Thứ Năm, 20/2/2020
Thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở ở Phong Thổ: Lấy việc phục vụ nhân dân làm thước đo

 Hướng tới phục vụ người dân ngày càng tốt hơn vừa là phương pháp,
vừa là mục tiêu thực hiện QCDCCS ở Phong Thổ

Chúng tôi đến xã Dào San, huyện Phong Thổ (Lai Châu) đúng lúc anh Ma A Sò ở bản Hợp 3 đến UBND xã làm thủ tục chứng nhận hộ nghèo để vay vốn làm ăn. Chưa đầy một buổi sáng, anh Sò đã được cán bộ xã hướng dẫn các quy trình thủ tục chứng nhận là hộ nghèo để được vay vốn. Anh Sò cho hay: “Được cán bộ xã hướng dẫn tận tình, cặn kẽ, tôi đã hiểu các thủ tục để vay vốn. Tôi sẽ hoàn thiện hồ sơ trong thời gian sớm nhất để có vốn làm ăn, phát triển kinh tế”.

Lấy việc phục vụ nhân dân làm thước đo trong thực hiện QCDCCS là tiêu chí của UBND xã Dào San. Ông Ma A Già, Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo QCDCCS xã Dào San khẳng định: “Việc thực hiện QCDCCS đã thu hút, tập hợp được sự đoàn kết, thống nhất trong các tầng lớp nhân dân. Thông qua việc thực hiện QCDCCS đã củng cố, đổi mới, nâng cao chất lượng của hệ thống chính trị cơ sở, thúc đẩy cải cách hành chính, cải tiến công tác điều hành của chính quyền. Tác phong của cán bộ, đảng viên có nhiều chuyển biến tích cực với tinh thần trọng dân, sát dân, gần dân, có trách nhiệm với dân”. Với tinh thần đó, 8 tháng đầu năm 2018, UBND xã Dào San đã tiếp nhận và giải quyết dứt điểm 12/13 đơn thư khiếu nại của người dân, Ban Hòa giải ở các bản hòa giải thành công 36/52 vụ tranh chấp, mâu thuẫn trong dân. Các nội dung giải quyết đều đảm bảo đúng quy chế dân chủ, được người dân đồng tình, nhất trí cao, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ngay từ cơ sở.

Tương tự như ở Dào San, Đảng ủy xã Hoang Thèn đã chủ động phối hợp cùng chính quyền trong việc thực hiện QCDCCS nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hoang Thèn-ông Chang A Lở cho biết: Việc thực hiện QCDCCS được Đảng ủy xã gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”, Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; phong trào xây dựng nông thôn mới… Xã đã triển khai thực hiện quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị -xã hội; Quy định về việc MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị-xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền; đẩy mạnh công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân. Các nội dung liên quan đến tình hình phát triển kinh tế-xã hội của xã luôn được bàn bạc công khai, dân chủ trong nhân dân, tạo sự đồng thuận và ủng hộ của nhân dân.

Thông qua thực hiện QCDCCS, bà con bản Lèng Xuôi Chin đóng góp 140m2 đất để xây dựng trường học; đóng góp hàng trăm ngày công làm đường bê tông, cứng hóa 982m đường lên bản Séo Lẻn, bản Lèng Xuôi Chin; xây dựng nhà văn hóa bản Hoang Thèn rộng 60m2. Đến nay xã Hoang Thèn đạt 15/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Nhân dân được bàn và quyết định quy ước trong công việc liên quan đến đời sống của nhân dân, có 9/9 bản xây dựng quy ước, đã phát huy được tinh thần đoàn kết, giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc.

Bà Hoàng Thị Hà, Phó Trưởng Phòng Nội vụ, Ủy viên Ban Chỉ đạo QCDCCS huyện Phong Thổ khẳng định: Thời gian qua, việc triển khai, thực hiện QCDCCS ở cơ sở trên địa bàn huyện Phong Thổ được thực hiện ngày càng có hiệu quả, có nhiều chuyển biến tích cực.

Các cấp ủy đảng, lãnh đạo cơ quan và các tổ chức đoàn thể cơ sở có sự phối hợp lãnh đạo thực hiện QCDCCS gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua. Công tác cải cách hành chính, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính được đẩy mạnh. CBCCVC được biết, được bàn, tham gia ý kiến và giám sát, kiểm tra được thực hiện đầy đủ và công khai, dân chủ. Qua đó, đã nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của CBCCVC và người lao động trong thực hiện nội dung của nội quy, quy chế cơ quan; kỷ cương, kỷ luật được tăng cường, nội bộ cơ quan đoàn kết, thống nhất. Việc thực hiện QCDCCS đã góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị từ huyện đến cơ sở ngày càng trong sạch, vững mạnh, quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có đủ phẩm chất, năng lực làm việc có chất lượng, hiệu quả; góp phần ngăn chặn và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, phiền hà, sách nhiễu nhân dân.

Tính đến tháng 8/2018: UBND huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu đã tổ chức tiếp 72 lượt công dân với 69 vụ việc. Trong đó: Cấp huyện tiếp 48 lượt/47 vụ việc, thủ trưởng các phòng, ban chuyên môn huyện tiếp: 15 lượt/14 vụ việc, công chức tiếp: 27 lượt/27 vụ việc; Cấp xã tiếp 24 lượt/22 vụ việc… Nội dung tiếp công dân chủ yếu về một số việc: Phản ánh, kiến nghị về chính sách đền bù giải phóng mặt bằng, đề nghị giải quyết việc tranh chấp đất nương ruộng, mương dẫn nước, nguồn nước, mâu thuẫn cá nhân, gia đình… Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn đã trả lời, giải quyết, hướng dẫn, giải thích cho công dân hiểu về các chế độ chính sách có liên quan. Phần lớn kết quả giải quyết đều nhận được sự nhất trí của công dân.

Nguồn: baodantoc.com.vn, ngày 12/9/2018

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi