Thứ Sáu, 21/6/2024
Thông báo về việc phát hành Tạp chí Dân vận số tháng 8+9/2021

Thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của UBND Thành phố Hà Nội về việc thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn Thành phố và Công điện số 18/CĐ-UBND ngày 06/8/2021 về việc tiếp tục giãn cách toàn xã hội trên địa bàn Thành phố để phòng, chống dịch COVID-19, Tạp chí Dân vận trân trọng thông báo tới các cơ quan, đơn vị và độc giả như sau:

Tạp chí Dân vận số tháng 8/2021 và số tháng 9/2021 được gộp thành số 8+9/2021.
Thời gian dự kiến phát hành: Tuần đầu tháng 9/2021. 
Giá bán: 27.000 đ/cuốn.

Kính mời các cấp ủy đảng, chính quyền, Ban Dân vận các tỉnh ủy, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương, các cơ quan, đơn vị và cá nhân tiếp tục quan tâm, đặt mua và sử dụng Tạp chí Dân vận (đặt tại Bưu điện gần nhất, mã số phát hành: C504).

Thông tin chi tiết xin liên hệ Phòng Chuyên đề - Trị sự. ĐT: 080 44171 - 0979720945.

BAN BIÊN TẬP

Gửi cho bạn bè

Xem nhiều nhất