Thứ Sáu, 27/5/2022
 • Huyện Yên Thủy tạo sự đồng thuận từ việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở

  "Việc thực hiện các nội dung Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở thời gian qua tại huyện Yên Thủy đã cơ bản đảm bảo phát huy quyền làm chủ của nhân dân, công khai, minh bạch, tạo sự đồng thuận cao trong cộng đồng dân cư. Điều đó cho thấy vai trò, trách nhiệm, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền các cấp”- đồng chí Bùi Thị Bình, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình cho biết.

 • Quảng Trị: Đối thoại dân chủ với cán bộ, chiến sĩ quân đội

  Ngày 4/6, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị tổ chức hội nghị sinh hoạt đối thoại dân chủ với cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị.

 • Đồng Nai: Tạo đồng thuận xã hội nhờ thực hiện tốt Quy chế dân chủ

  Việc thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở luôn được các cấp ủy đảng, chính quyền trong tỉnh Đồng Nai quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện gắn với nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, địa phương. Qua đó, nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên; phát huy vai trò làm chủ của nhân dân, giữ vững ổn định tình hình, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

 • Hà Nội: Gắn việc thực hiện Quy chế dân chủ với các nhiệm vụ trọng tâm

  Tại cuộc kiểm tra việc xây dựng, thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở tại phường Gia Thụy và phường Thượng Thanh (quận Long Biên, TP Hà Nội), Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đề nghị, cần gắn việc thực hiện QCDC gắn với các nhiệm vụ trọng tâm của TP, địa phương, nhất là “nhiệm vụ kép” vừa chống dịch Covid, vừa phát triển kinh tế - xã hội...

 • Huyện Vĩnh Lộc phát huy Quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo đồng thuận trong nhân dân

  Thời gian qua, việc thực hiện tốt Quy chế dân chủ (QCDC) cơ sở ở huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa trọng tâm là các lĩnh vực liên quan đến đời sống nhân dân đã có sức lan tỏa, từ đó phát huy vai trò, trách nhiệm cũng như sức sáng tạo của người dân, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước.

 • Yên Mô: Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở xã, thị trấn, tạo đồng thuận trong nhân dân

  Thời gian qua, việc thực hiện Quy chế dân chủ ở các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình được huyện quan tâm chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả và đi vào nền nếp. Nhờ vận dụng có hiệu quả phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” đã góp phần phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tạo sự đồng thuận cao trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước từ cơ sở.

 • Thành phố Lai Châu: Hiệu quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở

  Với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các xã, phường trên địa bàn thành phố Lai Châu đặc biệt chú trọng thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

 • Kon Tum: Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội

  Trong những năm qua, việc thực hiện tốt Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở giúp cho cấp ủy, chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh Kon Tum kịp thời nắm bắt tâm tư, giải quyết những bức xúc và nguyện vọng chính đáng của nhân dân, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

 • Văn Yên nghiêm túc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở

  Xác định rõ việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở là mục tiêu và động lực quan trọng để xây dựng và phát triển huyện Văn Yên cũng như phát huy dân chủ trong nhân dân, với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, giám sát”. Thời gian qua, Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở huyện Văn Yên (tỉnh Yên Bái) đã phát huy tốt vai trò trong việc tham mưu chỉ đạo triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả nhiệm vụ về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở sát với tình hình thực tiễn của địa phương.

 • Hiệu quả trong thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại Tân Lạc

  Thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền huyện Tân Lạc, tỉnh Hoà Bình đã lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, hiệu quả trong xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở. Đặc biệt, vận dụng linh hoạt phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” và các quy định về thực hiện QCDC ở cơ sở đã phát huy tối đa quyền làm chủ của nhân dân, tạo sự đồng thuận cao trong cộng đồng xã hội.

 • Phát huy dân chủ gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương ở nước ta hiện nay

  Đời sống đất nước đang rất cần phát huy dân chủ thực chất và tăng cường kỷ cương, phép nước. Kết quả phòng, chống tham nhũng từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng đến nay cho thấy, cuộc chiến đấu này càng có kết quả thì dân chủ trong xã hội nói chung, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp nói riêng càng được nâng cao, niềm tin của nhân dân và sự đồng thuận của xã hội càng được củng cố. Do đó, trong thời gian tới cần phải tiếp tục giải quyết đúng đắn, hài hòa mối quan hệ giữa phát huy dân chủ với tăng cường kỷ luật, kỷ cương vì điều đó sẽ quyết định sự thành bại của công cuộc đổi mới và sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

 • Thực hiện Quy chế dân chủ ở Yên Bái: Thực chất, bài bản và hiệu quả

  Nói đến triển khai thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở ở Yên Bái, phải nhắc đến hiệu quả rõ nét trong cải cách hành chính theo mô hình "Một cửa”, "Một cửa liên thông” năm 2019.

 • Nghệ An: Nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, quyền làm chủ của nhân dân

  Thực tế tại Nghệ An, việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở (QCDC) luôn được các cấp ủy đảng, chính quyền trong tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, thực hiện gắn nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị. Qua đó, nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

 • Lai Châu: Phát huy vai trò Mặt trận trong thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở

  Với tinh thần chủ động xây dựng và thực hiện tốt Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở, trong thời gian qua Mặt trận tỉnh Lai Châu đã góp phần cùng với các tổ chức đoàn thể khơi dậy sự sáng tạo, động viên, khích lệ tinh thần, làm chuyển biến nhận thức, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của đồng bào nơi biên cương Tổ quốc.

 • Ninh Bình: Đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở

  Trong những năm qua, việc thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở được các cấp ủy đảng, chính quyền trong tỉnh Ninh Bình quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện gắn với nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Qua triển khai thực hiện QCDC đã nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân, tạo sự đồng thuận, phát huy vai trò làm chủ của nhân dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Xem nhiều nhất