Thứ Bảy, 30/9/2023
Hộp thư cộng tác viên tháng 4/2016

Ban Biên tập Tạp chí Dân vận sẽ nghiên cứu và sử dụng những bài viết có chất lượng và phù hợp với nội dung của Tạp chí và Trang tin điện tử.

Kể từ tháng 3/2016, Tạp chí Dân vận mở thêm hai chuyên mục: Nhìn ra thế giới để giới thiệu với bạn đọc những kinh nghiệm của các nước về công dân dân vận và mục Cha ông ta làm dân vận để cùng tìm về lịch sử, khai thác, bàn luận những câu chuyện có nội dung của cha ông ta làm công tác dân vận.

Tạp chí Dân vận trân trọng cảm ơn, mong bạn đọc, cộng tác viên tiếp tục cộng tác, gửi tin, bài, ảnh… các chuyên mục trên Tạp chí và hai chuyên mục mới nói trên.

Mọi thông tin gửi về: Tạp chí Dân vận, 105B – 107 Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội

Email:  tapchidanvan@gmail.com;

Điện thoại: 080.44171; 080.43339;  Fax: 080.43514

Lưu ý:

- Trên bài viết tác giả ghi đủ họ tên theo CMTND, điện thoại liên lạc, địa chỉ để toà soạn tiện thông tin bài vở, gửi báo biếu và tiền nhuận bút.

- Bài viết thống nhất font chữ Times New Roman. Nếu bài viết có ảnh, file ảnh gửi riêng.

 

                                                            BAN BIÊN TẬP TẠP CHÍ 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi