Thứ Tư, 28/2/2024
Tạp chí Dân vận - bạn đồng hành cùng cán bộ dân vận

Nhớ lại thời điểm khi mới được Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Phổ điều động, phân công nhận nhiệm vụ tại Ban Dân vận Huyện ủy, tôi băn khoăn, lo lắng sẽ gặp nhiều khó khăn trong công việc; vì công tác dân vận liên quan đến rất nhiều lĩnh vực, nhất là đối với cán bộ tham mưu công tác dân vận của Đảng, phải biết phương pháp vừa tổng hợp khái quát cao, vừa biết phân tích cụ thể, biết dự báo tình hình, những tác động của quốc tế, trong nước và địa phương đối với công tác dân vận; đồng thời phải biết thực hành phong cách dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm"; biết “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”… Thế rồi, mọi khó khăn, lo lắng cũng qua đi khi tôi thường xuyên cập nhật kiến thức từ Tạp chí Dân vận. Các chuyện mục trong Tạp chí, như: Vấn đề - sự kiện; Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống; Nghiên cứu – trao đổi; Thực tiễn – kinh nghiệm; Dân với Đảng; Cha ông ta làm dân vận; Nhìn ra thế giới; Cán bộ dân vận cần biết; Văn hóa - văn nghệ… đã giúp tôi trang bị cho mình vốn kiến thức cần thiết để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Từ đó, tôi tự tin hơn trong thực hiện công việc của mình.

Với suy nghĩ, để làm tốt công tác dân vận, bên cạnh những kinh nghiệm được tích lũy trong thực tiễn, cán bộ dân vận phải thường xuyên cập nhật kiến thức mới trên nhiều lĩnh vực. Vì vậy, tôi sẽ thường xuyên bổ trợ kiến thức cho mình từ Tạp chí Dân vận.

Nguyễn Đẹp, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Huyện ủy Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất