Thứ Sáu, 27/5/2022
 • Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở thực chất và hiệu quả

  Thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở, thời gian qua các cấp, các ngành, các địa phương đã giải quyết thỏa đáng nhiều vấn đề vướng mắc, dư luận quan tâm. Từ đó, niềm tin trong nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền các cấp được củng cố, tăng cường, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển chung của đất nước.

 • Góp ý hoàn thiện việc xây dựng Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở

  Chiều 24/8, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở. Đồng chí Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trị Hội nghị.

 • Bộ Nội vụ đề nghị xây dựng Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

  Bộ Nội vụ đang đề nghị xây dựng dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở nhằm thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; cụ thể hóa quy định của Hiến pháp năm 2013 về quyền dân chủ của Nhân dân; đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật và giải quyết kịp thời những hạn chế, bất cập trong thực tiễn.

 • Điện Biên: Khi dân chủ được phát huy

  Thời gian qua, việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở được cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên quan tâm chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, dần đi vào nền nếp. Thực hiện tốt phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” đã góp phần phát huy quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng khối đoàn kết và đồng thuận cao, huy động được nội lực trong nhân dân, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

 • Sơn La: Phát huy vai trò của MTTQ các cấp trong việc tham gia thực hiện dân chủ ở xã phường, thị trấn

  Những năm qua, Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh Sơn La luôn chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn, với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” đã thu được kết quả quan trọng.

 • TP Sông Công: Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo sự đồng thuận cao của nhân dân

  Để vận dụng tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân kiểm tra”, những năm qua, cấp ủy, chính quyền T.P Sông Công, tỉnh Thái Nguyên đã thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Quy chế dân chủ ở các xã, phường, qua đó phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tạo sự đồng thuận cao trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

 • Để dân thấy, dân tin...

  Thực hiện tốt Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở ở Quang Nam đã góp phần giải quyết những vấn đề bức xúc, đáp ứng được nguyện vọng chính đáng của nhân dân, từ đó niềm tin được củng cố, tăng cường đồng thuận xã hội, chung tay thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển chung của tỉnh.

 • Thúc đẩy quá trình thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở đi nhanh hơn vào cuộc sống

  (Danvan.vn) Chiều 5/8, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở tổ chức Hội nghị sơ kết việc thực hiện QCDC ở cơ sở 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương Thực hiện QCDC ở cơ sở chủ trì Hội nghị. Các đồng chí Phó Trưởng Ban Chỉ đạo: Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ đồng chủ trì Hội nghị.

 • Hòa Bình: Nêu cao trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện Quy chế dân chủ

  Trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Hòa Bình đã cụ thể hóa các chỉ thị của Trung ương, của tỉnh về thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, đem lại hiệu quả tích cực. Thông qua thực hiện QCDC ở cơ sở đã giúp nâng cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Người đứng đầu đã đề cao vai trò, trách nhiệm trong quản lý, điều hành, nâng cao ý thức phục vụ nhân dân, thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, quan tâm đến đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC), thực hiện các quy định chuẩn mực tại cơ quan, công sở.

 • Đánh giá kết quả kiểm tra thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở cụm các tỉnh duyên hải miền Trung

  Chiều 23/7, tại TP.Tam Kỳ, Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở tổ chức hội nghị đánh giá kết quả kiểm tra và trao đổi kinh nghiệm về thực hiện QCDC ở cơ sở cụm các tỉnh duyên hải miền Trung. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương chủ trì hội nghị.

 • Kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại tỉnh Quảng Ngãi

  Chiều 21/7, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở do đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi về việc thực hiện QCDC ở cơ sở giai đoạn 2015 - 2020.

 • Đồng Nai: Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn

  Thời gian qua, việc triển khai thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã được triển khai đầy đủ các nội dung theo Pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

 • Huyện Lạc Sơn thực hiện Quy chế dân chủ tạo đồng thuận cao trong nhân dân

  Sau 3 năm thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TU, ngày 25/7/2017 của BTV Tỉnh ủy Hòa Bình về "Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở”, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình đã có chuyển biến tích cực về mọi mặt. Đặc biệt là phát huy dân chủ, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân, đảm bảo phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.

 • Hội thảo xây dựng đề cương Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

  Chiều 25/6, tại Khánh Hòa, Bộ Nội vụ phối hợp với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội thảo nghiên cứu xây dựng đề cương Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.

 • Khơi dậy sức dân nhờ thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở

  Những năm qua, việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở được các cấp ủy đảng thành phố Bắc Ninh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả, tạo sự đồng thuận và tham gia đóng góp ý kiến của các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Xem nhiều nhất