Thứ Bảy, 25/5/2024
Nhiệt điện Hải Phòng sản xuất gần 2 tỷ kWh điện trong quý I/2024

Năm 2024 trong bối cảnh dự báo nhu cầu phụ tải tăng cao so với năm 2023, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công thương, EVN và Tổng Công ty Phát điện 2 về việc đảm bảo cung ứng điện mùa khô năm 2024, Nhiệt điện Hải Phòng đã tập trung nâng cao tính khả dụng, sẵn sàng của các tổ máy trong thực hiện kế hoạch sản lượng được giao và đáp ứng tốt nhất nhu cầu huy động mùa khô.


 Đến 31/3/2024, Nhiệt điện Hải Phòng đạt 1.816 tỷ kWh

 

Năm 2024 Công ty được giao sản lượng điện là 7.740 tỷ kWh, với mức sản lượng điện này, Công ty đã lập phương án kế hoạch vận hành hàng tháng và cả năm 2024, trong đó sản lượng mùa khô là khoảng 4,253 tỷ kWh. Đến 05h24 ngày 09/4 Công ty đã đạt mốc 2 tỷ kWh trong năm 2024.

Để có kết quả trên, ngay từ đầu năm, Nhiệt điện Hải Phòng đã triển khai thực hiện tốt công tác tổ chức sản xuất, tập trung vào các hạng mục: chuẩn bị nguyên,nhiêu liệu, vật tư phục vụ sản xuất, tăng cường kỷ cương, kỷ luật vận hành, kiểm soát chặt chẽ các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật; bảo dưỡng sửa chữa kịp thời các hư hỏng, khiếm khuyết. Công ty phối hợp chặt chẽ với nhà cung cấp than để đáp ứng đủ than phục vụ các tổ máy vận hành, duy trì lượng than tồn kho theo quy định.

Trong công tác sửa chữa; bộ phận kỹ thuật của Công ty là các kỹ sư tích cực thực hiện sửa chữa bảo dưỡng để rút ngắn thời gian đưa các thiết bị của nhà máy đi vào hoạt động tối ưu nhất.


 Thành lập tổ công tác hỗ trợ, giúp việc Ban chỉ đạo cung ứng điện EVNGENCO2 tại Nhiệt điện Hải Phòng

 

Bên cạnh đó, Tổng Công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2) đã thành lập tổ công tác hỗ trợ, giúp việc thực hiện nhiệm vụ đảm bảo cung ứng điện tại Nhiệt điện Hải Phòng, theo đó tổ công tác có nhiệm vụ hỗ trợ, giúp việc cho ban chỉ đạo đảm bảo cung ứng điện EVNGENCO2, tổ có nhiệm vụ tổng hợp đánh giá và đề xuất các giải pháp để Ban chỉ đạo cung ứng điện có những giải pháp kịp thời hiệu quả.

Cùng với đó để đảm bảo tính sẵn sàng khi có sự cố, lãnh đạo các đơn vị đã được bố trí trực sự cố 24/24, chuyên môn và công đoàn tăng cường công tác kiểm tra, giám sát góp phần tăng cường kỷ luật lao động; tuyên truyền động viên người lao động nâng cao tinh thần trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Những kết quả đạt được trong quý I/2024 là tiền đề quan trọng để Công ty phấn đấu hoàn thành sản lượng điện mùa khô và kế hoạch năm của Công ty.

Xuân Tùng - P.HCLĐ


Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất