Thứ Bảy, 2/3/2024
Vĩnh Phúc thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, với nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả cao
 
Đồng chí Nguyễn Lam, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương,
Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện QCDC ở cơ sở phát biểu kết luận buổi kiểm tra.
 Tham gia Đoàn kiểm tra có các đồng chí: Triệu Văn Cường, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; Nguyễn Thị Minh Hương, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra có các đồng chí: Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở của tỉnh; Nguyễn Trung Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở của tỉnh; Vũ Việt Văn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở của tỉnh; Nguyễn Tuấn Khanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở của tỉnh.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở của tỉnh, thời gian qua, việc triển khai thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh đã được các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, sâu rộng, có hiệu quả.

Nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu tổ chức Đảng, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong thực hiện QCDC ở cơ sở ngày càng được phát huy.

Năng lực quản lý, điều hành của chính quyền, tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức tiếp tục được cải thiện. Phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” được vận dụng linh hoạt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, quản lý, điều hành của chính quyền các địa phương, cơ quan, đơn vị.

Hệ thống chính quyền, cơ quan nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện QCDC gắn với công tác quản lý nhà nước; chú trọng nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính; đối thoại, tiếp dân và giải quyết, xử lý đơn, thư khiếu nại tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân bảo đảm tính công khai, dân chủ, minh bạch, theo hướng gần dân, sát dân, tôn trọng và tiếp thu ý kiến đóng góp của nhân dân…

MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân; tăng cường phát huy vai trò làm chủ của nhân dân; thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh…

Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở các cấp đã phát huy vai trò trong tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện dân chủ trong các loại hình cơ sở gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương, cơ quan, đơn vị.

Nhờ thực hiện tốt QCDC ở cơ sở đã góp phần giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân, củng cố lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp; trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh trong sạch, vững mạnh.

Tại buổi kiểm tra, các đại biểu tập trung trao đổi, thảo luận làm rõ thêm một số kết quả đạt được trong thực hiện QCDC ở cơ sở trên địa bàn tỉnh thời gian qua, đặc biệt là những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo trong thực hiện dân chủ ở cơ sở; đồng thời chia sẻ về những khó khăn, vướng mắc thực tiễn đặt ra hiện nay.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành nhấn mạnh, những kết quả tích cực đạt được trong thực hiện QCDC ở cơ sở trên địa bàn tỉnh thời gian qua đã khẳng định sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, sát sao của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, đặc biệt, vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan, đơn vị trong thực hiện QCDC ở cơ sở đã từng bước được nâng lên.

Cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh đã tích cực vào cuộc triển khai thực hiện quyết liệt, thường xuyên lắng nghe, quan tâm giải quyết các ý kiến, kiến nghị của người dân ngay từ cơ sở. Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện QCDC ở các loại hình; kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các điển hình.

Nhờ phát huy tốt QCDC ở cơ sở nên người dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương…

Kết luận buổi kiểm tra, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương Nguyễn Lam, Trưởng đoàn kiểm tra ghi nhận và đánh giá cao kết quả thực hiện QCDC ở cơ sở của tỉnh Vĩnh Phúc thời gian qua, đặc biệt đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở của tỉnh.

Việc tổ chức thực hiện QCDC của cấp ủy, chính quyền các cấp được thực hiện bài bản, khoa học, có nhiều sáng tạo. Dân chủ trực tiếp được mở rộng, tất cả đều xuất phát từ lợi ích của người dân, trên cơ sở lắng nghe ý kiến của người dân, làm những việc dân cần, giải quyết kịp thời các ý kiến, kiến nghị của người dân.

Qua đó, tạo sự tin tưởng, đồng thuận trong nhân dân, sự gắn bó chặt chẽ giữa cấp ủy đảng, chính quyền với nhân dân. Tỉnh có nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả cao trong phát huy quyền làm chủ của nhân dân…

Đồng chí Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương Nguyễn Lam khẳng định: Thực tiễn triển khai thực hiện QCDC ở cơ sở của tỉnh cùng các kinh nghiệm quý giúp đoàn kiểm tra có căn cứ tổng hợp vào báo cáo đánh giá chung, từ đó nhân ra diện rộng. Đồng chí cũng nhất trí với những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới mà Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở của tỉnh đã xác định…

(baovinhphuc.com.vn) 

Gửi cho bạn bè

Xem nhiều nhất