Thứ Ba, 14/7/2020
TX.Dĩ An: Thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở gắn với cải cách thủ tục hành chính
 
 Cán bộ bộ phận “một cửa” tại TX.Dĩ An luôn niềm nở trong giao tiếp, giải quyết
 thủ tục hành chính cho người dân. Ảnh: N.THANH

 

Coi trọng sự công khai, minh bạch

Cụ thể hóa mục tiêu trên, các cơ quan, đơn vị, địa phương tại TX.Dĩ An đã tích cực, chủ động rà soát, đơn giản hóa, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính (TTHC); thực hiện công khai, minh bạch, đầy đủ, nhất là TTHC liên quan đến người dân, doanh nghiệp. Tại bộ phận một cửa, một cửa liên thông hiện đại TX.Dĩ An, cách ứng xử giữa cấp trên với cấp dưới, giữa đồng nghiệp với đồng nghiệp, giữa cán bộ, công chức, viên chức (CB,CC,VC) với người dân luôn được thể hiện đúng mực. Kết quả rõ nét nhất là trong năm 2018, bộ phận “một cửa” của thị xã tiếp nhận và giải quyết luôn bảo đảm đúng hạn là 74.973/79.176 hồ sơ hành chính các loại, đạt tỷ lệ 98,6%; 96% người dân được khảo sát đánh giá hài lòng với thái độ, chất lượng phục vụ của CB,CC,VC thị xã. Ngoài ra, việc tổ chức và duy trì áp dụng mô hình “Đoàn viên, thanh niên hướng dẫn, giúp người dân lập TTHC” cũng tạo sự đồng thuận cao.

Đồng chí Nguyễn Công Danh, Trưởng ban Dân vận Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TX.Dĩ An cho biết: Để thực hiện hiệu quả QCDCCS, ngay từ đầu năm, Ban Chỉ đạo QCDCCS TX.Dĩ An đã xây dựng kế hoạch, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về QCDCCS. Trong đó, thị xã chú trọng gắn thực hiện QCDCCS với nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, cải cách hành chính, tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân, các phong trào thi đua yêu nước và công tác xây dựng Đảng của cơ quan, đơn vị, nhất là đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)... Từ đây, các cấp ủy, chính quyền chủ động đổi mới phương thức hoạt động theo hướng gần dân, sát dân, tôn trọng và lắng nghe ý kiến của nhân dân, giải quyết kịp thời những phản ánh, kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Việc phát huy QCDCCS luôn được TX.Dĩ An quan tâm triển khai sâu rộng, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Nổi bật, những nội dung CB,CC,VC được biết, được bàn, được làm, được kiểm tra, giám sát đã được các cơ quan hành chính Nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện khá nghiêm túc. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị đã thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ trong điều hành hoạt động của cơ quan, đơn vị; thường xuyên lắng nghe, tạo điều kiện để CB,CC,VC tham gia đóng góp ý kiến vào các hoạt động của cơ quan, đơn vị; công tác nhận xét, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, xét khen thưởng, kỷ luật được thực hiện bảo đảm theo quy định, tạo điều kiện để CB,CC,VC yên tâm tham gia công tác và phấn đấu...

Với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, mọi chủ trương sau khi được các cấp ủy thống nhất, chính quyền tổ chức công khai đến nhân dân thông qua các kỳ họp HÐND, tiếp xúc cử tri, các cuộc họp khu phố, niêm yết trên các bảng tin, thông báo trên hệ thống truyền thanh... tập trung vào các nội dung như: Nghị quyết HĐND các cấp; chương trình xây dựng đô thị văn minh, các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của năm; công tác đền bù và các chính sách hỗ trợ đền bù giải phóng mặt bằng, chính sách về an sinh xã hội và bảo trợ xã hội, hướng dẫn về thủ tục hành chính... Qua đó, đã tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân.

Phát huy quyền làm chủ của nhân dân

Đồng chí Ngô Ngọc Điệp, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Dĩ An cho biết, tại TX.Dĩ An, mô hình “Gần dân, sát dân và giúp dân” được nhiều chi, Đảng bộ cơ sở áp dụng với nhiều cách làm hay, sáng tạo gắn với chức trách nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị mình. Điển hình như Chi bộ Văn phòng HĐND, UBND thị xã với 2 mô hình “Chính quyền thân thiện của dân, do dân và vì dân” và “Công TTHC cho người dân. Công an thị xã tổ chức diễn đàn “Lắng nghe ý kiến nhân dân”, trong đó cảnh sát khu vực thực hiện tự kiểm điểm trước nhân dân. Ngành y tế và ngành giáo dục cũng tổ chức diễn đàn “Lắng nghe ý kiến nhân dân”. Đặc biệt là chương trình “Alô! Thường trực HĐND TX.Dĩ An xin lắng nghe” được Thường trực HĐND thị xã phối hợp với Đài Truyền thanh thị xã thực hiện khá hiệu quả... Tất cả những mô hình này đã thực sự trở thành cầu nối giữa người dân với cấp ủy, chính quyền địa phương. Với tinh thần cầu thị, lắng nghe ý kiến của nhân dân, các mô hình “Gần dân, sát dân và giúp dân” đã và đang phát huy quyền làm chủ của nhân dân khi người dân được trực tiếp tham gia đóng góp ý kiến, kiến nghị trước những vấn đề mới đặt ra trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương

“Việc thực hiện QCDCCS đã và đang thực sự phát huy quyền làm chủ của cán bộ, đảng viên, nhân dân, trở thành động lực quan trọng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định an ninh trật tự trên địa bàn thị xã. Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, các cấp ủy Đảng, chính quyền trên địa bàn TX.Dĩ An xác định tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện QCDCCS. Đồng thời, TX.Dĩ An cũng coi đây là một tiêu chí quan trọng để đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương và của cán bộ, đảng viên”, đồng chí Ngô Ngọc Điệp cho biết thêm.

Tại TX.Dĩ An, mô hình “Gần dân, sát dân và giúp dân” được nhiều chi, Đảng bộ cơ sở áp dụng với nhiều cách làm hay, sáng tạo gắn với chức trách nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị mình. Điển hình như Chi bộ Văn phòng HĐND, UBND thị xã với 2 mô hình “Chính quyền thân thiện của dân, do dân và vì dân” và “Công TTHC cho người dân. Công an thị xã tổ chức diễn đàn “Lắng nghe ý kiến nhân dân”, trong đó cảnh sát khu vực thực hiện tự kiểm điểm trước nhân dân. Ngành y tế và ngành giáo dục cũng tổ chức diễn đàn “Lắng nghe ý kiến nhân dân”. Đặc biệt là chương trình “Alô! Thường trực HĐND TX.Dĩ An xin lắng nghe” được Thường trực HĐND thị xã phối hợp với Đài Truyền thanh thực hiện khá hiệu quả...

 
Ngọc Thanh/ baobinhduong.vn

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi