Thứ Tư, 24/4/2024
Kế hoạch và Thể lệ cuộc thi Báo chí viết về tấm gương "Dân vận khéo" giai đoạn 2017-2020
Tải file tại đây: Kế hoạch và Thể lệ Cuộc thi báo chí viết về tấm gương Dân vận khéo giai đoạn 2017 - 2020

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất