Thứ Sáu, 27/5/2022
 • Ba Bể phát huy Quy chế dân chủ ở cơ sở

  Thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể huyện Ba Bể (tỉnh Bắc Kạn) thường xuyên quan tâm chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Từ đó củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận, phát huy tinh thần đoàn kết trong các tầng lớp nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

 • Ninh Bình: Tổng kết việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và phong trào thi đua "Dân vận khéo"

  Chiều 4/1, Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và Ban Chỉ đạo phong trào thi đua "Dân vận khéo" tỉnh Ninh Bình tổ chức tổng kết việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và phong trào thi đua "Dân vận khéo" năm 2021. Đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng 2 Ban Chỉ đạo tỉnh chủ trì hội nghị.

 • Đồng Tháp: Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy trong công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

  Sáng ngày 4/1/2022, Ban Dân vận (DV) Tỉnh ủy Đồng Tháp tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác DV, quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở năm 2021.

 • Huyện Ý Yên tạo sự đồng thuận trong thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở

  Thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền huyện Ý Yên (tỉnh Nam Định) đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở. Qua đó đã phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

 • Thực hiện dân chủ trong thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo

  Bộ Công an ban hành Thông tư số 117/2021/TT-BCA quy định về thực hiện dân chủ trong công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và phòng, chống tham nhũng của Công an nhân dân.

 • Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng qua 5 năm thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

  Trong giai đoạn 2016 - 2020, thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 11/11/2016 của Tỉnh ủy Sóc Trăng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở giai đoạn 2016 - 2020, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể trong tỉnh Sóc Trăng đã xây dựng và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Qua đó, tạo không khí dân chủ, đồng thuận trong xã hội; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân và người lao động có sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động, nâng cao ý thức, trách nhiệm trong thực hiện dân chủ ở cơ sở.

 • Quảng Ngãi: Phát huy Quy chế dân chủ ở cơ sở

  Ban Dân vận Trung ương xác định, năm 2021 là “năm đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở” nhằm tạo sự đồng thuận, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Từ đó góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

 • Huyện Xuân Trường: Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo sự đồng thuận trong nhân dân

  (Danvan.vn) Huyện Xuân Trường nằm ở phía Đông Nam tỉnh Nam Định, có diện tích tự nhiên là 116,1 km2, được bao bọc bởi sông Hồng, sông Ninh Cơ, sông Sò; dân số trên 19 vạn người, có khoảng 30% dân số theo đạo Công giáo. Hiện nay, Đảng bộ huyện Xuân Trường có 69 tổ chức cơ sở đảng (gồm 20 đảng bộ xã, thị trấn, 5 đảng bộ cơ quan, doanh nghiệp và 44 đảng bộ, chi bộ cơ quan, doanh nghiệp) với 8.446 đảng viên, trong đó có 385 đảng viên Công giáo.

 • Bắc Giang: Chuẩn hóa công tác xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở

  Sáng 18/10, Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ (QCDC) tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở năm 2021 cho các thành viên Ban chỉ đạo QCDC cấp tỉnh, huyện, Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh, Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc cùng một số sở, ngành tỉnh và Ban quản lý Các khu công nghiệp tỉnh.

 • Hiệu quả phối hợp thực hiện QCDC ở cơ sở trong các cấp Công đoàn tỉnh Quảng Ninh

  Xây dựng và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở (QCDC) là tiền đề quan trọng trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị - kinh tế - xã hội trong doanh nghiệp. Thời gian qua, các cấp công đoàn tỉnh Quảng Ninh đã chủ động tham gia và phối hợp với chuyên môn thực hiện tốt QCDC.

 • Thuận Thành: Thực hiện tốt Quy chế dân chủ, tạo đồng thuận phát triển kinh tế - xã hội

  Thực hiện Kết luận số 120-KL/TW ngày 7/1/2016 của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở”, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh từng bước nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu, cán bộ, đảng viên, nhân dân về vị trí, vai trò của xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở. Qua đó, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tạo đồng thuận xã hội, tăng cường niềm tin của nhân dân với Đảng và chính quyền các cấp.

 • Bắc Ninh: Tạo đồng thuận từ thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở

  Việc thực hiện Quy chế Dân chủ (QCDC) ở cơ sở đã và đang được cấp ủy đảng, chính quyền các cấp trong tỉnh Bắc Ninh triển khai hiệu quả, đi vào nền nếp. Qua đó, góp phần phát huy quyền làm chủ của nhân dân, sức mạnh toàn dân trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

 • Phát huy Quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo sự đồng thuận trong nhân dân ở Đảng bộ huyện Như Thanh

  Những năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa đã tập trung chỉ đạo nâng cao hiệu lực thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở các tổ dân phố, thôn, xóm trên nhiều lĩnh vực đời sống xã hội. Qua đó đã khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng, chính quyền, tạo được niềm tin, sự đồng thuận, tập hợp các tầng lớp nhân dân đoàn kết, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

 • Sốp Cộp: Tạo đồng thuận từ thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở

  Những năm qua, việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở luôn được các cấp ủy, chính quyền huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La xác định là nhiệm vụ quan trọng, tạo sự đồng thuận trong nhân dân để triển khai các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới.

 • Thị xã Hoài Nhơn: Tạo đồng thuận xã hội nhờ phát huy dân chủ ở cơ sở

  Thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các doanh nghiệp trên địa bàn TX Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định đã thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở. Nhờ vậy, đã góp phần tạo sự đồng thuận trong nhân dân, thúc đẩy phát triển KT-XH, giữ vững quốc phòng, an ninh tại địa phương.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Xem nhiều nhất