Thứ Ba, 3/10/2023
Giới thiệu cuốn sách: Xây dựng đội ngũ cán bộ dân vận người dân tộc thiểu số trong thời kỳ mới

Tuy nhiên, công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn hạn chế, đặc biệt đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số nhìn chung còn thiếu và yếu, xây dựng và kiện toàn hệ thống tổ chức cán bộ làm công tác dân vận tại vùng dân tộc thiểu số có số lượng hợp lý, có chất lượng và hiệu quả cao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác dân vận trong thời kỳ mới là việc làm rất cấp bách.

Để cung cấp thêm tài liệu nghiên cứu, tham khảo về vấn đề này, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật tổ chức xuất bản cuốn sách Xây dựng đội ngũ cán bộ dân vận người dân tộc thiểu số trong thời kỳ mới do Tiến sỹ Thào Xuân Sùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Dân vận Trung ương làm chủ biên.

Bằng những luận chứng sâu sắc cùng với nguồn tư liệu phong phú, cập nhật, cuốn sách đã phân tích, đánh giá một cách khách quan về thực trạng công tác xây dựng đội ngũ cán bộ dân vận người dân tộc thiểu số trong 30 năm đổi mới, đồng thời mạnh dạn đề ra các giải pháp cơ bản tiếp tục phát triển đội ngũ cán bộ này đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030. Cuốn sách góp phần phục vụ công tác xây dựng Đảng, đồng thời là một nguồn tư liệu hết sức bổ ích đối với các cán bộ nghiên cứu, quản lý, giảng dạy, những người làm công tác hoạch định chính sách, quy hoạch cán bộ và những độc giả quan tâm đến vấn đề này.

Xin giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc.

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi