Thứ Năm, 18/7/2019
 • Bình Dương: Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở ngày càng đi vào nề nếp

  Trong năm 2018, việc thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Dương tiếp tục lan tỏa sâu rộng và ngày càng đi vào nề nếp trong hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, nhất là việc tổ chức đối thoại giữa các ngành, cấp ủy chính quyền với người dân, người sử dụng lao động với người lao động. Qua đó dân chủ cơ sở đã được phát huy, tạo được sự đồng thuận trong nhân dân.

 • Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tạo động lực thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở

  (Danvan.vn) Chiều ngày 14/01, Ban Chỉ đạo Trung ương về thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở tổ chức Hội nghị tổng kết việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

 • Yên Bái: Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn

  Quán triệt và thực hiện Kết luận số 120-KL/TW, ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị khóa XI “Về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”, cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Yên Bái triển khai nhiều giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn để thiết thực phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

 • Bắc Kạn: Tổng kết thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2018

  Chiều 08/1, Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở và phong trào dân vận khéo của tỉnh Bắc Kạn tổ chức tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Trần Thị Lộc – Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Phạm Duy Hưng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các ban, ngành.

 • Sơn La: Hội nghị tổng kết việc thực hiện Quy chế dân chủ năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019

  Ngày 8/1, đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo của tỉnh về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở đã chủ trì Hội nghị tổng kết việc thực hiện Quy chế dân chủ năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

 • Bà Rịa - Vũng Tàu: Tổng kết công tác thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2018

  Ngày 4/1, Ban Chỉ đạo (BCĐ) thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức Hội nghị Tổng kết thực hiện QCDC ở cơ sở, công tác dân vận của chính quyền năm 2018 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

 • Tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở trong Quân đội

  Ngày 2/1, Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở (QCDCCS) của Quân ủy Trung ương (QUTƯ) tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện QCDCCS năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

 • Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở

  Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên luôn xác định việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở (QCDCCS) là yếu tố quan trọng góp phần củng cố đoàn kết nội bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng, vai trò của người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

 • TP. Hà Nội: Gắn thực hiện Quy chế dân chủ với các nhiệm vụ chính trị

  Chiều 20/12, Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở TP Hà Nội tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Lan Hương - Phó Trưởng ban chỉ đạo chủ trì hội nghị.

 • Ba Chẽ: Phát huy hiệu quả Quy chế dân chủ ở cơ sở

  Thời gian qua, hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở tại Ba Chẽ (Quảng Ninh) đã hoạt động đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả, có sự thống nhất cao trong lãnh đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Nhờ đó, đã tạo tiền đề trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả Quy chế dân chủ ở cơ sở, góp phần quan trọng củng cố niềm tin trong nhân dân, tạo đồng thuận trong xã hội.

 • Hiệu quả từ việc phát huy Quy chế dân chủ ở cơ sở ở Tân Thạnh

  Thời gian qua, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An thực hiện tốt việc phát huy Quy chế dân chủ ở cơ sở (QCDCCS), từ đó góp phần xây dựng kỷ luật, kỷ cương, tăng tính công khai, minh bạch trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí; đồng thời phát huy vai trò, sức sáng tạo của nhân dân trong thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước.

 • Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh Quảng Bình: Triển khai nhiệm vụ năm 2019

  Chiều 20/12, Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh Quảng Bình tổ chức hội nghị đánh giá tình hình xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

 • Lâm Đồng: Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với phong trào thi đua yêu nước

  Năm 2018, các cấp ủy và chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh Lâm Đồng đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về Quy chế dân chủ ở cơ sở (QCDCƠCS). 

 • Phát huy dân chủ từ các diễn đàn, đối thoại ở Bình Dương

  Một kết quả nổi bật trong thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở thời gian qua là các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tổ chức được nhiều diễn đàn lắng nghe ý kiến nhân dân; đặc biệt là các buổi đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân theo Quy chế số 10-QC/TU, ngày 18/1/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương. Qua các diễn đàn, các cuộc đối thoại, quyền làm chủ của nhân dân được phát huy; đồng thời tạo điều kiện để người dân trực tiếp tham gia xây dựng Đảng, chính quyền các cấp ngày càng trong sạch, vững mạnh.

 • Nâng cao chất lượng thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở ở Hà Nam

  Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ nội dung Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở là một trong những giải pháp quan trọng góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Từ nhận thức trên, thời gian qua, các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh Hà Nam đã tập trung chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả QCDC ở cơ sở, qua đó phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Xem nhiều nhất