Chủ Nhật, 19/9/2021
 • Bắc Giang: Đa dạng cách làm trong thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở

  Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh Bắc Giang đã chú trọng phát huy quyền làm chủ của nhân dân theo phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra". Thông qua đó huy động nhân dân cùng chung tay thực hiện nhiệm vụ của cộng đồng.

 • Phát huy Quy chế dân chủ ở huyện Thường Xuân

  Đồng chí Cầm Thị Phượng, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Thường Xuân (Thanh Hóa), cho biết: Thời gian qua, hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở có sự thống nhất cao trong lãnh đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Công tác cải cách hành chính từng bước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ và nguyện vọng của nhân dân. Hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội ngày càng hiệu quả. Dân chủ được mở rộng, niềm tin của người dân với Đảng, chính quyền ngày càng được củng cố chính là động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội  địa phương phát triển.

 • Lạng Sơn: Phát huy vai trò, trách nhiệm của người lao động trong thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở

  Những năm qua, các cấp công đoàn trong tỉnh Lạng Sơn đã thực hiện tốt Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở, tạo điều kiện cho công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) được tham gia, giám sát mọi hoạt động của đơn vị. Từ đó nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp ngày càng phát triển.

 • Thái Bình: Thành công nhờ phát huy dân chủ

  Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh Thái Bình luôn chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, bảo đảm quyền làm chủ, tạo sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

 • Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở thực chất và hiệu quả

  Thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở, thời gian qua các cấp, các ngành, các địa phương đã giải quyết thỏa đáng nhiều vấn đề vướng mắc, dư luận quan tâm. Từ đó, niềm tin trong nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền các cấp được củng cố, tăng cường, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển chung của đất nước.

 • Góp ý hoàn thiện việc xây dựng Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở

  Chiều 24/8, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở. Đồng chí Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trị Hội nghị.

 • Bộ Nội vụ đề nghị xây dựng Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

  Bộ Nội vụ đang đề nghị xây dựng dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở nhằm thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; cụ thể hóa quy định của Hiến pháp năm 2013 về quyền dân chủ của Nhân dân; đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật và giải quyết kịp thời những hạn chế, bất cập trong thực tiễn.

 • Điện Biên: Khi dân chủ được phát huy

  Thời gian qua, việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở được cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên quan tâm chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, dần đi vào nền nếp. Thực hiện tốt phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” đã góp phần phát huy quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng khối đoàn kết và đồng thuận cao, huy động được nội lực trong nhân dân, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

 • Sơn La: Phát huy vai trò của MTTQ các cấp trong việc tham gia thực hiện dân chủ ở xã phường, thị trấn

  Những năm qua, Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh Sơn La luôn chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn, với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” đã thu được kết quả quan trọng.

 • TP Sông Công: Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo sự đồng thuận cao của nhân dân

  Để vận dụng tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân kiểm tra”, những năm qua, cấp ủy, chính quyền T.P Sông Công, tỉnh Thái Nguyên đã thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Quy chế dân chủ ở các xã, phường, qua đó phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tạo sự đồng thuận cao trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

 • Để dân thấy, dân tin...

  Thực hiện tốt Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở ở Quang Nam đã góp phần giải quyết những vấn đề bức xúc, đáp ứng được nguyện vọng chính đáng của nhân dân, từ đó niềm tin được củng cố, tăng cường đồng thuận xã hội, chung tay thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển chung của tỉnh.

 • Thúc đẩy quá trình thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở đi nhanh hơn vào cuộc sống

  (Danvan.vn) Chiều 5/8, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở tổ chức Hội nghị sơ kết việc thực hiện QCDC ở cơ sở 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương Thực hiện QCDC ở cơ sở chủ trì Hội nghị. Các đồng chí Phó Trưởng Ban Chỉ đạo: Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ đồng chủ trì Hội nghị.

 • Hòa Bình: Nêu cao trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện Quy chế dân chủ

  Trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Hòa Bình đã cụ thể hóa các chỉ thị của Trung ương, của tỉnh về thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, đem lại hiệu quả tích cực. Thông qua thực hiện QCDC ở cơ sở đã giúp nâng cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Người đứng đầu đã đề cao vai trò, trách nhiệm trong quản lý, điều hành, nâng cao ý thức phục vụ nhân dân, thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, quan tâm đến đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC), thực hiện các quy định chuẩn mực tại cơ quan, công sở.

 • Đánh giá kết quả kiểm tra thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở cụm các tỉnh duyên hải miền Trung

  Chiều 23/7, tại TP.Tam Kỳ, Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở tổ chức hội nghị đánh giá kết quả kiểm tra và trao đổi kinh nghiệm về thực hiện QCDC ở cơ sở cụm các tỉnh duyên hải miền Trung. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương chủ trì hội nghị.

 • Kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại tỉnh Quảng Ngãi

  Chiều 21/7, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở do đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi về việc thực hiện QCDC ở cơ sở giai đoạn 2015 - 2020.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10