Thứ Ba, 23/7/2024
 • Kính mời bạn đọc, cộng tác viên viết bài và đặt mua Tạp chí Dân vận năm 2024

  Tạp chí Dân vận - Tạp chí nghiên cứu lý luận và hướng dẫn nghiệp vụ của Ban Dân vận Trung ương Đảng trân trọng cảm ơn quý bạn đọc, cộng tác viên luôn dành sự quan tâm, ủng hộ, viết bài, cộng tác, mua và sử dụng Tạp chí trong thời gian qua.

 • Kính mời bạn đọc, cộng tác viên viết bài và đặt mua Tạp chí Dân vận năm 2023

  Tạp chí Dân vận - Tạp chí nghiên cứu lý luận và hướng dẫn nghiệp vụ của Ban Dân vận Trung ương Đảng trân trọng cảm ơn quý bạn đọc, cộng tác viên luôn dành sự quan tâm, ủng hộ, viết bài, cộng tác, mua và sử dụng Tạp chí.

 • Thư mời Phối hợp tuyên truyền, viết bài cho chuyên mục "Kỹ năng - Nghiệp vụ công tác dân vận"

  (Danvan.vn) Ban Biên tập Tạp chí Dân vận trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo và các cơ quan, đơn vị, địa phương, các cấp, các ngành, các cộng tác viên và bạn đọc cả nước đã quan tâm phối hợp, cộng tác với Tạp chí Dân vận - Tạp chí nghiên cứu lý luận và hướng dẫn nghiệp vụ của Ban Dân vận Trung ương - trong suốt thời gian qua.

 • Đọc, trao đổi, phát huy kinh nghiệm từ các bài viết trên Tạp chí Dân vận vào thực tiễn công tác dân vận ở Thành phố Hồ Chí Minh

  (Danvan.vn) Kết hợp giữa lý luận và thực tiễn vừa là nhận thức luận, vừa là phương pháp thực hiện công tác dân vận. Đó là quá trình vận dụng liên tục, nhuần nhuyễn lý luận vào thực tiễn đồng thời định kỳ tổng kết thực tiễn để bổ sung, sửa đổi lý luận, đảm bảo việc thực hiện công tác dân vận đạt hiệu quả. Chính vì vậy, nghiên cứu, trao đổi, học tập, vận dụng kinh nghiệm trong công tác dân vận vừa là nhiệm vụ vừa là yêu cầu bức thiết của mỗi cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị và của mỗi cán bộ, đảng viên. Qua đọc, trao đổi, phát huy kinh nghiệm từ các bài viết trên Tạp chí Dân vận, trong thời gian qua, Ban Dân vận Thành ủy TP. Hồ Chí Minh đã vận dụng vào thực hiện tốt công tác dân vận trên địa bàn thành phố.

 • 35 năm đồng hành cùng bạn đọc

  (Danvan.vn) Ngày 15 tháng 3 năm nay, Tạp chí Dân vận đã trải qua chặng đường 35 năm kể từ ngày ra số đầu tiên. Ba thập kỷ rưỡi qua, Tạp chí Dân vận luôn bám sát tôn chỉ, mục đích và nhiệm vụ trọng tâm công tác dân vận của Đảng qua các thời kỳ; chủ động, tích cực truyền tải kịp thời đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận đến với các tổ chức trong hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ, đảng viên các cấp, nhất là các cơ quan, cán bộ trực tiếp làm công tác dân vận; phản ánh sâu sắc, đậm nét thực tiễn sinh động của công tác dân vận ở các địa phương, cơ sở; góp phần đúc kết các kinh nghiệm có giá trị trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác dân vận của Đảng.

 • Cẩm nang cho cán bộ làm công tác dân vận của Đảng

  (Danvan.vn) Trong thời đại bùng nổ thông tin như hiện nay, các loại hình báo chí - truyền thông phát triển mạnh mẽ với các sản phẩm đa dạng và cạnh tranh khốc liệt. Tuy nhiên, Tạp chí Dân vận vẫn nhận được sự quan tâm và tình cảm của nhiều độc giả. Tạp chí Dân vận với hình thức đẹp; thông tin đa dạng; chuyển tải các chủ trương, chính sách của Đảng; pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận; phản ảnh sinh động, phong phú công tác dân vận ở các địa phương trong cả nước; các bài học kinh nghiệm được rút ra từ thực tiễn… đã trở thành cẩm nang hữu ích của cán bộ làm công tác dân vận.

 • Hệ thống Dân vận Thủ đô gắn bó với Tạp chí Dân vận

  (Danvan.vn) Báo chí cách mạng giữ vững vai trò là vũ khí sắc bén trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, làm cho nhân dân trong và ngoài nước hiểu rõ quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thành tựu của công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế của Việt Nam; đấu tranh phản bác những thông tin sai trái, một chiều, xuyên tạc, thù địch, chống phá chế độ; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thu hút sự ủng hộ, giúp đỡ của thế giới, tạo lập môi trường hòa bình, ổn định để phát triển.

