Thứ Tư, 17/4/2024
Kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Thái Bình
 
Đồng chí Nguyễn Lam, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương,
Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương, Trưởng đoàn kiểm tra phát biểu tại buổi kiểm tra.


Tham gia đoàn kiểm tra có các đồng chí: Triệu Văn Cường, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; Nguyễn Thị Minh Hương, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Tiếp và làm việc với đoàn về phía tỉnh có đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở của tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở của tỉnh.

Việc thực hiện dân chủ ở các loại hình cơ sở thời gian qua được cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Thái Bình quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện, bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, gắn thực hiện QCDC với thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Nhận thức về dân chủ, thực hành dân chủ và kết quả thực hiện dân chủ ở cơ sở tiếp tục được nâng lên; dân chủ trong Đảng, trong quản lý, điều hành của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp đi vào thực chất hơn. Chính quyền các cấp tích cực triển khai thực hiện dân chủ ở cơ sở theo hướng tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của người dân, xác định rõ trách nhiệm của các cấp, các ngành, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong thực hiện dân chủ. MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội tích cực đổi mới hoạt động, phối hợp tốt với chính quyền, phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, tổ chức cho nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp cho đoàn viên, hội viên và nhân dân. Ban chỉ đạo thực hiện QCDC ở các cấp phát huy tốt chức năng, nhiệm vụ trong tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện dân chủ ở cơ sở, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Tại buổi kiểm tra, các đại biểu tập trung trao đổi, thảo luận làm rõ thêm một số kết quả đã đạt được trong thực hiện QCDC ở cơ sở ở các loại hình trên địa bàn tỉnh Thái Bình thời gian qua, đặc biệt là những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo trong thực hiện dân chủ ở cơ sở; đồng thời chia sẻ về những khó khăn, vướng mắc thực tiễn đặt ra hiện nay.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở của tỉnh thông tin một số kết quả kinh tế - xã hội nổi bật của tỉnh trong thời gian qua; đồng thời khẳng định đạt được kết quả đó là do sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của trung ương, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, đặc biệt là nhờ phát huy tốt dân chủ ở cơ sở. Trong đó, nhấn mạnh sự chuyển biến trong nhận thức về thực hiện QCDC ở cơ sở; có nhiều sáng tạo trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện từ việc quán triệt các chủ trương, văn bản của trung ương, xây dựng chương trình hành động, tuyên truyền, vận động, công khai các bước quy trình… Trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan, đơn vị trong thực hiện QCDC ở cơ sở được nâng lên, vào cuộc triển khai thực hiện quyết liệt, thường xuyên lắng nghe, quan tâm giải quyết các ý kiến, kiến nghị của người dân ngay từ cơ sở. Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện QCDC ở các loại hình. Kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các điển hình. Nhờ phát huy tốt dân chủ ở cơ sở nên người dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Nguyễn Lam, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương, Trưởng đoàn kiểm tra ghi nhận và đánh giá cao kết quả thực hiện QCDC của tỉnh Thái Bình thời gian qua, trong đó đặc biệt đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở của tỉnh. Việc tổ chức thực hiện QCDC của cấp ủy, chính quyền các cấp được thực hiện bài bản, khoa học, có nhiều sáng tạo. Dân chủ trực tiếp được mở rộng, tất cả đều xuất phát từ lợi ích của người dân, trên cơ sở lắng nghe ý kiến của người dân, làm những việc dân cần, giải quyết kịp thời các ý kiến, kiến nghị của người dân. Qua đó tạo sự tin tưởng, đồng thuận trong nhân dân, sự gắn bó chặt chẽ giữa cấp ủy đảng, chính quyền với nhân dân. Tỉnh có nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả cao trong phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

Đồng chí khẳng định: Thực tiễn triển khai thực hiện QCDC ở cơ sở của Thái Bình cùng các kinh nghiệm quý giúp đoàn kiểm tra có căn cứ tổng hợp vào báo cáo đánh giá chung từ đó nhân ra diện rộng. Đồng chí cũng nhất trí với hệ thống nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới mà Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở của tỉnh đã chỉ ra; trong đó lưu ý cần tập trung quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Luật số 10/2022/QH15 của Quốc hội khóa XV về thực hiện dân chủ ở cơ sở.

(baothaibinh.com.vn) 

Gửi cho bạn bè

Xem nhiều nhất