Thứ Sáu, 24/5/2019
 • Vĩnh Phúc đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ trong doanh nghiệp

  Thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) trong doanh nghiệp đã giúp phát huy quyền dân chủ của người lao động. Qua đó, đảm bảo sự công bằng giữa lợi ích của người lao động và lợi ích của doanh nghiệp, giúp người lao động yên tâm lao động sản xuất, thúc đẩy sự phát triển ổn định của doanh nghiệp.

 • Một số kết quả chủ yếu trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở của cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp

  Thực hiện Kết luận số 120-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XI “Về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”, trong hơn 3 năm qua, cơ quan nhà nước và chính quyền các cấp đã nỗ lực triển khai thực hiện, tạo sự chuyển biến tích cực trong việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

 • Trao đổi thông tin, mở rộng dân chủ ở Hà Tĩnh: Nghe “tiếng dân”giữa đa chiều thông tin

  Trong bối cảnh thông tin đa chiều, tiếp cận nhanh và dễ, việc nắm bắt thông tin từ người dân cần được cấp ủy, chính quyền tiến hành với các giải pháp chủ động, đồng bộ. Và, trên tất cả, người dân phải được tôn trọng, tiếng nói của họ phải luôn được lắng nghe. Đó cũng là lúc dân chủ được mở rộng rộng rãi.

 • Ninh Bình: Đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc

  Để thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở nói chung và Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc nói riêng, với mục tiêu cao nhất bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động, từ đầu năm 2018 đến nay, cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh Ninh Bình đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, qua đó mang lại nhiều hiệu quả thiết thực.

 • Thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở ở Phong Thổ: Lấy việc phục vụ nhân dân làm thước đo

  Thời gian qua, Quy chế dân chủ ở cơ sở (QCDCCS) đã được huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu nghiêm túc thực hiện, triển khai có hiệu quả. Việc thực hiện QCDCCS đã góp phần nâng cao nhận thức và tinh thần trách nhiệm của lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC)

 • Lào Cai: Lồng ghép tuyên truyền với giám sát Quy chế dân chủ ở cơ sở

  Ngày 12/9, theo LĐLĐ tỉnh Lào Cai, LĐLĐ tỉnh chủ trì Đoàn giám sát Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh theo Đề án 15/ĐA-TU giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

 • Phát huy dân chủ trong sản xuất kinh doanh

  Các cấp ủy đảng, chính quyền Thành phố Cần Thơ quan tâm thực hiện chủ trương mở rộng dân chủ, dân chủ trực tiếp đã tạo động lực thúc đẩy các cơ quan, doanh nghiệp (DN), địa phương ngày càng phát triển.

 • Quảng Ninh: Nâng cao vai trò, trách nhiệm trong xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

  Trong những năm qua, tỉnh Quảng Ninh luôn xác định việc xây dựng và thực hiện tốt quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm phát huy tính năng động, sáng tạo và quyền làm chủ thực sự của người dân. Qua đó, góp phần vào việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng hệ thống chính trị các cấp vững mạnh.

 • Cần Thơ: Phát huy dân chủ trong sản xuất kinh doanh

  Các cấp ủy đảng, chính quyền thành phố Cần Thơ quan tâm thực hiện chủ trương mở rộng dân chủ, dân chủ trực tiếp đã tạo động lực thúc đẩy các cơ quan, doanh nghiệp (DN), địa phương ngày càng phát triển. Nhằm đánh giá việc thực hiện chủ trương này, mới đây, Ban Chỉ đạo Xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở thành phố tiến hành kiểm tra việc thực hiện QCDC trong DN theo Nghị định 60/2013/NĐ-CP (NĐ60) của Chính phủ ở một số DN trên địa bàn. Qua kiểm tra, đoàn đã ghi nhận những việc làm được, đồng thời góp ý nhiều vấn đề để các DN thực hiện tốt hơn QCDC trong thời gian tới…

 • Tiếp tục phát huy vai trò làm chủ, giám sát của nhân dân

  Sáng 31/8, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức Hội nghị đối thoại trực tiếp với nhân dân thôn Làng Cung 1, 2, 3, Làng Có 1,2, 3 và Cốc Toòng, xã Phong Niên (Bảo Thắng) về thực hiện Quy chế dân chủ trong xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững.

 • Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội trong việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

  Thực hiện Kết luận số 120-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XI “Về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”, trong hơn 3 năm qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội các cấp đã nỗ lực triển khai thực hiện, tạo sự chuyển biến tích cực trong việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.  

 • Bạc Liêu tập huấn nghiệp vụ Quy chế dân chủ ở cơ sở

   Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh Bạc Liêu vừa tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ Quy chế dân chủ cơ sở.

 • Thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập ở Đắk Nông

  Ngày 9/1/2015, Chính phủ ban hành Nghị định số 04/2015/NĐ-CP về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập (Nghị định số 04). Nội dung bao gồm: Dân chủ trong nội bộ cơ quan, đơn vị; dân chủ trong quan hệ và giải quyết công việc với công dân, cơ quan, tổ chức có liên quan.

 • Quảng Ninh: Phát huy mạnh mẽ quy chế dân chủ ở cơ sở

  Thực hiện Kết luận số 120-KL/TW (ngày 1/6/2016) của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở” thời gian qua, các cấp ủy, chính quyền tỉnh Quảng Ninh đã quan tâm chỉ đạo triển khai bằng những chương trình, hành động cụ thể. Qua đó, đã không ngừng phát huy quyền làm chủ của nhân dân; tạo được sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

 • Nàn Ma thực hiện tốt Quy chế Dân chủ ở cơ sở

  Trong những năm gần đây, cùng với việc thực hiện chương trình đột phá về cải cách hành chính của huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang, Đảng bộ xã Nàn Ma đã và đang đẩy mạnh thực hiện Quy chế Dân chủ (QCDC) gắn với phát triển KT-XH của địa phương.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Xem nhiều nhất