Thứ Năm, 13/12/2018
 • Chuyển biến tích cực trong thực hiện dân chủ ở cơ sở tại TP Hồ Chí Minh

  Thực hiện Pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20-4-2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện dân chủ ở phường, xã, thị trấn (Pháp lệnh 34) tại TP Hồ Chí Minh đã góp phần đem lại không khí dân chủ trong nhân dân, phát huy sức dân trong chăm lo cho dân, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ tại địa phương. Thực tế cũng cho thấy đã tạo được đồng thuận, huy động sự vào cuộc của nhân dân trong thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước…

 • Long Trạch đẩy mạnh việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở

  Thời gian qua, việc thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở của xã Long Trạch, huyện Cần Đước, tỉnh Long An đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh...

 • Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh Nghệ An triển khai nhiệm vụ năm 2018

  Sáng ngày 23/01, Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

 • Khánh Hòa: Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở

  Sáng 22/1, đồng chí Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở (QCDCCS) tỉnh Khánh Hòa chủ trì hội nghị tổng kết việc thực hiện QCDCCS năm 2017 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2018.

 • Thúc đẩy hơn nữa vai trò giám sát của nhân dân

  Chiều 17/1, UBND TP Hồ Chí Minh tổng kết 10 năm thực hiện Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 về thực hiện dân chủ ở phường - xã, thị trấn.

 • Dấu ấn 5 năm thực hiện Đề án về thực hiện Quy chế dân chủ ở Kỳ Sơn

  "5 năm qua, Ban chỉ đạo Quy chế dân chủ (QCDC) huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình đã thành lập 7 đoàn kiểm tra tại 9 xã, thị trấn và 16 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Qua kiểm tra cho thấy, các cấp ủy Đảng, chính quyền coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện QCDC ở cơ sở đạt hiệu quả cao, phát huy nội lực thực thi nhiệm vụ.

 • Đắk Lắk: Thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, huy động được nhiều nguồn lực từ nhân dân trong phát triển kinh tế - xã hội

  Sáng 17/1, Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở (QCDCCS) tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức Hội nghị tổng kết QCDCCS năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị.

 • Nhiều việc làm cụ thể trong thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại Ninh Bình

  Nhận thức rõ thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân là động lực to lớn thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương, trong năm 2017, công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện QCDC ở cơ sở được cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh Ninh Bình thực hiện theo hướng toàn diện, sâu sát, kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm. Đặc biệt, QCDC ở xã, phường, thị trấn và trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập được triển khai có hiệu quả và từng bước đi vào cuộc sống.

 • Quảng Ninh: Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với nhiệm vụ chính trị

  Xác định việc thực hiện tốt Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở là tiền đề quan trọng trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị - kinh tế - xã hội ở địa phương, thời gian qua, cấp ủy các cấp trong tỉnh Quảng Ninh đã chú trọng lãnh đạo việc thực hiện QCDC. Đặc biệt, gắn việc thực hiện QCDC với các nhiệm vụ thường xuyên của địa phương, đơn vị.

 • Gia Lai: Nâng cao hiệu quả thực hiện Quy chế dân chủ

  Ngày 11/1, Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) tỉnh Gia Lai đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018.

 • Hội nghị tổng kết việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2017

  (Danvan.vn) Sáng 11/1, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương về thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở tổ chức Hội nghị tổng kết việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở năm 2017. Các đồng chí: Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo; Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; Trần Thị Bích Thủy, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì Hội nghị.

 • Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở - nhìn từ thực tiễn tỉnh Hòa Bình

  Thời gian qua, tại Hòa Bình, các cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, có nề nếp việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở tất cả các loại hình cơ sở. Kết quả vận dụng linh hoạt phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” và các quy định về thực hiện dân chủ ở cơ sở đã phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội; phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng quan liêu, tham nhũng, lãng phí.

 • Mười năm thực hiện Quy chế Dân chủ cơ sở ở Đạ Tông

  Ghi nhận tại xã Ðạ Tông - một xã vùng sâu thuộc huyện nghèo Ðam Rông, tỉnh Lâm Đồng sau 10 năm thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở (QCDCCS), quyền làm chủ của nhân dân được phát huy mạnh mẽ, tạo nên sức sống mới trong đời sống kinh tế - xã hội của địa phương.

 • Chú trọng hoàn thiện các thiết chế dân chủ và thực hiện tốt đối thoại dân chủ

  Năm 2017, toàn quân đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 30-CT/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa VIII) và Chỉ thị số 590 của Quân ủy Trung ương về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở (QCDCCS).

 • Thị xã Ba Đồn: Phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở

  Năm 2017, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình đã phát huy có hiệu quả vai trò của cấp uỷ các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở (QCDCCS). Qua đó, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống mọi mặt, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Xem nhiều nhất