Thứ Ba, 2/6/2020
Thực hiện Quy chế dân chủ ở xã Mỹ Trinh: Góp phần củng cố lòng tin của nhân dân

Khi lòng dân đồng thuận

Về thôn Chánh Thuận, ông Trần Thanh Bình, Bí thư chi bộ thôn, chỉ con đường bê tông thẳng tắp, xóm làng sạch sẽ khang trang, nói: Chi bộ có 38 đảng viên, luôn đi đầu và cùng người dân tham gia đóng góp ý kiến và quyết định trực tiếp các vấn đề, nội dung quan trọng như xây dựng hương ước, nếp sống văn minh, vệ sinh môi trường, xây dựng đường làng, ngõ xóm… Bất cứ việc làm nào vì lợi ích chung của người dân đều được đồng thuận. Trong năm qua, toàn thôn xây dựng được 2,4 km đường bê tông trị giá 600 triệu đồng, trong đó nhân dân đóng góp 50%, bình quân mỗi hộ đóng 3 - 4 triệu đồng. Các hoạt động TDTT của thôn, xã đều được mỗi cán bộ, đảng viên tiên phong góp trước từ 100 - 200 ngàn đồng, người dân góp theo vài chục ngàn đồng, từ đó, có kinh phí để tổ chức luyện tập, thi đấu.


 Người dân xã Mỹ Trinh làm đường giao thông nông thôn

Không riêng thôn Chánh Thuận, nhiều thôn khác như Trung Bình, Trung Hậu, Trực Đạo, Trà Lương… cũng đã thực hiện tốt quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở, thể hiện rõ nét ở chương trình xây dựng nông thôn mới. Để việc thực hiện QCDC ở cơ sở đi vào đời sống, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể từ xã đến thôn, xóm ở xã Mỹ Trinh đều tổ chức họp dân triển khai các chủ trương và lắng nghe ý kiến của nhân dân. Ông Võ Thanh Hoàng, Chủ tịch UBND xã Mỹ Trinh, cho biết: “Sau khi được nhân dân đồng tình ủng hộ, UBND xã mới tiến hành thực hiện nhiệm vụ. Kết quả, toàn xã xây dựng được hơn 11,4 km đường bê tông  liên xóm; nâng cấp và làm mới hơn 4,7 km đường giao thông nội đồng, xây dựng hơn 4,7 km đường điện chiếu sáng công cộng. Trong đó, nhân dân đóng góp gần 2 tỉ đồng; hiến đất đai, cây cối  trị giá 93 triệu đồng”.

Gắn bó với nhân đân

“Thực tế cho thấy, tác động lớn nhất của việc thực hiện QCDC ở xã Mỹ Trinh là đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân; phương thức, nội dung hoạt động của hệ thống chính trị từ xã đến thôn được đổi mới theo phương châm “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”.

Ông PHAN XUÂN NAM, Bí thư Ðảng ủy xã Mỹ Trinh

Trong những năm qua, việc thực hiện QCDC ở cơ sở của xã Mỹ Trinh có nhiều chuyển biến tích cực, đã góp phần làm thay đổi mạnh mẽ diện mạo nông thôn. Phong trào xây dựng thôn văn hóa, cơ quan văn hóa, gia đình văn hóa phát triển sâu rộng. Năm 2017, gia đình văn hóa đạt 98,7%; việc bầu cử trưởng thôn được thực hiện dân chủ chặt chẽ, đúng quy trình, do 100% người dân trực tiếp bầu bằng hình thức bỏ phiếu kín. Ông Phan Xuân Nam, Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Trinh, cho rằng: Thực tế cho thấy, tác động lớn nhất của việc thực hiện QCDC ở xã là đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân; phương thức, nội dung hoạt động của hệ thống chính trị từ xã đến thôn được đổi mới theo phương châm “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”.

Nhờ thực hiện tốt QCDC ở cơ sở, các phong trào, các cuộc vận động đã được nhân dân đồng thuận, hưởng ứng tích cực như: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, quỹ Đền ơn đáp nghĩa, xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương... Để nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện QCDC ở cơ sở, trong quá trình chỉ đạo, điều hành, UBND xã thường xuyên đôn đốc việc thực hiện, đề cao tính gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Bên cạnh đó, công tác cải cách hành chính đã được chú trọng, thủ tục hành chính được giải quyết kịp thời, góp phần giảm đáng kể tình trạng gây phiền hà cho nhân dân. Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân được quan tâm giải quyết; tăng cường đối thoại trực tiếp với nhân dân, xây dựng mối quan hệ mật thiết, gắn bó giữa Đảng, chính quyền với nhân dân. /.

Nguồn: baobinhdinh.com.vn, ngày 29/7/2018

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi