Thứ Năm, 18/7/2019
 • Châu Thành: Hiệu quả từ việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

  Để thực hiện tốt quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở, thời gian qua, huyện Châu Thành, tỉnh Long An phát huy vai trò của các tổ chức, Mặt trận, đoàn thể nhằm kịp thời nắm bắt và giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở,... qua đó, góp phần thúc đẩy KT-XH địa phương phát triển, giữ vững an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

 • Quảng Ninh: Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

  Để thực hiện hiệu quả quy chế dân chủ (QCDC), thời gian qua, trên cơ sở bám sát các văn bản chỉ đạo của T.Ư, Tỉnh ủy Quảng Ninh đã xây dựng, ban hành các văn bản để thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quyết định của T.Ư; tiến hành đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy theo hướng gần dân, sát dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tăng cường đối thoại trực tiếp với nhân dân. Nhờ đó, QCDC ở cơ sở đã thực sự đi vào đời sống, nâng cao năng lực điều hành của lãnh đạo các cấp, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tạo sự đồng thuận xã hội.

 • Thực hiện Quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn ở Đắk Nông: Động lực cho quá trình phát triển

  Việc thực hiện Quy chế dân chủ ở các xã, phường, thị trấn (QCDCCS) đóng vai trò đặc biệt đối với việc phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Chính vì vậy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy (BTVTU) cũng như UBND tỉnh đã kịp thời triển khai nhiều biện pháp.

 • Tân Thạnh: Chuyển biến nhờ thực hiện tốt Quy chế dân chủ

  Năm 2017, các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An luôn đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Dân chủ được mở rộng tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, trong các tầng lớp nhân dân, góp phần xây dựng nông thôn mới, xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh.

 • Điện Biên: Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở góp phần phát huy quyền và nghĩa vụ của công dân

  Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã triển khai có hiệu quả Quy chế dân chủ ở cơ sở. Vì vậy, đã góp không nhỏ vào việc phần giải quyết kịp thời, những vấn đề bức xúc của người dân đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, đã tác động tích cực tới nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần phát huy quyền và nghĩa vụ của mỗi công dân, nhất là việc nâng cao tính chủ động, sáng tạo và thực hiện quyền giám sát của nhân dân.

 • Quảng Bình: Phát huy hiệu quả Quy chế dân chủ ở cơ sở

  Thời gian qua, các cấp uỷ đảng, chính quyền và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn toàn tỉnh Quảng Bình tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở gắn với việc triển khai thực hiện các nghị quyết, chủ trương về tăng cường đổi mới công tác dân vận và trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện QCDC. Do vậy, việc thực hiện QCDC ở các loại hình cơ sở, lĩnh vực tiếp tục đi vào nền nếp và phát huy hiệu quả, góp phần tạo không khí dân chủ, đồng thuận, tin tưởng, đoàn kết trong đội ngũ cán bộ và nhân dân.

 • Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở ở Khánh Hòa: Nhiều cách làm hiệu quả

  Tại hội nghị tổng kết việc thực hiện QCDCCS vừa qua, đồng chí Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện QCDCCS tỉnh Khánh Hòa đánh giá: Năm vừa qua, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã có nhiều cách làm hay, gắn chặt với thực tế địa phương và nhiệm vụ của đơn vị. Năm nay, Ban chỉ đạo tỉnh cần giám sát việc thực hiện QCDCCS của Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh và các sở, ngành, sao cho mọi cán bộ, công chức, viên chức, người đứng đầu luôn gần gũi với người dân trong giải quyết thủ tục; thực hiện QCDCCS gắn với cải cách hành chính.

 • Yên Bái: Hoạt động Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở phấn đấu đi vào thực chất, hiệu quả hơn

  Sáng 4/2, Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.

 • Thực hiện Quy chế dân chủ ở Thuận Thành

  Thực hiện phương châm “Dân biết, dân làm, dân bàn, dân kiểm tra”, trong những năm qua việc xây dựng và tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể, các doanh nghiệp ở Thuận Thành (Bắc Ninh) quan tâm chỉ đạo, triển khai sâu rộng, từng bước đi vào cuộc sống.

 • Lâm Đồng: Tổng kết việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2017

  Sáng ngày 31/1, đồng chí Đoàn Văn Việt - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tỉnh Lâm Đồng đã chủ trì hội nghị tổng kết việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Lệ - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Phó trưởng ban Thường trực BCĐ cùng các thành viên, tổ chuyên viên giúp việc cho BCĐ.

 • Nỗ lực thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong doanh nghiệp ở Quảng Ninh

  Việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở (QCDCCS) trong các doanh nghiệp được quy định rất rõ trong Nghị định số 60/2013/NĐ-CP của Chính phủ. Theo đó, thực hiện QCDCCS sẽ góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa giữa doanh nghiệp và người lao động (NLĐ) trong quá trình sản xuất, kinh doanh; đồng thời là cơ sở quan trọng giúp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ, qua đó thúc đẩy sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

 • Hải Dương triển khai nhiệm vụ thực hiện Quy chế dân chủ và công tác tôn giáo năm 2018

  Chiều 26/1, Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo tỉnh Hải Dương triển khai nhiệm vụ năm 2018.

 • Long An: 14 tập thể được khen thưởng trong thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2017

  Ngày 26/01, Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) cơ sở tỉnh Long An tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện QCDC ở cơ sở và phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh về thực hiện QCDC ở cơ sở  Đỗ Hữu Lâm chủ trì hội nghị.

 • Bài học trọng dân, hiểu dân, học dân ở Cần Ðước

  Những năm qua, đội ngũ cán bộ, công chức huyện Cần Ðước (Long An) đổi mới phong cách làm việc theo hướng trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, cùng nhân dân chia sẻ những khó khăn trong đời sống, tạo sự đồng thuận cao khi triển khai các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội.

 • Đắk Nông: Thực hiện có hiệu quả Quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo sự đồng thuận, thống nhất, tin tưởng trong nhân dân

  Ngày 25/1, Tỉnh ủy Đắk Nông tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở (QCDCCS) năm 2017, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

Xem nhiều nhất