 • Phú Thọ: Nâng cao hiệu quả tuyên tuyền về công tác dân vận từ kinh nghiệm Tạp chí Dân vận

  (Danvan.vn) Với những người làm công tác dân vận chuyên trách của hệ thống chính trị, việc luôn suy nghĩ, trăn trở để đổi mới và nâng cao chất lượng tuyên truyền, giáo dục làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm vững, nhất trí với mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ công tác dân vận để từ đó góp phần nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và các tầng lớp nhân dân về vai trò, vị trí công tác dân vận trong tình hình mới là công việc, nhiệm vụ không hề đơn giản, dễ dàng, đòi hỏi phải có sự đầu tư nghiên cứu, tìm tòi, học hỏi, quyết liệt thực hiện mới có kết quả.

 • Cánh đồng nhiều hương sắc

  (Danvan.vn) Cơ duyên đưa tôi đến với Tạp chí Dân vận khá tình cờ. Khoảng năm 2015, những bài thơ đầu tiên của tôi chia sẻ trên Facebook đã lọt vào “mắt xanh” của anh Nông Hải Việt, chị Phạm Thanh Thủy và các anh chị ở tạp chí. Từ đấy, tôi trở thành cộng tác viên thường xuyên với phần Văn hoá - Văn nghệ của Tạp chí.

 • Phát huy kinh nghiệm từ các bài viết trên Tạp chí Dân vận vào thực tiễn công tác dân vận

  (Danvan.vn) Tạp chí Dân vận - Tạp chí nghiên cứu lý luận và hướng dẫn nghiệp vụ của Ban Dân vận Trung ương Đảng được xuất bản định kỳ hàng tháng. Trong 35 năm qua, Tạp chí Dân vận đã tạo dựng được một bản sắc, phong cách riêng, đậm chất “Dân vận” của Đảng cả về nội dung và hình thức, mang lại cho những người làm công tác dân vận của hệ thống chính trị cả nước bao điều bổ ích, lý thú. Đối với tôi cũng vậy, Tạp chí Dân vận đã trở thành một tài liệu quan trọng, không thể thiếu trong quá trình công tác của mình.

 • Tạp chí Dân vận đồng hành cùng công tác dân vận tỉnh Bắc Kạn

  (Danvan.vn) Cách đây 35 năm, ngày 15/3/1987, Ban Dân vận Trung ương đã phát hành Bản tin nội bộ “Về công tác vận động quần chúng”, tiền thân của Tạp chí Dân vận hiện nay. Từ đó đến nay, Tạp chí Dân vận đã xuất bản định kỳ hằng tháng, phát hành rộng rãi đến bạn đọc trên cả nước nói chung và tỉnh Bắc Kạn nói riêng với số lượng ngày càng tăng.

 • Tạp chí Dân vận - Cẩm nang hữu ích

  (Danvan.vn) Những năm qua, Tạp chí Dân vận và Trang thông tin điên tử Dân vận (danvan.vn) luôn là “người bạn” đồng hành, cẩm nang hữu ích đối với hệ thống Dân vận tỉnh Hòa Bình. Các Ban Dân vận từ cấp huyện đến cấp tỉnh đều đặt mua và đọc Tạp chí Dân vận in. Đồng thời, theo dõi và nắm bắt thông tin trên Trang thông tin điện tử Dân vận.

 • Bước sang tuổi 35

  (Danvan.vn) Tôi chính thức là cộng tác viên của Tạp chí từ khi vào công tác tại Cơ quan thường trực Ban Dân vận Trung ương tại TP. Hồ Chí Minh, thấm thoát được 8 năm. Với gốc vốn là nhà giáo, cán bộ tuyên giáo nên tôi cũng có chút ít vốn liếng và cả cái duyên để viết bài… Với những vấn đề từ thực tiễn của công tác chuyên môn, tôi cũng đã cố gắng dành thời gian để ghi lại và gửi cho Tạp chí các kinh nghiệm và chia sẻ, mỗi năm bình quân từ 1 đến 2 bài. Nhưng không phải bài viết nào cũng ưu ái được Ban Biên tập cho đăng ngay, mà cũng có khi nhận được ở các anh chị biên tập những góp ý chân thành để điều chỉnh cho phù hợp và đảm bảo chất lượng của bài.

 • Chút duyên với đề tài Dân vận

  (Danvan.vn) Kể từ sau loạt bài “Lá chắn miền biên ải” đoạt Giải A - Cuộc thi Báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo” giai đoạn 2017 - 2020 do Ban Dân vận Trung ương tổ chức, Tạp chí Dân vận là cơ quan thường trực Cuộc thi, chừng như tôi bắt đầu bén duyên với đề tài Dân vận. Nhiều tác phẩm sau này viết về đồng bào miền núi tôi đều gắn từng câu chuyện của họ với công tác “Dân vận khéo”, tạo sự lan tỏa lớn trong cộng đồng…

 • Diễn đàn học tập, trao đổi kinh nghiệm của cán bộ tham mưu công tác dân vận cả nước

  (Danvan.vn) Tôi biết đến Tạp chí Dân vận trong những ngày chập chững vào làm việc tại cơ quan tham mưu công tác dân vận của Đảng. Tạp chí là một trong những tư liệu đầu tiên tôi tìm đọc để nghiên cứu, tìm hiểu về dân vận và công tác dân vận của Đảng. Sau đó, qua thực tiễn công tác và nghiên cứu, tôi tập tành viết bài và gửi về Tạp chí, được Ban Biên tập Tạp chí tin tưởng đăng bài, để rồi như một mối nhân duyên mà gắn bó và trở thành cộng tác viên của Tạp chí Dân vận.

1 2 3 4 5

Xem nhiều nhất