Thứ Hai, 30/3/2020
 • Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở

  Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên luôn xác định việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở (QCDCCS) là yếu tố quan trọng góp phần củng cố đoàn kết nội bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng, vai trò của người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

 • TP. Hà Nội: Gắn thực hiện Quy chế dân chủ với các nhiệm vụ chính trị

  Chiều 20/12, Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở TP Hà Nội tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Lan Hương - Phó Trưởng ban chỉ đạo chủ trì hội nghị.

 • Ba Chẽ: Phát huy hiệu quả Quy chế dân chủ ở cơ sở

  Thời gian qua, hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở tại Ba Chẽ (Quảng Ninh) đã hoạt động đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả, có sự thống nhất cao trong lãnh đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Nhờ đó, đã tạo tiền đề trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả Quy chế dân chủ ở cơ sở, góp phần quan trọng củng cố niềm tin trong nhân dân, tạo đồng thuận trong xã hội.

 • Hiệu quả từ việc phát huy Quy chế dân chủ ở cơ sở ở Tân Thạnh

  Thời gian qua, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An thực hiện tốt việc phát huy Quy chế dân chủ ở cơ sở (QCDCCS), từ đó góp phần xây dựng kỷ luật, kỷ cương, tăng tính công khai, minh bạch trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí; đồng thời phát huy vai trò, sức sáng tạo của nhân dân trong thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước.

 • Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh Quảng Bình: Triển khai nhiệm vụ năm 2019

  Chiều 20/12, Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh Quảng Bình tổ chức hội nghị đánh giá tình hình xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

 • Lâm Đồng: Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với phong trào thi đua yêu nước

  Năm 2018, các cấp ủy và chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh Lâm Đồng đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về Quy chế dân chủ ở cơ sở (QCDCƠCS). 

 • Phát huy dân chủ từ các diễn đàn, đối thoại ở Bình Dương

  Một kết quả nổi bật trong thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở thời gian qua là các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tổ chức được nhiều diễn đàn lắng nghe ý kiến nhân dân; đặc biệt là các buổi đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân theo Quy chế số 10-QC/TU, ngày 18/1/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương. Qua các diễn đàn, các cuộc đối thoại, quyền làm chủ của nhân dân được phát huy; đồng thời tạo điều kiện để người dân trực tiếp tham gia xây dựng Đảng, chính quyền các cấp ngày càng trong sạch, vững mạnh.

 • Nâng cao chất lượng thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở ở Hà Nam

  Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ nội dung Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở là một trong những giải pháp quan trọng góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Từ nhận thức trên, thời gian qua, các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh Hà Nam đã tập trung chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả QCDC ở cơ sở, qua đó phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị.

 • Lạc Sơn: Thực hiện Quy chế dân chủ gắn với nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị

  Huyện Lạc Sơn (Hòa Bình) có với 28 xã, 1 thị trấn, dân số trên 142 nghìn người, chủ yếu là dân tộc Mường (chiếm 92%). 10/29 xã, thị trấn có giáo dân cư trú, đa số theo đạo Thiên Chúa và đạo Phật. Để thực hiện hiệu quả Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở trên địa bàn rộng, đông dân cư, có nhiều giáo dân sinh sống, cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã thực hiện đồng bộ giải pháp, góp phần tạo sự thống nhất, đồng thuận trong nhân dân.

 • Khi người dân làm chủ

  Sau 20 năm thực hiện Chỉ thị 30 của Bộ Chính trị, nhất là sau 3 năm thực hiện Kết luận 120 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở (QCDC), vai trò làm chủ của nhân dân không ngừng cải thiện, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội...

 • Ninh Bình đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở

  Nhiều cấp ủy, chính quyền tỉnh Ninh Bình đã cụ thể hóa tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác dân vận trong tình hình mới bằng những việc làm thiết thực, trách nhiệm với nhân dân và phát huy vai trò của nhân dân tham gia xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

 • Thực hiện tốt dân chủ cơ sở - bài học thành công của Hà Tĩnh trong xây dựng NTM

  Kinh nghiệm các địa phương thành công trong xây dựng nông thôn mới ở Hà Tĩnh cho thấy, làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho nhân dân về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước gắn với thực hiện tốt các quy định về dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra thì việc khó mấy cũng làm được.

 • Đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo Trung ương thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở làm việc với Trường Đại học Công đoàn

  Ngày 23/11, Đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo Trung ương thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở có buổi làm việc với Trường Đại học Công đoàn.

 • Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ ở công đoàn cơ sở

  Chiều 23/11, tại Hà Nội, Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở do Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Phó ban Chỉ đạo làm Trưởng đoàn đã làm việc với Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

 • Thực hiện Quy chế dân chủ trong xây dựng nông thôn mới tỉnh Ninh Bình

  Nhận thức đúng đắn, và sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở, trong những năm qua, nhất là từ khi có Chỉ thị số 30-CT/TW, ngày 18/02/1998 của Bộ Chính trị khóa VIII về xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở và Kết luận số 120-KL/TW, ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị (khóa XI), tỉnh Ninh Bình tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở trên tất cả các lĩnh vực của đời sống.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Xem nhiều nhất