Thứ Năm, 20/2/2020
 • Huyện Krông Ana: Chuyển biến tích cực nhờ phát huy Quy chế dân chủ ở cơ sở

  Nhờ thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk đã nhận được sự đồng thuận của nhân dân khi triển khai các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là trong chương trình xây dựng nông thôn mới.

 • Ninh Bình: Hiệu quả thực hiện Quy chế dân chủ trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập

  Trong những năm qua, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã tích cực triển khai thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ. Cấp ủy, chính quyền các cơ quan, đơn vị đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của mình qua việc phối hợp với tổ chức Công đoàn xây dựng Quy chế thực hiện dân chủ, các quy chế, quy định trong hoạt động của cơ quan gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị...

 • Xuân Trường phát huy hiệu quả Quy chế dân chủ ở cơ sở

  Những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định luôn đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở, qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh.

 • Phú Yên: Phát huy vai trò của công đoàn trong thực hiện Quy chế dân chủ

  Thời gian qua, việc triển khai Quy chế dân chủ cơ sở (QCDCCS) của các cấp công đoàn tỉnh Phú Yên có nhiều chuyển biến, góp phần tích cực trong nâng cao chất lượng, hiệu quả, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển.

 • Quảng Ninh: MTTQ đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ từ cơ sở

  Thời gian qua, vai trò của các cấp MTTQ tỉnh Quảng Ninh trong việc thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ngày càng đi vào chiều sâu với nhiều hoạt động thiết thực, hướng về cơ sở. Mục tiêu là mọi người dân đều được thông tin đầy đủ, kịp thời về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; được tham gia bàn bạc, giám sát, kiểm tra về những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống, lợi ích hằng ngày của chính mình và cộng đồng.

 • Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở ở Khánh Hòa: Nhiều cách làm hay

  Tại hội nghị tổng kết việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở (QCDCCS) tỉnh Khánh Hòa vừa qua, đồng chí Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhận định: Năm vừa qua, quan hệ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức với nhân dân được nâng lên và đổi mới theo hướng “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với nhân dân”. Năm nay, cán bộ, công chức, viên chức, NLĐ cần thấm nhuần sâu sắc, thực hiện tốt chuyên đề năm 2019 về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 • Những chuyển biến trong thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở ở Bạc Liêu

  Thời gian qua, tại Bạc Liêu, việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở (viết tắt là QCDC) được triển khai nghiêm túc theo đúng phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”; các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân được công khai, minh bạch. Nhân dân được bàn, tham gia ý kiến và quyết định trực tiếp những vấn đề liên quan đến lợi ích của mình...

 • Sóc Trăng: Việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở ngày càng đi vào chiều sâu

  Trong năm 2018, tại Sóc Trăng, các xã, phường, thị trấn tiếp tục cụ thể hóa nội dung công tác dân vận và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở vào nghị quyết, kế hoạch công tác của cấp ủy, chính quyền. Đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính, giáo dục cán bộ, công chức, viên chức nâng cao ý thức, trách nhiệm trong thực hiện công vụ, nhất là vụ việc gây bức xúc trong nhân dân. Đồng thời, tạo điều kiện để nhân dân tham gia trực tiếp vào nhiều việc theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Dân chủ có nghĩa dân là chủ và dân làm chủ”, “Việc gì lợi cho dân ta phải hết sức làm. Việc gì hại đến dân ta phải hết sức tránh”.

 • Lâm Đồng: Tổng kết hoạt động Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh năm 2018

  Ngày 26/2, Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở (QCDCCS) tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2018; tổng kết Quy chế phối hợp giữa UBND tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2018, triển khai kế hoạch thực hiện năm 2019.

 • Hà Tĩnh: Khi người lao động và chủ doanh nghiệp cởi mở trong đối thoại

  Hội nghị người lao động (NLĐ) ngày càng được các doanh nghiệp trên địa bàn Hà Tĩnh quan tâm tổ chức. Đây thực sự là diễn đàn để lao động nói lên tiếng nói của mình với doanh nghiệp.

 • Quảng Ninh: Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn

  Ngày 20/04/2007, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (khóa XI) đã ban hành Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 về “Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn”. Sau hơn 10 năm thực hiện, việc thực hiện quy chế dân chủ đã trở thành nền nếp và ngày càng phát huy hiệu quả ở các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

 • Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở - Giải pháp hiệu quả đẩy lùi tham nhũng

  Quy chế dân chủ (QCDC) trong quản lý, điều hành không ngừng được phát huy; không khí dân chủ trong xã hội, sinh hoạt cộng đồng dân cư được mở rộng sẽ góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ kinh tế, chính trị, xã hội, nhất là xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng trong sạch, vững mạnh. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, phóng viên đã có cuộc trao đổi với đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sóc Trăng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC tỉnh.

 • Điện Biện: Tăng cường thực hiện quy chế dân chủ cơ sở với nhiều giải pháp

  Xác định thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở là khâu quan trọng, cấp bách để phát huy quyền làm chủ của nhân dân ở cơ sở - nơi trực tiếp thực hiện chủ trương của Ðảng, chính sách của Nhà nước; nơi thực hiện quyền dân chủ của nhân dân trực tiếp và rộng rãi nhất góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Nhiều năm qua, tỉnh Ðiện Biên đã đạt được những kết quả tích cực trong việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở bằng nhiều giải pháp.

 • Bình Thuận: Thực hiện Quy chế dân chủ góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh

  Năm 2018, việc thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đã phát huy vai trò, sức sáng tạo và động viên các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Qua đó, góp phần xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh.

 • Quy chế dân chủ cơ sở là mục tiêu, động lực phát triển kinh tế - xã hội

  Năm 2018, việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở ở các xã, phường, thị trấn theo Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thực sự trở thành động lực trong quá trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội cũng như phát huy dân chủ trong Nhân dân, với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, giám sát”.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10