Thứ Ba, 25/6/2024
Thư mời Phối hợp tuyên truyền, viết bài cho chuyên mục "Kỹ năng - Nghiệp vụ công tác dân vận"

Nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận trong thời kỳ mới, thi đua “Dân vận khéo”, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng - Nhà nước với nhân dân; đồng thời với nâng cao chất lượng, hiệu quả các chuyên mục hiện có, Tạp chí Dân vận sẽ tăng cường tuyến bài chuyên sâu trong chuyên mục Kỹ năng - Nghiệp vụ công tác dân vận, trong đó có kỹ năng xử lý tình huống.

Bài viết nêu ra các trường hợp, tình huống công tác dân vận (công tác dân tộc; tôn giáo; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp; công tác dân vận của Mặt trận và các đoàn thể, thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo", công tác tổ chức - cán bộ....) phát sinh ở địa phương, cơ sở, cơ quan, đơn vị; đồng thời đưa ra cách giải quyết phù hợp, có hiệu quả, thành công, đã được chứng minh qua thực tiễn, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm (hoặc đúc rút quy trình, kỹ năng nghiệp vụ) trong chỉ đạo, thực hiện lĩnh vực công tác dân vận đó. Đây cũng là diễn đàn để các địa phương, cơ quan, đơn vị, cán bộ trong hệ thống chính trị giới thiệu, trao đổi kinh nghiệm trong công tác dân vận nói chung, kỹ năng, quy trình xử lý tình huống công tác dân vận nói riêng.

Ban Biên tập Tạp chí Dân vận trân trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo, cán bộ trong hệ thống chính trị, nhất là cán bộ làm công tác dân vận, các cộng tác viên quan tâm phối hợp, chỉ đạo tuyên truyền, tham gia viết bài cho chuyên mục nêu trên.

Bài viết (kèm ảnh, nếu có) xin gửi về địa chỉ:

Tạp chí Dân vận, 105B Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội.

ĐT: 080.43646 (Tòa soạn); 080.44171 (Hành chính).

Email: tapchidanvan@gmail.com

Bài viết có chất lượng sẽ được đăng trên Tạp chí Dân vận (bản in) hoặc Trang tin điện tử Dân vận (danvan.vn).

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp, cộng tác của các đồng chí.

 BAN BIÊN TẬP TẠP CHÍ DÂN VẬN

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất