện tốt Quy chế dân chủ, tạo sự đồng thuận trong nhân dân
 
Nhờ thực hiện tốt QCDC, người dân xã Thọ Sơn đã đóng góp làm đường giao thông nông thôn. 


Từ một xã miền núi còn gặp nhiều khó khăn, đến nay bộ mặt NTM ở xã Thọ Sơn có nhiều khởi sắc. Có được thành quả ấy là nhờ cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện tốt QCDC ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Đồng chí Đỗ Xuân Nhạ, Chủ tịch UBND xã Thọ Sơn, cho biết: Với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”, trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, đảng ủy, chính quyền xã chủ động công khai chủ trương, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, để cán bộ và nhân dân biết. Từ đó nhân dân nắm bắt thông tin, tham gia bàn bạc, quyết định nhiều công việc quan trọng gắn với lợi ích của người dân. Để thực hiện có hiệu quả, đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức xã luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, nói đi đôi với làm; thường xuyên đi sâu sát cơ sở để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân và giải quyết kịp thời những phát sinh tại cơ sở. Nhờ vậy đã tạo được niềm tin, sự đồng thuận cao trong nhân dân để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Về thôn 3, ấn tượng đầu tiên đó là đường làng, ngõ xóm được bê tông rộng rãi, khang trang. Ông Lê Huy Nông, người dân trong thôn, chia sẻ: "Nhờ thực hiện tốt QCDC cơ sở nên trong những năm qua nhân dân luôn đồng thuận cao để thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước tại địa phương. Cụ thể đối với gia đình, sau khi được tuyên truyền, vận động hiến đất, mở rộng đường giao thông nông thôn, gia đình tôi đã tự nguyện hiến 250m2 đất mà không đòi hỏi bất kỳ quyền lợi gì. Con đường được mở rộng lên 10m, thuận lợi cho việc đi lại cũng như góp phần phát triển kinh tế địa phương".

Nhờ phát huy tốt QCDC ở cơ sở, sau 1 năm thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/HU, ngày 22-7-2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đối với vận động nhân dân hiến đất để mở rộng đường giao thông nông thôn, toàn xã đã có 263 hộ tham gia, với tổng diện tích 15.850m2. Từ năm 2020 đến nay, bằng các nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước, nguồn ngân sách của địa phương và nguồn ủng hộ, đóng góp của nhân dân, nhiều công trình được đầu tư xây dựng trên địa bàn xã, như: bổ sung cơ sở vật chất UBND xã; cải tạo, nâng cấp nhà bia tưởng niệm liệt sĩ; xây dựng trường tiểu học 2 tầng, sửa chữa, nâng cấp khuôn viên, lớp học trường mầm non; lắp đặt camera, sửa chữa, nâng cấp trường THCS, công trình hạ tầng, khuôn viên nhà văn hóa thôn... với tổng số tiền đầu tư khoảng 22 tỷ đồng.

Thời gian qua, việc thực hiện QCDC theo Pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về “Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn” đều được các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Triệu Sơn thực hiện hiệu quả. Ngoài việc công khai những chủ trương, chính sách, thông báo cho mọi người dân nắm vững để thực hiện và giám sát, các cấp ủy, chính quyền trong huyện còn quan tâm thực hiện cải cách hành chính (CCHC). Huyện Triệu Sơn đã chỉ đạo thực hiện CCHC từ cấp huyện đến các xã, thị trấn, tăng cường các biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các tổ chức, doanh nghiệp và người dân. Đẩy mạnh thực hiện CCHC, thực hiện chế độ “một cửa”, “một cửa liên thông” tại các xã, thị trấn, đặc biệt triển khai thực hiện xây dựng “chính quyền thân thiện, vì nhân dân phục vụ” đạt kết quả tốt.

Bên cạnh đó, thực hiện Pháp lệnh 34, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện huy động mọi nguồn lực để xây dựng và phát triển ở các địa phương, với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, việc kêu gọi đóng góp để xây dựng thôn, phố đưa ra đều được nhân dân bàn bạc công khai, dân chủ, tạo sự đồng thuận, thống nhất, được nhân dân đồng tình ủng hộ, như: cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, xây dựng “Quỹ đền ơn đáp nghĩa”, “Quỹ mái ấm tình thương”, xây dựng các công trình giao thông nông thôn, đường, điện, trường, trạm, thu gom rác thải, xây dựng nông thôn mới. Nhân dân tham gia bàn bạc và quyết định trực tiếp các vấn đề xây dựng, bổ sung quy ước, hương ước, quy định những nội dung để nhân dân được biết, bàn bạc và quyết định trong công tác bảo vệ môi trường, xây dựng đường làng, ngõ xóm,...

Thực hiện tốt QCDC ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tạo sự đoàn kết, thống nhất, góp phần quan trọng trong thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ tại địa phương. Trong 28 chỉ tiêu chủ yếu do Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra, dự ước năm 2023 có 11 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, 15 chỉ tiêu đạt từ 70 - 90%. Các hoạt động văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị có nhiều đổi mới; đoàn kết trong Đảng, trong nhân dân được củng cố và tăng cường... Đó sẽ là tiền đề quan trọng để huyện Triệu Sơn phấn đấu đạt tiêu chí đô thị loại IV vào năm 2025.

(baothanhhoa.vn) 

Gửi cho bạn bè

Xem nhiều nhất