Thứ Tư, 8/7/2020
TP Hà Nội: Triển khai hiệu quả Quy chế Dân chủ ở cơ sở

 

Cùng dự có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương.

Báo cáo do Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy Đào Ngọc Triệu trình bày cho biết, trong quý I-2019, Ban Chỉ đạo thành phố đã ban hành kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2019 và xây dựng kế hoạch kiểm tra việc thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở năm 2019. 

Ban chỉ đạo cũng phối hợp với Ban Cán sự đảng UBND thành phố triển khai thực hiện “Năm dân vận chính quyền 2019", “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị 2019” và đề ra các giải pháp khắc phục những hạn chế trong việc xây dựng và thực hiện Quy chế Dân chủ năm 2018.

Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo đã hướng dẫn các cụm thi đua trong hệ thống dân vận thành phố triển khai ký kết giao ước thi đua thực hiện công tác dân vận gắn với việc xây dựng và thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở và phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2016-2020…

Kết quả, trong quý I-2019, các địa phương, đơn vị đã tiến hành tổng kết việc xây dựng và thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở năm 2018, xây dựng và triển khai chương trình công tác năm 2019. Các đơn vị cũng đã tổ chức Hội nghị đối thoại trực tiếp với nhân dân trên địa bàn năm 2019 theo Quyết định 2200-QĐ/TU của Thành ủy Hà Nội. 

Hội nghị đại biểu nhân dân ở tổ dân phố, thôn và tại các cấp xã cũng đã được tổ chức bảo đảm chất lượng và đúng tiến độ. Đến nay, đã có 75% các thôn, làng, khu dân cư trên địa bàn thành phố tổ chức hội nghị, đạt chất lượng cao.

Cùng với đó, các quận, huyện, thị xã đã chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện tốt chức năng giám sát và phản biện xã hội, nâng cao hiệu quả giám sát việc thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở và hướng dẫn một số nhiệm vụ trọng tâm của công tác thanh tra nhân dân, giám sát đầu tư cộng đồng năm 2019.

Các cơ quan, đơn vị tiếp tục tuyên truyền vận động cán bộ, công chức thực hiện tốt các quy chế, quy ước dân chủ trong cơ quan, đơn vị; tiếp tục thực hiện 2 quy tắc ứng xử; thực hiện tốt các tiêu chí xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh, lịch sự nơi công sở.

Cùng với đó, các đơn vị cũng đẩy mạnh cải cách hành chính, tác phong, lề lối làm việc, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành và thực thi pháp luật; quyết liệt phòng, chống tham nhũng, lãng phí; chú trọng vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cấp.

Tại hội nghị, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến nhằm triển khai hiệu quả nhiệm vụ năm 2019, đặc biệt là việc triển khai quy định tiếp công dân, “Năm dân vận chính quyền”, thi tuyển cán bộ, công chức của các khối; giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân…

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng nhấn mạnh 5 nhiệm vụ trọng tâm mà Ban Chỉ đạo Xây dựng và thực hiện Quy chế Dân chủ thành phố cần tập trung thực hiện trong quý II-2019. Trong đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đặc biệt là việc thực hiện Kết luận 120/KL-TƯ của Bộ Chính trị và Chỉ thị 04/CT-TU của Thành ủy về đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở...; gắn việc thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), chuyên đề năm 2019 học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng yêu cầu tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đối với việc thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở, gắn với các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Trước mắt, lãnh đạo tổ chức tốt Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp; thực hiện Quy chế Dân chủ trong việc sắp xếp tổ chức, bộ máy, tinh giản biên chế; tổ chức tốt các kỳ thi tuyển công chức, viên chức của thành phố. Cùng với đó, cấp ủy, chính quyền các cấp cần tập trung thực hiện tốt Chỉ thị 15-CT/TU và Nghị quyết 15-NQ/TU của Thành ủy; tiếp tục phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trong tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên xây dựng và thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở, tích cực tham gia giám sát, phản biện xã hội.

Ngoài ra, Ban Dân vận Thành ủy cần rà soát các nhóm vấn đề thông qua giám sát, phản biện trong 3 năm qua, chỉ rõ những gì đã được giải quyết và chưa giải quyết. 

"Việc kiểm tra xây dựng, thực hiện Quy chế Dân chủ năm nay tập trung vào công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, giải phóng mặt bằng, xây dựng nông thôn mới...", Trưởng ban Chỉ đạo Xây dựng và thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở thành phố Hà Nội yêu cầu.

Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng cũng đề nghị, hiện còn 177 xã, phường, thị trấn chưa được kiểm tra việc xây dựng, thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở. Thành phố phấn đấu từ nay đến hết nhiệm kỳ sẽ hoàn thành để 100% xã, phường, thị trấn đều được kiểm tra, hướng dẫn, giải quyết kiến nghị, đề xuất của cơ sở.

Hương Ly/ hanoimoi.com.vn

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi