Thứ Sáu, 1/3/2024
Phát huy Quy chế dân chủ, tạo sự đồng thuận trong xây dựng nông thôn mới ở huyện Như Xuân

Lãnh đạo xã Bình Lương vận động nhân dân tích cực tham gia XDNTM

Xã Thượng Ninh đang tiến những bước vững chắc trong hành trình “về đích” NTM. Một trong những yếu tố quan trọng để địa phương phát huy được vai trò chủ thể của người dân, khơi dậy được nguồn lực trong Nhân dân thực hiện các tiêu chí NTM chính là cấp ủy đảng, chính quyền đã thực hiện tốt QCDC ở cơ sở, theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Bí thư Đảng ủy xã Lê Đình Thanh chia sẻ: “Ghi nhớ lời chỉ dẫn của Bác Hồ là làm việc gì cũng phải có quần chúng. Không có quần chúng thì không thể làm được... Việc gì có quần chúng tham gia bàn bạc, khó mấy cũng trở nên dễ dàng và làm được tốt, đảng ủy, UBND xã chỉ đạo các thôn công khai chủ trương, kế hoạch thực hiện XDNTM để Nhân dân được biết, được tham gia bàn bạc, quyết định phương án để tổ chức thực hiện”.

Về thôn Xuân Thượng - điển hình của xã Thượng Ninh về phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng nông thôn, chúng tôi cảm nhận sâu sắc được sức mạnh và hiệu quả khi người dân được làm chủ. Đồng chí Nguyễn Bá Lợi, bí thư chi bộ, trưởng thôn Xuân Thượng, phấn khởi: “Sau khi ban chỉ đạo XDNTM xã chọn Xuân Thượng là thôn “về đích” NTM năm 2021, chi bộ họp bàn ra nghị quyết về XDNTM. Đồng thời có văn bản đề nghị UBND xã Thượng Ninh kiện toàn lại ban phát triển thôn, xây dựng kế hoạch thực hiện các tiêu chí NTM. Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc phát huy QCDC ở cơ sở, chi bộ và ban phát triển thôn đã tổ chức các cuộc họp để công khai chủ trương, kế hoạch XDNTM đến nhân dân. Qua các cuộc họp, nhân dân trong thôn đã trực tiếp bàn bạc và quyết định phương án thực hiện. Trong đó, việc bê tông hóa đường giao thông được nhân dân biểu quyết thống nhất triển khai làm trước”. Bên cạnh đó, chi bộ, ban công tác mặt trận thôn cùng vào cuộc đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhằm khơi dậy tính chủ động, tích cực của nhân dân trong việc đóng góp kinh phí, công sức để làm đường giao thông. Bằng cách làm này, thôn Xuân Thượng đã huy động nhân dân đóng góp được hơn 430 triệu đồng để bê tông hóa 2,48 km/3 km đường giao thông đạt tiêu chí. Cùng với làm đường giao thông, nhân dân trong thôn còn đóng góp kinh phí chỉnh trang nhà văn hóa, cứng hóa giao thông nội đồng.

Nhờ tạo được niềm tin, sự đồng thuận trong nhân dân, năm 2022, xã Thượng Ninh đã huy động nhân dân đóng góp 3,2 tỷ đồng cho XDNTM. Từ nguồn lực huy động được, xã đã bê tông hóa gần 2 km đường giao thông ở các thôn Đồng Chành, Đông Xuân, Đức Thắng, Đồng Minh; triển khai lắp đặt đường điện chiếu sáng công cộng với chiều dài 5 km tại 2 thôn Đồng Hả, Tiến Thành; cải tạo, nâng cấp hệ thống mương thoát nước khu dân cư Đồng Minh - Đồng Tâm; kiên cố hóa mặt đường giao thông qua thôn Đồng Tâm và đường giao thông thôn Đồng Minh đi thôn Đông Xuân... Cùng với đó, xã Thượng Ninh còn triển khai kế hoạch ngày môi trường, ngày chủ nhật xanh với hơn 2.000 lượt người dân tham gia dọn vệ sinh môi trường đường làng, ngõ xóm.

Với quyết tâm “cán đích” NTM trong năm 2023, Đảng ủy, UBND xã Bình Lương đã chủ động rà soát, đánh giá lại mức độ đạt chuẩn của từng tiêu chí để tập trung xây dựng kế hoạch thực hiện. Trong quá trình thực hiện các tiêu chí NTM, Đảng ủy xã đã phát huy tốt QCDC ở cơ sở, với phương châm “Đảng lãnh đạo, chính quyền quản lý, Nhân dân làm chủ”. Nhiều nội dung trong XDNTM đã được đảng ủy, UBND xã đến các thôn công khai để nhân dân biết, tham gia đóng góp ý kiến và trực tiếp quyết định, nhất là các khoản đóng góp làm đường giao thông, xây dựng nhà văn hóa thôn. Bằng việc phát huy QCDC ở cơ sở, xã Bình Lương đã khơi dậy được lòng dân, sức dân trong XDNTM. Minh chứng là nhân dân trên địa bàn xã đã tự nguyện đóng góp khoảng 2 tỷ đồng, hiến khoảng 5 ha đất cùng tài sản, cây cối, hoa màu và 3.215 ngày công với giá trị hơn 2 tỷ đồng để làm mới, nâng cấp 2,6 km đường xã; 8 km đường thôn, ngõ xóm, giao thông nội đồng. Cũng từ sức dân, năm 2022, tất cả nhà văn hóa ở 11 thôn trong xã Bình Lương đồng loạt được đầu tư nâng cấp, sửa chữa với tổng kinh phí hơn 880 triệu đồng, kiên cố hóa được 5,2 km/6,5 km kênh mương. Đến nay, 100% đường xã ở Bình Lương được bê tông và nhựa hóa; hơn 80% các tuyến đường thôn, ngõ xóm, 60% đường giao thông nội đồng được bê tông hóa; 11 nhà văn hóa thôn đều được trang bị đầy đủ hệ thống trang thiết bị phục vụ sinh hoạt, hoạt động văn hóa, thể thao của nhân dân. Sự quyết tâm cao của cấp ủy đảng, chính quyền kết hợp với lòng dân, sức dân đã đưa xã Bình Lương đạt 18/19 tiêu chí NTM. Đáng mừng hơn là kinh tế - xã hội, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân địa phương có nhiều chuyển biến tích cực, diện mạo nông thôn có nhiều đổi thay với kết cấu hạ tầng được đầu tư xây dựng khang trang.

Huyện Như Xuân xác định phát huy và thực hiện tốt QCDC ở cơ sở chính là “chìa khóa” tạo sự đồng thuận từ Nhân dân trong quá trình triển khai thực hiện XDNTM. Do đó, cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã kết hợp giữa phát huy tốt QCDC với dân vận khéo để huy động nguồn lực to lớn từ nhân dân. Đến nay, toàn huyện có 5 xã, 54 thôn đạt chuẩn NTM, 2 thôn đạt NTM kiểu mẫu.

(baothanhhoa.vn)  

Gửi cho bạn bè

Xem nhiều nhất