Thứ Năm, 18/10/2018
 • Đắk Lắk: Thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, huy động được nhiều nguồn lực từ nhân dân trong phát triển kinh tế - xã hội

  Sáng 17/1, Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở (QCDCCS) tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức Hội nghị tổng kết QCDCCS năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị.

 • Nhiều việc làm cụ thể trong thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại Ninh Bình

  Nhận thức rõ thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân là động lực to lớn thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương, trong năm 2017, công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện QCDC ở cơ sở được cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh Ninh Bình thực hiện theo hướng toàn diện, sâu sát, kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm. Đặc biệt, QCDC ở xã, phường, thị trấn và trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập được triển khai có hiệu quả và từng bước đi vào cuộc sống.

 • Quảng Ninh: Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với nhiệm vụ chính trị

  Xác định việc thực hiện tốt Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở là tiền đề quan trọng trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị - kinh tế - xã hội ở địa phương, thời gian qua, cấp ủy các cấp trong tỉnh Quảng Ninh đã chú trọng lãnh đạo việc thực hiện QCDC. Đặc biệt, gắn việc thực hiện QCDC với các nhiệm vụ thường xuyên của địa phương, đơn vị.

 • Gia Lai: Nâng cao hiệu quả thực hiện Quy chế dân chủ

  Ngày 11/1, Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) tỉnh Gia Lai đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018.

 • Hội nghị tổng kết việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2017

  (Danvan.vn) Sáng 11/1, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương về thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở tổ chức Hội nghị tổng kết việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở năm 2017. Các đồng chí: Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo; Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; Trần Thị Bích Thủy, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì Hội nghị.

 • Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở - nhìn từ thực tiễn tỉnh Hòa Bình

  Thời gian qua, tại Hòa Bình, các cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, có nề nếp việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở tất cả các loại hình cơ sở. Kết quả vận dụng linh hoạt phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” và các quy định về thực hiện dân chủ ở cơ sở đã phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội; phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng quan liêu, tham nhũng, lãng phí.

 • Mười năm thực hiện Quy chế Dân chủ cơ sở ở Đạ Tông

  Ghi nhận tại xã Ðạ Tông - một xã vùng sâu thuộc huyện nghèo Ðam Rông, tỉnh Lâm Đồng sau 10 năm thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở (QCDCCS), quyền làm chủ của nhân dân được phát huy mạnh mẽ, tạo nên sức sống mới trong đời sống kinh tế - xã hội của địa phương.

 • Chú trọng hoàn thiện các thiết chế dân chủ và thực hiện tốt đối thoại dân chủ

  Năm 2017, toàn quân đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 30-CT/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa VIII) và Chỉ thị số 590 của Quân ủy Trung ương về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở (QCDCCS).

 • Thị xã Ba Đồn: Phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở

  Năm 2017, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình đã phát huy có hiệu quả vai trò của cấp uỷ các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở (QCDCCS). Qua đó, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống mọi mặt, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền.

 • Bà Rịa - Vũng Tàu: Việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở đạt nhiều kết quả thiết thực

  Sáng 29/12, tại Hội trường Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh, Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tổ chức hội nghị tổng kết QCDC ở cơ sở, công tác dân vận của chính quyền năm 2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

 • Trọng dân, gần dân, lắng nghe dân

  Việc người đứng đầu cấp ủy, chính quyền thường xuyên tiếp xúc, đối thoại với nhân dân; hoạt động thanh tra, giám sát của cộng đồng được đẩy mạnh... là yếu tố quan trọng để Quy chế Dân chủ ở cơ sở triển khai hiệu quả tại Hà Nội. Học tập, làm theo Chủ tịch Hồ Chí Minh về tư tưởng trọng dân, gần dân, lắng nghe ý kiến nhân dân, Hà Nội đã đẩy mạnh việc thực hiện Quy chế Dân chủ tại cơ sở, góp phần tạo nên sự đồng thuận cao trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của thành phố.

 • Ninh Thuận tổng kết thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở năm 2017

  Ngày 29/12, đồng chí Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Ninh Thuận, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế Dân chủ (QCDC) ở cơ sở chủ trì Hội nghị tổng kết thực hiện QCDC ở cơ sở tỉnh Ninh Thuận năm 2017. 

 • Ninh Bình: Tổng kết việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2017

  Chiều ngày 28/12, Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở tỉnh Ninh Bình tổ chức hội nghị tổng kết việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. 

 • Bắc Ninh: Hội thảo nâng cao chất lượng và hiệu quả thực hiện Quy chế dân chủ tại nơi làm việc

  Chiều 25/12, Ban Dân vận Tỉnh ủy Bắc Ninh tổ chức Hội thảo giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả thực hiện QCDC tại nơi làm việc theo khoản 3 điều 63 của Luật Lao động trong giai đoạn hiện nay. Đồng chí Phùng Đức Chiến, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC tỉnh chủ trì.

 • Gắn việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở với các nhiệm vụ trọng tâm của thành phố

  Chiều 22/12, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng, Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) thành phố chủ trì hội nghị giao ban Ban Chỉ đạo nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Xem nhiều nhất