Chủ Nhật, 19/9/2021
 • Thực hiện Quy chế dân chủ ở Yên Bái: Thực chất, bài bản và hiệu quả

  Nói đến triển khai thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở ở Yên Bái, phải nhắc đến hiệu quả rõ nét trong cải cách hành chính theo mô hình "Một cửa”, "Một cửa liên thông” năm 2019.

 • Nghệ An: Nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, quyền làm chủ của nhân dân

  Thực tế tại Nghệ An, việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở (QCDC) luôn được các cấp ủy đảng, chính quyền trong tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, thực hiện gắn nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị. Qua đó, nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

 • Lai Châu: Phát huy vai trò Mặt trận trong thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở

  Với tinh thần chủ động xây dựng và thực hiện tốt Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở, trong thời gian qua Mặt trận tỉnh Lai Châu đã góp phần cùng với các tổ chức đoàn thể khơi dậy sự sáng tạo, động viên, khích lệ tinh thần, làm chuyển biến nhận thức, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của đồng bào nơi biên cương Tổ quốc.

 • Ninh Bình: Đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở

  Trong những năm qua, việc thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở được các cấp ủy đảng, chính quyền trong tỉnh Ninh Bình quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện gắn với nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Qua triển khai thực hiện QCDC đã nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân, tạo sự đồng thuận, phát huy vai trò làm chủ của nhân dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

 • Phú Thọ: Nâng cao quyền làm chủ của nhân dân

  Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng và cấp ủy các cấp, công tác dân vận nói chung, công tác dân vận chính quyền của tỉnh Phú Thọ nói riêng đã có chuyển biến rõ nét. Chính quyền các cấp phát huy dân chủ trong xây dựng, thực hiện các cơ chế, chính sách, chủ động nắm tình hình đời sống, tâm tư nguyện vọng, giải quyết kịp thời những kiến nghị, những vấn đề bức xúc của nhân dân đồng thời đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện công khai các chủ trương, chính sách liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của nhân dân, góp phần tích cực vào việc xây dựng và củng cố khối đoàn kết toàn dân, vận động nhân dân thi đua thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh.  

 • Chuyển biến tích cực trong thực hiện Quy chế dân chủ ở Đồng Nai

  Kết quả phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2019 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có đóng góp tích cực từ việc thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) cơ sở. Từ đó đã khơi dậy sự sáng tạo, động viên, khích lệ tinh thần cán bộ, công chức, người lao động thi đua học tập, làm việc đạt hiệu quả.

 • Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở ở Bạc Liêu: Phát huy vai trò của nhân dân trong các phong trào thi đua

  Trong những năm qua, việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở (gọi tắt là Quy chế) trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu đã có sự chuyển biến tích cực. Rõ nét nhất là việc phân công các thành viên phụ trách địa bàn, cụ thể hóa Quy chế và công khai cho dân biết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và nhiều lĩnh vực hoạt động khác.

 • Phát huy vai trò thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở ở Lai Châu

  Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh Lai Châu những năm qua luôn tích cực, chủ động phối hợp xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở. Từ đó từng bước làm chuyển biến nhận thức của cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân về vai trò dân chủ trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng vững mạnh.

 • Hà Nam: Thực hiện quy chế dân chủ gắn với cải cách hành chính

  Thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) gắn với cải cách hành chính (CCHC) tại tỉnh Hà Nam có vai trò quan trọng, góp phần phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong giám sát việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính (TTHC), xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức (CBCC) có đủ phẩm chất chính trị, năng lực, đáp ứng yêu cầu phát triển và đổi mới; tích cực phòng ngừa, ngăn chặn hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu, lãng phí, phiền hà.

 • Tổng kết việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020

  (Danvan.vn) Chiều 13/1, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở tổ chức Hội nghị tổng kết việc thực hiện QCDC ở cơ sở năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo dự và chủ trì Hội nghị.

 • Quảng Bình: Thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân

  Năm 2019, cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh Quang Bình đã huy động sức mạnh tổng hợp trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở (QCDCCS), gắn với công tác xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh. Nhờ vậy, việc thực hiện QCDCCS trên một số nhiệm vụ chính trị trọng tâm, ở các loại hình cơ sở, lĩnh vực tiếp tục đi vào nền nếp và ngày càng phát huy hiệu quả.

 • Tam Nông: Thực hiện hiệu quả Quy chế dân chủ trong các cơ quan hành chính Nhà nước

  Nhận thức rõ vị trí, vai trò quan trọng của thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của mình qua việc phối hợp với tổ chức Công đoàn xây dựng Quy chế thực hiện dân chủ, các quy chế, quy định trong hoạt động của cơ quan gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị...

 • Phú Riềng phát huy hiệu quả Quy chế dân chủ ở cơ sở

  Với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, giám sát”, thời gian qua, Ban chỉ đạo quy chế dân chủ (QCDC) huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước đã phát huy tốt vai trò trong tham mưu chỉ đạo triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả nhiệm vụ về thực hiện QCDC sát tình hình thực tiễn địa phương.

 • Phú Yên: Nâng cao hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ tại doanh nghiệp

  Sau nhiều năm triển khai, đến nay việc thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) cơ sở ở các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Yên luôn được quan tâm và đạt được nhiều kết quả khả quan. Trong đó, vai trò của tổ chức công đoàn đã được phát huy, góp phần đưa QCDC ở cơ sở đi vào thực chất, tạo sợi dây gắn kết chặt chẽ giữa người sử dụng lao động với người lao động (NLĐ).

 • Bắc Kạn: Chú trọng thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở

  Thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của cả hệ thống chính trị. Nhận thức rõ điều đó, thời gian qua các cấp, ngành, địa phương tỉnh Bắc Kạn đã tập trung chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả nội dung này.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10